Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa muutoksia aborttilakiin OmaTahto2020 -kansalaisaloitteen pohjalta

Julkaistu 29.9.2022 15.30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa muutoksia aborttilakiin OmaTahto2020 -kansalaisaloitteen pohjalta

​​​Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei puolla OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle! - kansalaisaloitteessa (KAA 8/2020 vp) ehdotetun uuden aborttilain säätämistä. Valiokunta ehdottaa kuitenkin muutosta nykyiseen lakiin aloitteen keskeisen sisällön toteuttamiseksi. Valiokunnan mietintö valmistui torstaina 29. syyskuuta. Mietintöön sisältyy yksi vastalause.

Valiokunta ei puolla kansalaisaloitteessa ehdotetun uuden lain säätämistä, koska usea siinä ehdotettu säännös vaatii jatkoselvitystä, eikä aloitteessa ehdotettu uusi laki kaikin osin todennäköisesti vastaisi nykyisiä lainsäädännölle asetettuja oikeudellisia vaatimuksia.

Sen sijaan valiokunnan mietinnön käsityksen mukaan aloitteen keskeinen sisältö voidaan toteuttaa osana kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyä muuttamalla osittain voimassa olevaa raskauden keskeyttämisestä annettua lakia. Valiokunta toteaa, että lakimuutos tulisi saattaa voimaan mahdollisimman pian, mutta kuitenkin aikaisintaan 1.1.2023 eräisiin muihin lakeihin tehtyjen muutosten voimaantulon vuoksi.

Vaatimus kahden lääkärin lausunnosta halutaan poistaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että raskauden keskeytyksestä annettua lakia muutetaan siten, että lakiin sisällytetään kansalaisaloitteen keskeinen muutos eli oikeus raskauden keskeyttämiseen raskaana olevan omaan pyyntöön perustuen kahdennentoista raskausviikon loppuun saakka. Muutos vahvistaa raskaana olevan itsemääräämisoikeutta.

Nyt voimassa oleva laki edellyttää varhaisvaiheen keskeytykselle perusteluja ja sallii lääkärille mahdollisuuden arvioida keskeytystä pyytävän perustelujen pätevyyttä. Valiokunta pitää tärkeänä raskaana olevan näkökulmasta myös sitä, että ehdotetut muutokset mahdollistavat raskauden keskeytyksen käytännössä varhaisemmassa vaiheessa, kun vaatimus kahden lääkärin lausunnosta poistuu.

Valiokunta toteaa, että ehdotettu lakimuutos ei muuta merkittävästi nykyistä tilannetta, koska raskauden keskeytyksen on käytännössä saanut sosiaalisilla syillä, joiden tulkinta on ollut varsin joustavaa. Oikeudellisesti raskaana olevalta edellytetään kuitenkin perusteluja ja lainsäädäntö periaatteessa mahdollistaa myös lääkärin harkintavallan ja siten myös kielteisen päätöksen. Lain tasolla tilanne on siten valiokunnan näkemyksen mukaan epätyydyttävä.

Aborttilaki vaatii kokonaisuudistuksen

Valiokunnan ehdotukset sisältävät lisäksi säännösmuutoksia sekä vanhentuneiden käsitteiden päivityksiä tai poistoja. Valiokunta toteaa, että raskauden keskeyttämisestä annettu laki on myös joiltakin muilta osin vanhentunut ja se on välttämätöntä uudistaa erikseen valtioneuvoston valmistelemana kokonaisuudistuksena. Valiokunta pitää lain kokonaisuudistusta erittäin tärkeänä ja toteaa, että se tulee valmistella mahdollisimman pikaisesti. Nykyinen laki raskauden keskeyttämisestä on perusratkaisuiltaan noin 50 vuotta vanhaa lainsäädäntöä, jota on sen voimassaoloaikana muutettu varsin vähän. Valiokunta ehdottaa kokonaisuudistuksesta lausumaa.

Valiokunnan mietintö StVM 16/2022 vp on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla  


Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Valiokunnat