Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan tiedotteet

Eduskunnan tiedotteet

​​​​​​​​​

 
Näytä tiedotteet
Järjestä tiedotteet Rajaa tiedotteita

   

   

  Kyselytunnilla esillä ruoan hinnannousu ja oikeusturvan toteutuminen
  Baltian maiden ulkoasiainvaliokunnat lupaavat nopeaa käsittelyä Suomen Nato-hakemukselle
  Hallituksen esitys hoitotakuusta lähetekeskustelussa
  Vanhanen kiitti Viroa vahvasta tuesta Suomen Nato-jasenyydelle
  Eduskunta kannattaa Suomen Nato-hakemuksen jättämistä
  Verkkotallenne ulkoasiainvaliokunnan tiedotustilaisuudesta
  Ulkoasiainvaliokunta: Suomen tulee hakea Natoon
  Selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon lähetekeskustelussa
  Eduskuntaryhmien puheenvuorot Suomen Nato-jäsenyyttä koskevassa keskustelussa
  Viron puhemies Suomeen 17.5.
  Puhemies tapasi yhdysvaltalaisia senaattoreja
  Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 16.–22.5.2022
  Puhemies tapaa yhdysvaltalaisia senaattoreja
  Selonteko Suomen liittymise​stä Pohjois-Atlantin liittoon annettiin eduskunnalle
  Suuri valiokunta hyväksyi lausunnon Basel III -standardien täytäntöönpanosta
  Suullisella kyselytunnilla puhuttiin rajaturvallisuudesta ja hybridivaikuttamisesta
  Suuri valiokunta tapasi tasavallan presidentin etäyhteyksin
  Ilmastolaki eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä keskiviikkona
  Eduskunta keskusteli kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutukset huomioitava turvallisuustilanteen arvioinnissa ja varautumisessa
  Hallintovaliokunta: Lainsäädännön tarpeet ja turvallisuusviranomaisten resurssit huomioitava turvallisuusuhkiin varautumisessa
  Maa- ja metsätalousvaliokunta: Huoltovarmuuden kansainvälinen toimintaympäristö muuttunut
  Verkkotallenne puhemiehen keskustelutilaisuudesta Oodissa
  Tulevaisuusvaliokunta näkee Pohjoismailla roolin rauhan edistäjänä moniarvoistuvassa maailmassa
  Sivistysvaliokunta: Turvallisuus- ja varautumistaitoja vahvistettava
  Verkkotallenne puolustusvaliokunnan ajankohtaisselonteon tiedotustilaisuudesta
  Lakivaliokunta korostaa oikeusvaltion ja sen turvaamisen merkitystä muuttuneessa turvallisuusympäristössä
  Puolustusvaliokunta: Nato-jäsenyys paras puolustusratkaisu Suomen turvallisuudelle
  Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 9.–15.5.2022
  Eduskunnan kirjaston tietopaketti arvostamisperusteista kiinteistöverotuksessa
  Ranne: Rajat ylittävä yhteistyö elintärkeää Pohjoiskalotin alueella
  Puhemies Vanhasen keskustelutilaisuus ajankohtaisselonteosta keskustakirjasto Oodissa
  Valtiovarainvaliokunta: Nato-jäsenyys ensisijaisesti puolustuspoliittisesti arvioitava vaihtoehto
  Suuri valiokunta antoi lausuntonsa talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
  Kansalaisaloitteen psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi käsittely päättyi eduskunnassa
  Elinkustannusten ja polttoaineiden hintojen nousu sekä inflaatio esillä suullisella kyselytunnilla 5. toukokuuta
  Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa kyberturvallisuutta ja toimivia kuljetusyhteyksiä
  Baijerin maapäivien EU-valiokunta tapasi suuren valiokunnan jäseniä
  Valtosesta Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja
  Ympäristövaliokunta hyväksyi uuden ilmastolakiehdotuksen
  Hallituksen esitys elpymis- ja palautumistukivälineen kansallisesta toimeenpanosta lähetekeskustelussa
  Talousvaliokunta: Nato-jäsenyys tukisi taloudellisen toiminta- ja investointiympäristön vakautta
  Suuri valiokunta käsitteli Eurojustin toimintamahdollisuuksien parantamista vakavien kansainvälisten rikosten tutkinnassa
  Eduskunta aloitti hybridiuhkiin vastaamiseksi ehdotettujen lakimuutosten käsittelyn
  Euroopan tulevaisuuskonferenssin viimeinen täysistunto hyväksyi päätelmät jatkotyön pohjaksi
  Kymmenen vuotta kansalaisaloitteita – tutustu eduskuntakäsittelyyn edenneisiin kansalaisaloitteisiin
  Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 2.–8.5.2022
  Suuri valiokunta keskusteli Euroopan energiapolitiikan kokonaistilanteesta
  Ville Valkonen aloitti kansanedustajana
  Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta