Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sivistysvaliokunta: Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin tulee etsiä monipuolisia ratkaisuja

Julkaistu 25.5.2022 15.30

Sivistysvaliokunta: Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin tulee etsiä monipuolisia ratkaisuja

​Sivistysvaliokunta toteaa lausunnossaan, että työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ratkaiseminen vaatii toimenpiteitä monella rintamalla samanaikaisesti. Useilla erilaisilla ja rinnakkaisilla toimilla on mahdollista pyrkiä parantamaan osaamisen oikeaa kohdentamista ja helpottamaan osaavan työvoiman saatavuutta, jotta kohtaanto-ongelmat eivät olisi Suomen talouden kasvun esteenä.

Valiokunta kuuli aiheesta laajasti asiantuntijoita. Osa asiantuntijalausunnoissa esitetyistä ratkaisuista on nopeasti vaikuttavia ja osa vaikuttaa vasta pidemmällä aikajänteellä. Jotkut esille tuoduista ratkaisuehdotuksista edellyttävät muutoksia lainsäädäntöön ja toiset liittyvät lähinnä toimintatapojen muutostarpeisiin.

Osaamisen kysynnän ja tarjonnan luotettava ennakointi ja ennakointitiedon analysointi ovat valiokunnan mukaan olennaisia toimia kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa. Ennakointityötä tulee tehdä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Osaamisesta ja osaamistarpeista kertovan tiedon laatua, määrää ja saatavuutta täytyy myös lisätä.​

Jatkuvan oppimisen tarve kasvaa​

Uudenlaista osaamista vaativat tehtävät edellyttävät työssä tarvittavien taitojen päivittämistä. Tarve vastata muutoksiin vahvistaa jatkuvan oppimisen ja täydennyskoulutuksen merkitystä. Lausunnossaan valiokunta muistuttaa, että jatkuva oppiminen ja työelämässä kehittyminen edellyttävät myös perustaitojen hallintaa. On tärkeää, että jokainen oppilas saavuttaa perusopetuksen aikana riittävät perustaidot ja että perustaitojen oppimisen kehittämiseen panostetaan koko opintopolulla varhaiskasvatuksesta alkaen.​

Työvoimapulaan vastattava kannustein

Sivistysvaliokunta katsoo, että valmiiden osaajien muuttomäärien kasvattamisella olisi mahdollista vastata nopeasti väestön ikääntymisen haasteisiin ja osaavan työvoiman pulaan. Myös eläkkeellä olevien osallistumista työmarkkinoille voisi valiokunnan mukaan kannustaa esimerkiksi verotuksellisin keinoin.

Valiokunta pitää myös erilaisten työvoiman alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden tarkastelua tärkeänä. Mahdollisia toimenpiteitä ja kannusteita voivat olla muun muassa liikkuvuusavustusten laajentaminen, riittävä asuntotuotanto, varainsiirtoveron vaikutukset, sujuvat liikenneyhteydet ja toimiva liikenneinfra. Lisäksi työtehtävien erilaiset etä- tai hybriditoteutukset voivat osaltaan mahdollistaa rekrytoinnin ulottamisen laajemmalle alueelle ja edistää työvoiman alueellista ja ammatillista liikkuvuutta.

Katso valiokunnan lausunto  (SiVL 15/2022 vp─ O 9/2022) kokonaisuudessaan​

Aihealueet
Sivistysvaliokunta