Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta tukee esitystä makrotalousavusta Ukrainalle

Julkaistu 17.11.2022 15.05

Suuri valiokunta tukee esitystä makrotalousavusta Ukrainalle

Suuri valiokunta päätti kokouksessaan torstaina 17. marraskuuta eduskunnan kannan Euroopan komission ehdotukseen makrotalousavusta Ukrainalle. Suuri valiokunta yhtyi asiassa valtioneuvoston kantaan ja tukee valtioneuvoston tavoin esitystä myöntää Ukrainalle 18 miljardia euroa makrotaloudellista rahoitustukea vuonna 2023. Valiokunnan kuultavana asiassa oli valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Rahoitustuki rahoitettaisiin hyödyntämällä EU:n omien varojen enimmäismäärän ja vuosien 2021 - 2027 monivuotisen rahoituskehyksen välistä liikkumavaraa kohdennetusti Ukrainaa varten. Tätä liikkumavaraa hyödyntäen EU laskisi liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja ja lainaisi varat edelleen Ukrainalle.

Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta pitää tärkeänä, että EU:n vahvaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle, sekä humanitaarista apua Ukrainaan jatketaan ja lisätään. On tärkeää, että EU ja muut kansainväliset kumppanit tukevat Ukrainaa sen lyhyen aikavälin rahoitustarpeissa. Valiokunta totesi, että Ukrainan pitkän aikavälin rahoitustarpeita tulee tarkastella käsillä olevasta ehdotuksesta erillisenä asiana.

Komission tavoitteena on, että kolmesta lainsäädäntöehdotuksesta koostuva paketti hyväksytään lopullisesti jo talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa 6. joulukuuta. Suuri valiokunta totesi kokouksensa aluksi, että esitys on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukainen asia, jonka valtioneuvosto on tuonut kiireellisyyden vuoksi eduskuntaan E-kirjeellä. Valiokunta piti toimintatapaa perusteltuna. Suuri valiokunta totesi, että se voi asian kiireellisyyden vuoksi tehdä päätöksen ilman erikoisvaliokunnan käsittelyä (SuVTJ 15 §:n 2 mom.). Asia päätettiin lähettää tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan.

Suuren valiokunnan kokouksen koko asialistan ja kaikki päätökset voi lukea kokouspöytäkirjasta valiokunnan sivulta myöhemmin tänään.​

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat