Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Katurikollisuuden ja väkivallan lisääntyminen pääaiheena suullisella kyselytunnilla

Julkaistu 24.11.2022 18.00
Eduskunnan täysistuntosali

Katurikollisuuden ja väkivallan lisääntyminen pääaiheena suullisella kyselytunnilla

Lisääntynyt katuväkivalta, ryöstöjen ja väkivaltarikollisuuden kasvu sekä turvallisuutta koskevat kysymykset olivat pääaiheena suullisella kyselytunnilla torstaina 24. marraskuuta. 

Suullisen kyselytunnin ensimmäisen kysymyksen esitti Veijo Niemi (ps.), joka peräänkuulutti hallituksen toimenpiteitä kasvavalle ongelmalle. Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) toi esiin huolensa erityisesti alaikäisten tekemien väkivaltatekojen lisääntymisestä. Mikkonen painotti eri toimenpiteitä, joihin sisältyvät poliisien määrän sekä oikeuslaitoksen resurssien lisääminen, oikeuskäsittelyjen nopeuttaminen sekä myös ennalta ehkäisevä työ kouluissa, nuorisotyössä sekä lastensuojelussa. ”Nämä kaikki ovat niitä toimia, mitä me tarvitsemme, jotta pystymme yhdessä vastaamaan tähän lisääntyneeseen rikollisuuteen. Tässä hallitus on toiminut hyvin määrätietoisesti, ei vain sisäministeriössä vaan myös muissa ministeriöissä”, hän sanoi. 

Lasten, nuorten ja jengien väkivaltaisuuden lisääntymiseen liittyen kyselytunnilla esille nousi myös koululaispoliisitoiminta, joka on noussut esiin yhtenä ennalta ehkäisevänä toimena ja ratkaisukeinona kasvavaan ongelmaan. Mikko Kinnunen (kesk.) toi esiin esimerkin Oulusta, jossa koulupoliisi tekee yhteistyötä ala- ja yläkoulujen kanssa. Koululaispoliisi ”antaa laillisuuskasvatusta, käy lasten ja nuorten kanssa läpi vastuuikärajoja, kiusaamista ja väkivaltaa, rikosten seurauksia, päihteitä ja vastuullista toimintaa somessa. Hän kuulee lapsia ja nuoria, ja moni nuori kääntyy oma-aloitteisesti hänen puoleensa. Koulupoliisi puhuttaa koulussa kaikkia 15-vuotiaita, jotka ovat syyllistyneet rikokseen. Yhteistyö on sujuvaa, mutta työmäärä kasvaa koko ajan. Tarvitaan laajaa koulun väen, kotien, oppilashuollon, kouluun jalkautuvan nuorisotyön ja poliisin yhteistyötä”, Kinnunen sanoi. Hän kohdisti kysymyksensä hallitukselle koululaispoliisitoiminnan toiminnan vahvistamisesta.
  
Ministeri Mikkonen painotti varhaisen puuttumisen ja ennalta ehkäisevän toiminnan keinoja. Ministerin mukaan lisäkeinojen löytämiseksi on pe​rustettu yhteinen ministeriöiden työryhmä, johon kuuluu edustajia sisäministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä, oikeusministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä.
 
Suullisen kyselytunnin keskustelussa tästä aiheesta esillä olivat myös poliisien resurssit, ongelmien ehkäisyä koskevat toimenpide-ehdotukset sekä rangaistusten tiukentaminen. 

Suullisen kyselytunnin muita aiheita olivat kysymykset varhaiskasvatuksen laadun ja resurssien turvaamisesta sekä hyvinvointialueiden toiminnan rahoituksesta. 

Aihealueet
Täysistunto