Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 29.3.–4.4.2021

Julkaistu 29.3.2021 15.00
Muokattu 30.3.2021 9.04

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 29.3.–4.4.2021

Uutiskirjeen tiivistelmät perustuvat EU-asiakirjoihin ja muihin EU:ta seuraaviin medialähteisiin. Kirjeen eduskunnan sivustojen ulkopuolelle olevien linkkien yhteyteen on suluissa ilmaistu kohde, johon linkki aukeaa.

EU-viikkokirje jää pääsiäistauolle. Seuraava viikkokirje julkaistaan 19. huhtikuuta.

1. Parlamentin tapahtumat

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan parlamentin sivuille, ellei toisin mainita.

Tällä viikolla Euroopan parlamentissa on vihreä viikko. Parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin ulkopuolella. Kokoukset jatkuvat parlamentissa tiistaina 6. huhtikuuta.

2. Komission tapahtumat

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

Kollegio ei kokousta tällä viikolla.

Komission tulevien kokousten alustavat aiheet löytyvät täältä (pdf).

Nostoja komissaarien viikon tapaamisista:

Maanantai 29. maaliskuuta

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen johtaa elpymis- ja palautumistyöryhmän johtokunnan kokousta.

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager keskustelee videoyhteydellä Yhdysvaltojen kauppa-asioiden edustajan Katherine C. Tain kanssa.

Eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava varapuheenjohtaja Margaritis Schinas osallistuu Madridissa, Espanjassa "Europa Futura" -foorumiin sekä tapaa Espanjan terveysministerin Carolina Darian ja Espanjan kuninkaan Felipe VI:n.

Tiistai 30. maaliskuuta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans keskustelee videoyhteydellä ilmastolakkolaisten (Fridays for Future) Adelaide Charlierin, Luisa Neubauerin, Greta Thunbergin ja Anuna de Weverin kanssa.

EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Josep Borrell johtaa yhdessä YK:n kanssa virtuaalisesti järjestettävää viidennettä Bryssel-konferenssia aiheesta "Syyrian alueen tulevaisuuden tukeminen" (EU:n neuvosto).

Budjetista ja hallinnosta vastaava komissaari Johannes Hahn tapaa Wienissä, Itävallassa Itävallan EU- ja perustuslakiasioista vastaavan ministerin Karoline Edtstadlerin.

Keskiviikko 31. maaliskuuta

Eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava varapuheenjohtaja Margaritis Schinas keskustelee videoyhteydellä Slovenian sisäministerin Aleš Hojsin kanssa.

Sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson antaa videoyhteydellä puheen EU-puheenjohtajamaa Portugalin järjestämässä eurooppalaisen yhdentymisen verkoston (European Integration Network) avajaistapahtumassa.

Torstai 1. huhtikuuta

Komissio on lomalla.

Perjantai 2. huhtikuuta

Komissio on lomalla.

Kaikki komissaarien tapaamiset löytyvät täältä.

3. Etenemissuunnitelmat ja julkiset kuulemiset

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

Etenemissuunnitelmat:

EU:n yrityskeskittymien valvonnan tiettyjen menettelynäkökohtien tarkistaminen (Kilpailu; Täytäntöönpanoasetus)

Aikuisten osaaminen – yksilölliset oppimistilit: väline koulutukseen pääsyn parantamiseksi (Työllisyys- ja sosiaaliasiat; Alustavat tiedot)

Julkiset kuulemiset:

EU: n yrityskeskittymien valvonnan tiettyjen menettelynäkökohtien tarkistaminen (Kilpailu; Täytäntöönpanoasetus)

Kaasuverkot – markkinoille pääsyä koskevien EU:n sääntöjen tarkistaminen (Energia; Asetusehdotus)

Eläinten ruokinta – rehun lisäaineita koskevien EU:n sääntöjen nykyaikaistaminen (Elintarviketurvallisuus; Asetusehdotus)

Terrorismin torjunta – EU:n sääntöjen arviointi (Sisäsiat)

Kauppapolitiikka – mekanismi EU:n ulkopuolisten maiden pakkotoimien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (Kauppapolitiikka; Asetusehdotus)

Kaikki Euroopan komission etenemissuunnitelmat ja julkiset kuulemiset.

4. Neuvostot

Osion kaikki linkit johtavat EU:n neuvostojen sivuille, ellei toisin mainita.

Tiistai 30. maaliskuuta

Liikenneministerien epävirallinen videoneuvottelu. Asialistalla rautatieliikenteen edistäminen ja nykyaikaistaminen kaikkialla EU:ssa, niin kansalaisten kuin yritysten rautatieliikenteen käytön edistämiseksi ja ilmastoneutraaliuden tavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä myötävaikuttamiseksi Euroopan vihreän sopimuksen mukaisesti. 

Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvostojen kokouskalenteri löytyy täältä.

5. Komissiossa viime viikolla

5.1 Komissio esitti vihreän kehityksen alaisen toimintasuunnitelman luomutuotannon kehittämiseksi

Komissio esitti torstaina toimintasuunnitelman luomutuotannon kehittämiseksi (Euroopan komissio). Suunnitelmalla pyritään edistämään luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, kasvattamaan luomutuotantoon käytettävän maatalousmaan osuutta 25 %:iin vuoteen 2030 mennessä ja lisäämään luonnonmukaista vesiviljelyä. Toimintasuunnitelma on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman alainen ja tavoitteiltaan yhdenmukainen Pellolta pöytään -strategian (Euroopan komissio) ja biodiversiteettistrategian (Euroopan komissio) kanssa.

Komissio katsoo luomutuotannolla olevan useita etuja perinteiseen tuotantoon nähden: luonnonmukaisesti viljellyillä pelloilla luonnon monimuotoisuus on muun muassa korkeampi ja luonnonmukaisesti kasvatetut eläimet voivat paremmin. Luomuviljelijöillä on myös suuremmat tulot. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on tarjota nopeasti kasvavalle luomualalle asianmukaiset välineet, jotta luomuviljelyyn käytettävän maatalousmaan osuus kasvaisi tavoitteen mukaisesti 25 %:iin. Toimintasuunnitelmaan sisältyy 23 toimenpidettä kolmella toimintalinjalla, jotka ovat kulutuksen kasvattaminentuotannon lisääminen ja luomualan kestävyyden parantaminen. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan luomualan tasapainoinen kasvu. Komissio kannustaa jäsenmaita laatimaan luomutuotantoa koskevat kansalliset toimintasuunnitelmat luomuviljelyn edistämiseksi.

Seuraavassa kolmeen toimintalinjaan sisältyvien tarkempien toimenpiteiden erittelyä:

1) Luomutuotteiden kulutuksen kasvattaminen on edellytys kannattavalle siirtymälle luomutuotantoon. Toimintasuunnitelmassa esitetään useita konkreettisia toimia kysynnän lisäämiseksi, kuluttajien luottamuksen säilyttämiseksi ja luomuruuan saatavuuden parantamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi luomutuotannosta tiedottaminen, luomutuotteiden menekinedistäminen, luomutuotteiden käytön lisääminen julkisissa hankinnoissa ja luomutuotteiden jakelun lisääminen EU:n koulujakelujärjestelmässä.

2) Toimintasuunnitelmassa esitetään luomutuotannon lisäämiseksi keinoja luomuviljelyyn käytetyn maatalousmaan osuuden kasvattamisen nopeuttamiseen siten, että saavutetaan 25 %:n tavoite. Vaikka toimintasuunnitelmassa keskitytään suurelta osin kulutuksen lisäämiseen, luomutuotantoon siirtymistä edistävänä keskeisenä välineenä komissio näkee edelleen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP). YMP:n lisäksi muita keskeisiä toimintasuunnitelmassa esitettyjä luomutuotantoa tukevia keinoja ovat tiedotustapahtumat, verkostoituminen parhaiden käytäntöjen jakamiseksi, sertifioinnin myöntäminen yksittäisten henkilöiden sijaan viljelijäryhmille, tutkimus ja innovointi, lohkoketjun ja muiden jäljitettävyyttä parantavien teknologioiden käyttö, markkinoiden avoimuuden lisääminen, paikallisen ja pienimuotoisen jalostuksen vahvistaminen, elintarvikeketjun järjestämisen tukeminen ja eläinten ravinnon parantaminen.

3) Luomutuotannon kestävyyden parantamiseksi pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia, varmistamaan luonnonmukaisten siementen saatavuus, pienentämään alan hiilijalanjälkeä ja minimoimaan muovin, veden ja energian käyttö. Komissio aikoo myös lisätä luomualan tutkimuksen ja innovoinnin osuutta ja kohdentaa maatalouden innovointitoimien määrärahoista yhä suuremman osan luomualan kannalta merkityksellisiin kohteisiin. Komissio seuraa edistymistä yhteistyössä parlamentin, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa vuosittain toteutettavilla seurantatoimilla.

Edistyksen seuraamiseksi komissio järjestää vuosittaisia, julkisia seurantakokouksia Euroopan parlamentin, jäsenmaiden, unionin neuvoa-antavien elinten sekä sidosryhmien kanssa. Komissio julkaisee myös kahden vuoden välein annettavia tilanneselvityksiä (joihin sisältyy tulostaulu) ja esittää ne näille teemoille omistetuissa tapahtumissa. Vuonna 2024 komissio julkaisee toimintasuunnitelman väliarvioinnin, joka esitetään korkean tason konferenssissa. Luonnonmukaista tuotantoa koskevan tietoisuuden lisäämiseksi komissio tulee lisäksi organisoimaan vuosittaisen EU:n laajuisen "Luonnonmukaisuuden päivän" ("Organic Day").

5.2 Komissio hyväksyi lasten oikeuksia koskevan EU-strategian sekä ehdotuksen eurooppalaisesta lapsitakuusta

Komissio hyväksyi keskiviikkona ensimmäisen kattavan lasten oikeuksia koskevan EU-strategian sekä ehdotuksen neuvoston suositukseksi eurooppalaisen lapsitakuun käyttöönotosta. Molempien aloitteiden tavoitteena on antaa köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille samat mahdollisuudet kuin muille. Aloitteita valmistellessaan komissio keräsi yhdessä johtavien kansainvälisten lasten oikeuksia puolustavien järjestöjen kanssa näkemyksiä yli 10 000 lapselta. Strategia sisältää kuusia aihealuetta ja näissä ehdotettuja toimia.

1) Lapset demokraattisen toiminnan muutosvoimana: Komissio ehdottaa muun muassa lapsiystävällisten säädöstekstien laatimista ja lasten kuulemista Euroopan tulevaisuuskonferenssin ja vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä.

2) Lasten oikeus hyödyntää koko potentiaaliaan sosiaalisesta taustasta riippumatta: Komission tavoitteena on ottaa käyttöön eurooppalainen lapsitakuu. Lisäksi se käsittelee lasten mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä ja tukee koulujen pyrkimyksiä tarjota terveellistä, kestävän kehityksen mukaista ravintoa. Tavoitteena on parantaa koko EU:ta koskevia varhaiskasvatusvaatimuksia sekä kehittää laadukasta koulutusta.

3) Lasten oikeus elämään ilman väkivaltaa: Komissio aikoo muun muassa ehdottaa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva ja perheväkivalta. Se aikoo myös ehdottaa suosituksia, joiden tavoitteena on ehkäistä naisiin ja tyttöihin kohdistuvat haitalliset käytännöt.

4) Lasten oikeus lapsiystävälliseen oikeudenkäyttöön tilanteissa, joissa he ovat uhreja, todistajia, epäiltyjä, rikoksesta syytettyjä tai oikeudenkäynnin osapuolia: Komissio aikoo esimerkiksi osallistua oikeusalan erityiskoulutuksen kehittämiseen ja tehdä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa vuonna 2010 annettujen lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanossa.

5) Lasten oikeus liikkua turvallisesti digitaalisessa ympäristössä ja hyödyntää sen mahdollisuuksia: Komissio aikoo päivittää eurooppalaista strategiaa internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta (Euroopan komissio). Ehdotetulla digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä (Euroopan komissio) pyritään turvallistamaan internetin käyttöä.

6) Lasten oikeudet maailmassa: Komissio aikoo muun muassa jakaa 10 % humanitaariseen apuun tarkoitetusta rahoituksesta koulutukseen hätätilanteiden ja pitkittyneiden kriisien yhteydessä yleismaailmallisten lastenoikeuksien suojelemiseksi, edistämiseksi ja toteuttamiseksi maailmanlaajuisessa ja monenvälisessä toiminnassa.   

Eurooppalaisen lapsitakuun tavoitteena on katkaista huono-osaisuuden kierre ja edistää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia varmistamalla, että keskeiset palvelut ovat alle 18-vuotiaiden köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten saatavilla. Eurooppalaista lapsitakuuta koskevassa aloitteessa suositellaan, että jäsenmaat tarjoavat apua tarvitseville lapsille varhaiskasvatus- ja koulunkäyntipalveluja, vähintään yhden terveellisen aterian jokaisena koulupäivänä sekä terveydenhoitopalveluja. Apua tarvitsevien lasten olisi voitava saada nämä palvelut helposti ja maksuttomasti. EU myöntää näihin toimiin rahoitusta Euroopan sosiaalirahasto plussasta (EFS+) (Euroopan komissio) sekä Euroopan aluekehitysrahastosta, InvestEU-ohjelmasta ja elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Komissio raportoi strategian edistymisestä lasten oikeuksia käsittelevällä EU:n foorumilla, joka kokoontuu vuosittain. Vuoden 2024 lopussa strategiasta tehdään arviointi. Seuraavina askelinaan komissio kehottaa jäsenmaita hyväksymään pikaisesti eurooppalaista lapsitakuuta koskevan ehdotuksen neuvoston suositukseksi. Jäsenmaita kannustetaan toimittamaan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa ehdotuksen hyväksymisestä kansalliset toimintasuunnitelmansa, joiden mukaisesti suositus pannaan täytäntöön. Komissio seuraa edistymistä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson välityksellä ja antaa tarvittaessa maakohtaisia suosituksia.

6. Parlamentissa viime viikolla

Euroopan parlamentissa oli kaksipäiväinen täysistunto. Keskeisiä keskusteluja olivat vihreä digitaalinen todistus, jonka käsittelyä parlamentti päätti nopeuttaa, uusi EU–Afrikka-strategia sekä EU:n omat varat, johon liittyviä asetuksia parlamentti hyväksyi (näistä alla tarkemmin). Muita täysistunnon puheenaiheita olivat komission lainsäädännöllisesti sitova velvollisuus EU-budjetin suojelemiseen valvomalla oikeusvaltioperiaatteen toteutumista jäsenmaissa (Euroopan parlamentti), valtameriin päätyvän roskan vähentäminen (Euroopan parlamentti), EU:n laajeneminen Länsi-Balkaniin ja EU:n kestävää matkailusektoria koskeva strategia (Euroopan parlamentti). Parlamentissa keskusteltiin myös Turkin vetäytymisestä Istanbulin sopimuksesta (Agence Europe); lisäksi parlamentti hyväksyi oma-aloitemietinnön datavirtojen lisäämiseksi (Agence Europe).

6.1 Parlamentin täysistunto antoi hyväksyntänsä uudelle EU–Afrikka-strategialle

Torstaisessa parlamentin täysistunnossa mepit hyväksyivät parlamentin valiokunta-aloitteisen mietinnön EU:n uudesta Afrikka-strategiasta (Euroopan parlamentti) äänin 460–64 (163 poissa). ID-ryhmän laatima vaihtoehtoinen mietintö, jossa pyrittiin priorisoimaan laittoman maahanmuuton vastaista taistoa, hylättiin 579 äänellä (Agence Europe). Strategiassa painotetaan, että inhimillisen kehityksen on oltava EU–Afrikka-suhteiden keskiössä, ja siinä priorisoidaan koulutusta, mukaan lukien opettajien kouluttamista, pääsyä digitaaliseen valmennukseen, koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämistä ja tyttöjen sisällyttämistä. Strategian tulisi myös tähdätä terveydenhuollon ja kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien parantamiseen. Mepit peräänkuuluttivat EU:n ja Afrikan yhteistyön tärkeyttä vihreän siirtymän, energian, digitaalisen transformaation, kestävien työpaikkojen, hyvän hallinnon ja maahanmuuton saroilla.

Mepit alleviivasivat, että EU–Afrikka-suhteiden tulisi siirtyä pois luovuttaja-avunsaaja-mallista kohti sellaista tasa-arvoista kumppanuutta, joka voimaannuttaa Afrikan hallituksia saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Tämän saavuttamiseen mepit haluavat varata merkittäviä summia EU:n tulevasta ulkoisesta naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (NDICI) (Euroopan parlamentti). Parlamentin odotuksiin sisältyy myös pitkän aikavälin taloudellista ja teknistä tukea Afrikan maiden auttamiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja Afrikan alueellisen yhdentymisen tukemiseksi, mikä edesauttaisi maanosan riippuvuuden vähentämistä ulkomaisesta tuonnista. Strategiassa halutaan myös kannustaa afrikkalaisia pyrkimyksiä maanosan vapaakauppa-alueen luomiseksi. Mepit painottivat, että kansainvälisten lainanantajien kuten Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ja Maailmapankin tulisi tehdä enemmän Afrikan maiden valtionvelan vapauttamiseksi. Lisäksi EU:n tulee uudessa kumppanuussuhteessa suojella seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja näihin liittyviä oikeuksia sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien ihmisarvon turvaamista.

Parlamentin päätöslauselma on sen panos tulevan EU–Afrikka-strategian kehittymiseen. Prosessi tulee päätökseen EU:n ja Afrikan unionin (AU) välisessä huippukokouksessa myöhemmin tänä vuonna, jolloin yhteinen strategia on tarkoitus hyväksyä.

6.2 Parlamentti reagoi Kiinan asettamiin pakotteisiin

Kiina vastasi viime viikon maanantaina EU:n sille asettamiin pakotteisiin (Financial Times) asettamalla jo samana päivänä omia EU:n vastaisia pakotteitaan. Kiina kohdisti pakotteet valikoituihin eurooppalaisiin ajatushautomoihin ja yliopistoihin sekä muun muassa Euroopan parlamentin ihmisoikeusvaliokuntaan (DROI) ja viiteen meppiin EPP, S&D, Renew ja Vihreät/EFA -ryhmistä (Agence Europe). Kiinan tiedotti kyseisten meppien "vakavasti vahingoittavan Kiinan suvereniteettia ja intressejä sekä pahantahtoisesti levittävän valheita". Käytännössä kyseisiltä mepeiltä perheineen evätään pääsy Kiinaan, ja meppeihin yhdistetyiltä instituutioilta ja yritystoimijoilta kielletään kaupankäynti Kiinan kanssa.

Euroopan parlamentti julkaisi tiistaina lausunnon, jossa se vastasi kiinalaisten viranomaisten päätökseen pakotteiden asettamisesta (Euroopan parlamentti). Lausunnon allekirjoittajia ovat ulkoasiain valiokunnan (AFET), ihmisoikeuksien valiokunnan, ulkomaisesta sekaantumisesta EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvästä disinformaatiosta vastaavan valiokunnan (INGE) ja Euroopan parlamentin Kiina-suhteista vastaavan delegaation puheenjohtajat. Siinä painotetaan ihmisoikeusvaliokunnan velvoitetta ihmisoikeustilanteen maailmanlaajuiseen valvomiseen ja näiden oikeuksien suojelemiseen EU:n perustavien arvojen mukaisesti. Ihmisoikeusvaliokunta katsoo Kiinan pyrkivän toimillaan heikentävän tätä työtä. Lausunnossaan se ilmaisee solidaarisuutensa meppejä sekä eurooppalaisia yliopistoja, ajatushautomoita ja akateemikkoja kohtaan, joihin pakotteita on kohdistettu. Lisäksi ihmisoikeusvaliokunta edelleen painottaa vakavaa huoltaan Kiinassa tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista ja toisinajattelijoiden tukahduttamisesta sekä eritoten uiguurivähemmistöjen vainoamisesta Xinjiangin provinssissa. Valiokunta tuomitsee lausunnossaan nämä toimet ja Kiinan "hiljattaiset pyrkimykset eurooppalaisten valtioiden ja EU:n demokraattiseen elämään puuttumiseksi". Euroopan parlamentin todetaan jatkavan ihmisoikeusloukkausten ja kansainvälisen oikeuden rikkomisen aktiivista tuomitsemista, ja EU:ta kehotetaan pitämään ihmisoikeudet kaiken sen kansainvälisen politiikan keskiössä.

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli kommentoi Kiinan asettamia pakotteita (Agence Europe) toteamalla, että Kiinan vastatoimet eivät saa EU:ta luopumaan omista Kiinaa vastaan asetetuista pakotteistaan ja että niillä ei onnistuta "pelottelemaan" EU:ta. Epäselvää on, miten diplomaattinen konflikti tulee vaikuttamaan tuleviin EU–Kiina-suhteisiin ja eritoten niiden väliseen pöydällä olleeseen investointisopimukseen. Sassoli totesi meppien tutkivan perusteellisesti kyseistä sopimusta, joka vaatii parlamentin hyväksynnän ennen voimaanastumistaan. Parlamentin S&D-ryhmä on todennut pakotteiden poistamisen olevan ennakkoehto kauppasopimuskeskustelujen uudelleenavaamiselle (Financial Times). Sassoli painotti Agence Europelle, että konfliktien luominen ei kuulu EU:n toimintatapoihin, mutta Kiinan vastatoimia ei voida jättää huomiotta.

6.3 Parlamentti hyväksyi omien varojen järjestelmän uudistuksen vaatimia asetuksia

Euroopan parlamentin torstaisessa äänestyksessä parlamentti hyväksyi EU:n tulolähteiden uudistuksen vaatimia asetuksia ja siten osaltaan edesauttoi 750 miljardin euron elpymispaketin käyttöönottoa (Euroopan parlamentti). Parlamentin jäsenet hyväksyivät yhden täytäntöönpanevan ja kaksi operatiivista asetusta menetelmistä, joilla kerätään tai asetetaan saataville EU:n budjetin tulot eli omat varat. Tarkoituksena on rahoittaa EU-budjettia jatkossa uusista tulolähteistä (muun muassa muovimaksu), mikä auttaa elpymisrahastosta aiheutuvan velan takaisinmaksussa.

Näitä kolmea lakia sovelletaan rinnakkain keskeisen omia varoja koskevan päätöksen kanssa. Parlamentti hyväksyi päätöksen omista varoista syyskuussa ja neuvosto joulukuussa 2020. Päätös on parhaillaan ratifioitavana jäsenvaltioissa. Maaliskuun 18. päivään mennessä sen oli ratifioinut 13 EU:n 27 jäsenvaltiosta (Euroopan parlamentti). Asetusten esittelijät kehottivat jäsenvaltioita ratifioimaan omia varoja koskevan päätöksen kansallisissa parlamenteissaan mahdollisimman nopeasti.

Nyt parlamentin hyväksymät asetukset koskevat EU:n tulojen laskemista ja yksinkertaistamista, kassavirran hallintaa sekä valvonta- ja tarkastusoikeuksia. Niiden avulla varmistetaan, että EU-budjetin uudistettu tulopuoli toimii jatkossakin sujuvasti. Kun jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen päätöksen omista varoista, torstaina hyväksyttyä pakettia voidaan soveltaa takautuvasti vuoden 2021 alusta alkaen. Päätöksen nojalla käyttöönotettava muovimaksu on ensimmäinen uusista tulolähteistä, jotka otetaan käyttöön vuoteen 2026 mennessä. Päätöksen myötä EU voi lainata 750 miljardia euroa Next Generation EU -elpymissuunnitelmaa varten.

Omia varoja koskeva etenemissuunnitelma on kolmivaiheinen:

1. vaihe (2021): Kierrättämättömän muovin määrään perustuva maksu otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Kesäkuuhun mennessä esitetään kolme uutta lainsäädäntöehdotusta: hiilitullimekanismi, digitaalivero ja päästökauppajärjestelmä.

2. vaihe (2022 ja 2023): Neuvosto käsittelee uusia tulolähteitä 1.7.2022 mennessä, jotta uudet tulolähteet voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2023 alkuun mennessä.

3. vaihe (2024–2026): Komissio esittää kesäkuuhun 2024 mennessä ehdotuksen uusista omista varoista. Ne voisivat olla finanssitransaktiovero ja yrityssektoriin liittyvä rahoitusosuus tai uusi yhteinen yhteisöveropohja. Neuvosto käsittelee EU:n uusia tulolähteitä 1.7.2025 mennessä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2026 alkuun mennessä.

6.4 Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdottaman nopeutetun menettelyn koronavirustodistuksen käsittelyyn (digitaalinen vihreä todistus)

Keskiviikkoisessa täysistuntokeskustelussa Euroopan parlamentin jäsenet asettuivat kannattamaan komission ehdotusta koronavirustodistuksen (Euroopan parlamentti) – niin kutsutun digitaalisen vihreän todistuksenkiireellisestä käsittelystä (Euroopan parlamentin työjärjestyksen artikla 163 (Euroopan parlamentti)) äänin 468–203 (16 tyhjää). Kiireellistä käsittelyä vaativat kysymykset ovat etusijalla muihin esityslistalla oleviin asioihin nähden. Puhemies päättää keskustelun ja äänestyksen ajankohdan. Kiireellinen käsittely voidaan lisäksi käydä ilman mietintöä tai poikkeuksellisesti asiasta vastaavan valiokunnan suullisen selvityksen pohjalta. Komissio haluaa todistuksen käyttöön kesään mennessä.

Keskiviikkona käydyssä täysistuntokeskustelussa parlamentin jäsenten suuri enemmistö vaati todistuksen nopeaa käyttöönottoa. Todistuksen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen matkustaminen ja vapaa liikkuvuus EU:ssa koronapandemian aikana. Komissio esittää, että todistus sisältäisi tietoa henkilön saamasta koronarokotteesta, parantumisesta koronaviruksen aiheuttamasta taudista ja koronatestituloksesta. Useat mepit korostivat täysistuntokeskustelussa tarvetta suojata tehokkaasti terveyttä koskevat henkilötiedot. Mepit muistuttivat myös, ettei rokottamatta jääneitä saa syrjiä. Vihreät/EFA vastusti esitystä (Agence Europe).

Seuraavaksi parlamentti hyväksyy kantansa ja neuvottelumandaattinsa neuvoston kanssa käytäviä keskusteluja varten seuraavassa täysistunnossa (26.–29.4.). Asiasta vastaava kansalaisvapauksien valiokunta (LIBE) voi tämän jälkeen pyytää asian palauttamista käsittelyyn neuvottelujen aloittamiseksi. Sekä parlamentin että neuvoston on hyväksyttävä neuvotteluissa saavutettu sopu lain lopullisesta muodosta.

7. Muissa uutisissa

7.1 Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunta kokoontui ensimmäistä kertaa

Euroopan tulevaisuuskonferenssia koskeva työ on virallisesti alkanut johtokunnan ensimmäisellä kokoontumisella keskiviikkona 24. maaliskuuta (Euroopan parlamentti). Ensimmäisessä kokoontumisessaan johtokunta sopi tietyistä välttämättömistä asiakohdista konferenssin aloittamiseksi. Johtokunta ryhtyi ensimmäisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat pian alkaa ottamaan osaa konferenssiin – nämä koskivat erityisesti monikielistä digitaalista alustaa, mukaan lukien kansalaisten osallistumista ja visuaalista identiteettiä koskevaa peruskirjaa. Johtokunta vaihtoi myös näkemyksiä sen sisäisistä toimintatavoista. Keskustelunaiheena oli myös mahdollisuus järjestää virallinen tapahtuma 9. toukokuuta Strasbourgissa sekä konferenssin ensimmäinen täysistunto tätä seuraavana päivänä 10. toukokuuta covid-19-pandemian kontekstissa.

Aiemmin viikolla 12 jäsenvaltiota (Alankomaat, Irlanti, Itävalta, Latvia, Liettua, Malta, Ruotsi, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki ja Viro) toimittivat muille jäsenvaltioille EUobserverin mukaan kirjeen (EUobserver), jossa vaadittiin, että Euroopan tulevaisuuskonferenssin tulisi rajata pois käsittelystä muutokset perussopimuksiin ja toimielinten välisiin toimivaltajakoihin. Sen sijaan konferenssin tulisi allekirjoittajien mukaan keskittyä sellaisiin aiheisiin kuten oikeusvaltioperiaate, digitaalinen siirtymä, elpyminen pandemiasta, ilmastotoimenpiteet ja maahanmuuttopolitiikka.

7.2 Omien varojen päätöksen hyväksynnän tilanne: 13 jäsenvaltiota ratifioinut päätöksen, Saksan perustuslakituomioistuin edellyttää lisäselvityksiä

Tähän asti 13 maata on hyväksynyt EU:n omia varoja koskevan päätöksen (Euroopan parlamentti)

EU-puheenjohtajamaa Portugalin pääministerin António Costan mukaan EU:n omia varoja koskevan päätöksen on tällä hetkellä ratifioinut tai tulee ratifioimaan huhtikuun loppuun mennessä 23 jäsenmaata (Politico). Neljällä jäsenmaalla – Itävallalla, Puolalla, Unkarilla ja Alankomailla – ei ole Costan mukaan tarkkaa aikataulua ratifioinnille. Tähän maiden ryhmään liittyi perjantai-iltana myös Saksa, jonka perustuslakituomioistuin on vastaanottanut useita oikeudellisia haasteita koskien velalla rahoitetun investointisuunnitelmaan perustuslaillisuutta. Perjantaina Saksan liittoneuvosto hyväksyi täysistunnossaan EU:n omia varoja koskevan päätöksen (Bundesrat) sen jälkeen, kun lakiesitys oli saanut liittopäivien hyväksynnän. Perustuslakituomioistuin määräsi kuitenkin, että liittopresidentti ei saa allekirjoittaa sopimusta, ennen kuin perustuslakituomioistuin on käsitellyt väliaikaista kieltoa koskevan hakemuksen.  Elpymispaketin perustuslaillisuuden kyseenalaistavien oikeudellisten haasteiden taustalla ovat tietyt "veropoliittisesti aggressiiviset" saksalaiset kansanedustajat ja lakimiehet (Financial Times).

7.3 Eurooppa-neuvostossa keskustelussa muun muassa rokotetuotanto ja Turkin tilanne

Viime viikolla kokoontunut Eurooppa-neuvosto käsitteli muun muassa välineitä covid-19-rokotetuotannon lisäämiseksi ja rokotetoimisten vauhdittamiseksi (Agence Europe) sekä "vihreää digitaalista todistusta", josta Eurooppa-neuvosto toivoo nopeasti käyttöönotettavaa, yhteentoimivaa ja syrjimätöntä (Agence Europe). Lisäksi Eurooppa-neuvosto keskusteli Turkin tilanteesta (Agence Europe): EU-johtajat tarjosivat Turkille enemmän pakolaisapua ja tullietuja (EUobserver) sekä totesivat EU:n olevan valmis yhteistyöhön Turkin kanssa vaiheittaisessa, oikeasuhteisessa tavassa, johon sisältyy EU–Turkki-tulliunionin nykyaikaistaminen. Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin myös euron kansainvälisestä roolista, jonka EU-johtajat uskovat vahvistuvan "vihreän rahoituksen" myötä (Agence Europe). Lisäksi EU-johtajat alleviivasivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa vierailleelle Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenille transatlanttisten suhteiden tärkeyttä (Agence Europe). Vähemmälle huomiolle jäi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin toteamus tarpeesta laajentaa EU:n elpymissuunnitelman budjettia (Financial Times) covid-19-viruksen toisen ja kolmannen aallon seurauksena. Macron ei tosin tarjonnut tarkempia yksityiskohtia.

7.4 Maatalousministerit peräänkuuluttivat metsien monikäyttöisyyden huomioimista uudessa strategiassa

Maatalousministerit kokoontuivat maanantaina keskustelemaan tulevasta 2020 jälkeisestä strategiasta (Agence Europe), jossa he pitivät tärkeänä metsien monikäyttöisyyden ja toissijaisuusperiaatteen huomioimista. Itävalta useiden muiden tukemana kritisoi Euroopan komissiota siitä, että se haluaa keskittyä metsissä yksinomaan niiden rooliin hiilen sitomisessa. Ministerit peräänkuuluttivat niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyyden sekä muiden ulottuvuuksien kuten bio- ja metsätalouden huomioimista. Ranskan ministeri kannatti kansainvälistä yhteistyötä vahvistavaa strategiaa ja totesi, että metsien kestävyyttä koskevat aspektit tulisi huomioida myös kauppaneuvotteluissa metsien hävittämisen torjumiseksi.

7.5 Parlamentin puhemies Sassoli: EU–UK-kauppasopimuksesta äänestys 26. huhtikuuta

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli sanoi Politicolle antamassaan haastattelussa tiistaina (Agence Europe), että Euroopan parlamentti tulisi myöntymään EU–UK-kauppa- ja yhteistyösopimukseen 26. huhtikuuta pidettävässä äänestyksessä, juuri ennen sopimuksen väliaikaisen soveltamisajan päättymistä 30. huhtikuuta. Asiakohta ei ole vielä virallisesti huhtikuun täysistunnon esityslistalla eikä sitä koskevaa päätöstä ole vielä virallisesti tehty, mutta 26. huhtikuuta on "viimeinen mahdollinen päivämäärä" Politicon lähteiden mukaan.

7.6 EU-instituutiot lähempänä ratkaisua yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevissa neuvotteluissa

EU:n neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission väliset perjantaiset, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat neuvottelut tuottivat positiivista tulosta joissain asiakohdissa (Agence Europe). EU:n neuvosto ja parlamentti onnistuivat pääsemään yksimielisyyteen joistakin yhteisen maatalouspolitiikan strategisista suunnitelmista, horisontaalisesta sääntelystä (valvonnasta, rahoituksesta ja hallinnasta) sekä yhteisen maatalouden markkinajärjestelyn tekstistä. Maataloustukien kohdistamisesta ja uudesta täytäntöönpanomallista parlamentti ja neuvosto ovat yhä jossain määrin erimielisiä. EU-instituutiot ovat todenneet olevansa sitoutuneita löytämään lopullisen kompromissin kesäkuun loppuun mennessä. Tällä viikolla jäsenmaat keskustelevat, teknisellä tasolla, periaatesopimuksista koskien muun muassa uutta täytäntöönpanomallia ja viiniä.

7.7 Parlamentin Renew-ryhmä hyväksyi toimintapoliittisen asiakirjansa koskien EU–USA-suhteita

Euroopan parlamentin Renew-ryhmä hyväksyi toimintapoliittisen asiakirjansa koskien tulevia EU–USA-suhteita (EUobserver). Siihen sisältyy ajatuksia transatlanttisen kumppanuuden kehittämisestä, jonka katsotaan perustuvan muita enemmän yhteisesti jaetuille arvoille.


Aihealueet
Brysselin asiantuntijan katsaukset