Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Pikavippien korkokaton muutosesityksen sisältö hyväksyttiin eduskunnassa

Julkaistu 7.2.2013 0.00
 

Pikavippien korkokaton muutosesityksen sisältö hyväksyttiin eduskunnassa

Uuden Luoton koroille ja kuluille ollaan asettamassa nk. korkokatto. Myös luotonantajan velvollisuuksia arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta tiukennetaan.

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on vähentää pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Uuden sääntelyn merkittävin muutos on luoton koroille ja kuluille asetettava nk. korkokatto. Lain voimaantulon jälkeen myönnettyjen alle 2 000 euron pienluottojen korkein todellinen vuosikorko voi olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä.

Talousvaliokunta hyväksyi asiaa koskevan mietinnön joulukuussa 2012.  Perusteluissaan talousvaliokunta totesi, ettei voimassaolevan sääntelyn avulla ole kyetty ehkäisemään pikaluottojen negatiivisia vaikutuksia vaan ne ovat pikemminkin lisääntyneet. Pikaluotot ovat yksinomaisena tai osasyynä huomattavasti luotto-osuuttaan suuremmassa määrässä perintään joutuneita asioita. Samoin on ilmeistä, että pikaluotot ovat muodostuneet erityisen haitallisiksi taloutensa hallintaa vasta harjoitteleville nuorille.

Eduskunta hyväksyi esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön ensimmäisessä käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön mukaisena. Mikäli eduskunta hyväksyy lakiehdotukset  täysistunnon toisessa käsittelyssä (arvioitu aikataulu viikolla 7), säännösten on tarkoitus tulla voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta.
Aihealueet