Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 12.–18.4.2021

Julkaistu 12.4.2021 13.50
Muokattu 12.4.2021 13.54

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 12.–18.4.2021

Uutiskirjeen tiivistelmät perustuvat EU-asiakirjoihin ja muihin EU:ta seuraaviin medialähteisiin. Kirjeen eduskunnan sivustojen ulkopuolelle olevien linkkien yhteyteen on suluissa ilmaistu kohde, johon linkki aukeaa.

1. Parlamentin tapahtumat

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan parlamentin sivuille, ellei toisin mainita.

Tällä viikolla Euroopan parlamentissa on valiokuntatapaamisia. Keskeisiä aiheita ovat:

Digitaalinen vihreä todistus. Kansalaisvapauksien valiokunnan (LIBE) jäsenet keskustelevat ensimmäistä kertaa komission kanssa tuoreesta vihreää digitaalista todistusta koskevasta ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on helpottaa matkustamista EU:n jäsenvaltioiden välillä covid-19-pandemian aikana. Parlamentin jäsenet keskustelevat myös todistuksen vaikutuksista kansalaisten tietosuojaan EU:n tietosuojavaltuutetun ja EU:n tietosuojaneuvoston kanssa (tiistaina).

Nopeampi lupamenettely muokatuille covid-19-rokotteille. Ympäristön ja kansanterveyden valiokunta (ENVI) keskustelee uudesta menettelystä, jolla on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa mukautettujen rokotteiden EU:n laajuista hyväksymistä covid-19-muunnoksia vastaan (keskustelu torstaina ja äänestys perjantaina).

Tuotantoeläinten häkeissä pitämisen kieltäminen. Euroopan parlamentin ja komission jäsenet, asiantuntijat, muiden EU-elinten edustajat ja kansalaisaloitteen järjestäjät keskustelevat julkisessa kuulemistilaisuudessa lähes 1,4 miljoonaa allekirjoittajaa keränneestä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jossa halutaan EU:n laajuinen kielto tuotantoeläinten häkeissä pitämiselle (torstaina).

Median tiedotustilaisuus tekoälystä. Johtavat parlamentin jäsenet tiedottavat toimittajia ja vastaavat heidän kysymyksiinsä koskien Euroopan parlamentin uusimpia päätöslauselmia tekoälystä, ennen kuin komissio esittelee keskiviikolle 21. huhtikuuta suunnitellun tekoälyä koskevan lainsäädäntöehdotuksensa (keskiviikkona).

Esityslistan muut aiheet täällä (pdf).

2. Komission tapahtumat

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

Kollegion kokous keskiviikkona 14. huhtikuuta Todennäköisiä aiheita:

Tiedonanto EU:n toimintasuunnitelmasta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (2021–2025) (Schinas)

Tiedonanto EU:n uudesta strategiasta ihmiskaupan torjumiseksi (Schinas)

Komission tulevien kokousten alustavat aiheet löytyvät täältä (pdf).

Nostoja komissaarien viikon tapaamisista:

Maanantai 12. huhtikuuta

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel keskustelee videoyhteydellä Portugalin opetusministerin Brandão Rodriguesin kanssa Portugalin EU-puheenjohtajuuden saavutuksista.

Sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson pitää puheen EU:n vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaa uhkakuva-arviota (SOCTA) käsittelevässä tapahtumassa Lissabonissa, Portugalissa, jonka järjestäjinä toimivat EU-puheenjohtajamaa Portugali yhdessä Europolin kanssa.

Tiistai 13. huhtikuuta

Arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja Věra Jourová keskustelee videoyhteydellä Suomen oikeusministerin Anna-Maja Henrikssonin kanssa.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen tapaa Helsingissä Suomen pääministeri Sanna Marinin, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon sekä kansanedustaja Petteri Orpon.

Keskiviikko 14. huhtikuuta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans antaa videoyhteydellä avauspuheenvuoron EU:n ja Brasilian välisessä korkean tason dialogin verkkotapahtumassa koskien ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä.

Maataloudesta vastaava komissaari Janusz Wojciechowski pitää videoyhteydellä puheen kahdeksannessa metsien suojelua Euroopassa käsittelevässä ministerikokouksessa, jonka järjestää Euroopan metsäministerikonferenssi (Forest Europe).

Torstai 15. huhtikuuta

Demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava varapuheenjohtaja Dubravka Šuica pitää videoyhteydellä puheen Hessenin osavaltion järjestämässä tapahtumassa "Eurooppa keskustelussa", jonka aiheena on Euroopan tulevaisuuskonferenssi.

Eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava varapuheenjohtaja Margaritis Schinas osallistuu videoyhteydellä transatlanttisen politiikkaverkoston (Transatlantic Policy Network) virtuaaliseen keskusteluun transatlanttisesta kumppanuudesta.

Perjantai 16. huhtikuuta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans keskustelee videoyhteydellä COP26-puheenjohtajan Alok Sharman kanssa.

Budjetista ja hallinnosta vastaava komissaari Johannes Hahn osallistuu epäviralliseen talous- ja valtiovarainministerien videokonferenssiin.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton tapaa Pariisissa Ranskan pääministeri Jean Castexin.

Kaikki komissaarien tapaamiset löytyvät täältä.

3. Etenemissuunnitelmat ja julkiset kuulemiset

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

Etenemissuunnitelmat:

Meriympäristön suojelu – EU:n sääntöjen tarkistaminen (Ympäristö; Direktiiviehdotus)

Tiedonkeruu – Euroopan väestötilastot (ESOP) (Tilastot; Asetusehdotus)

Julkiset kuulemiset:

Kaikki Euroopan komission etenemissuunnitelmat ja julkiset kuulemiset.

4. Neuvostot

Osion kaikki linkit johtavat EU:n neuvostojen sivuille, ellei toisin mainita.

Perjantai 16. huhtikuuta

Euroryhmän videoneuvottelu. Asialistalla muun muassa temaattinen keskustelu maksukyvyttömyysmenettelyistä, tilannekatsaus eurosta digitaalisena valuuttana ja euroryhmän avoimuusaloitteen uudelleentarkastelu.

Talous- ja valtiovarainministerien epävirallinen videoneuvottelu. Asialistalla talouden elpyminen, pääomamarkkinaunioni, eurooppalainen kehitysrahoitusjärjestelmä, 7. huhtikuuta pidetty G20-maiden valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien kokous sekä rahoituspalvelut.

Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvostojen kokouskalenteri löytyy täältä.

5. Komissiossa viime viikolla

Kollegio ei kokoontunut kahdella edeltävällä viikolla.

6. Parlamentissa viime viikolla

Parlamentissa oli vihreät viikot (parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin ulkopuolella).

7. Muissa uutisissa

7.1 Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunta kokoontui – digitaalinen verkkoalusta julki 19. huhtikuuta

Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunta kokoontui keskiviikkona 7. huhtikuuta. Kokouksessa päätettiin, että konferenssin tarkoituksia varten kehitetty monikielinen digitaalinen alusta tullaan julkistamaan 19. huhtikuuta (EUobserver). Sen tarkoituksena on antaa kansalaisille mahdollisuudet jakaa näkemyksiään mistä tahansa EU:n tulevaisuuden kannalta tärkeäksi mieltämästään aiheesta. Digitaalisella alustalla kansalaiset voivat konferenssin johtokunnan mukaan "esittää ideoitaan, kommentoida toisten ideoita sekä luoda tapahtumia ja osallistua niihin".

7.2 Yhteenveto EU:n ulkosuhteiden rahoituksen uudistuksesta (NDICI)

Suomen pysyvän EU-edustuston Olli Nurmi on tehnyt yhteenvedon hiljattain päätökseen saadusta EU:n ulkosuhteiden rahoituksen mittavasta uudistuksesta (Global Europe, työnimeltään NDICI) (Finland Abroad). Nurmi toimi asiaa koskevissa asetusneuvotteluissa Suomen edustajana sekä neuvotteluista vastanneen työryhmän varapuheenjohtajana Suomen puheenjohtajuuskauden aikana. Nurmi luonnehtii uudistusta, jossa unionin tukimuotoja kolmansille maille yksinkertaistettiin, yhdeksi merkittävimmistä EU:n ulkosuhteita koskevista uudistuksia vuosiin. Uudistus merkitsi 10 olemassa olevan asetuksen yhdistämistä yhdeksi uudeksi. Neuvotteluprosessi kesti yli kaksi ja puoli vuotta. Suurimmat kiistat koskivat jäsenmaiden ja parlamentin vaikutusvaltaa rahoituksen suuntaamisessa.

Uuden asetuksen odotetaan astuvan voimaan kesäkuussa 2021. Global Europe -välineen määräraha vuosina 2021-2027 on 70,8 miljardia euroa (vuoden 2018 hintatasolla). Rahoituksen painopiste on Euroopan naapurustossa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

7.3 Komissio julkaisi EU–Mercosur-vapaakauppasopimuksen kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arvioinnin

Komissio julkaisi 29. maaliskuuta EU–Mercosur-vapaakauppasopimusta käsittelevän kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arvioinnin ja kannanoton (Agence Europe). Tutkimuksessa arvioitiin kahta eri skenaariota – varovaista ja kunnianhimoista – ja se todellakin vahvistaa komission mainitsemat kehityssuunnat, mutta painottaa vaikutusten olevan rajallisia. Tutkimuksessa todetaan vapaakauppasopimuksen aikaansaavan lievän laskun kokonaishiilidioksidipäästöissä, mutta siinä havaitaan myös pieni nousu muiden kasvihuonekaasupäästöjen määrissä. Komissio pitää sopimuksen kestävää kehitystä koskevia lukuja riittävänä laillisena viitekehyksenä ja katsoo niiden tarjoavan sopivat työkalut huolenaiheisiin vastaamiseksi. Komissio toteaa lisäksi olevansa valmis tukemaan Mercosur-maita niiden aloitteissa ympäristön paremmaksi suojeluksi.

Euroopan oikeusasiamies kritisoi komissiota siitä, että se ei odottanut arvioinnin valmistumista ennen vapaakauppasopimusneuvottelujen päättämistä. Komission mukaan London School of Economics -korkeakoulun toteuttama tutkimus vahvistaa, että vapaakauppasopimuksella tulee olemaan positiivinen vaikutus molempien osapuolten talouksiin nostamalla palkkoja ja myötävaikuttamalla eriarvoisuuksien vähenemiseen.

7.4 Komission puheenjohtaja von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michel vierailivat Turkissa

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vierailivat Turkissa presidentti Recep Tayyip Erdoğanin luona tiistaina 6. huhtikuuta keskustellakseen kahdenvälisen yhteistyön jatkamisesta (Politico) useissa kiistanalaisissa kysymyksissä, kuten maahanmuuttopolitiikassa ja taloudellisissa suhteissa. Mukaan keskusteluun liittyi myös Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu. EU on Michelin mukaan laittanut pöydälle konkreettisen ja positiivisen agendan, joka perustuu kolmelle pilarille: taloudelliselle yhteistyölle, maahanmuutolle ja ihmisten välisille kontakteille ja liikkuvuudelle. Von der Leyen totesi tapaamista seuranneessa lehdistötilaisuudessa EU:n haluavan parantaa osapuolten välisiä suhteita, mutta sanoi ajan näyttävän miten pitkälle kyseisellä tiellä päästään. Von der Leyen painotti, että ihmisoikeuskysymykset eivät ole neuvoteltavissa.

Mediahuomion vei tapaamisen substanssin sijaan pitkälti tapaamisen kiusalliset istumajärjestelyt, jotka jättivät monet spekuloimaan niiden tahallisuutta (Politico): tapaamisen osapuolille oli Turkin toimesta järjestetty vain kaksi tuolia EU:n ja Turkin lippujen edestä, ja EU-johtajista Ursula von der Leyen joutui ottamaan paikan huomattavasti kauempaa sohvalta.Aihealueet
Brysselin asiantuntijan katsaukset