Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan kirjaston tietopaketti palkka-avoimuudesta

Julkaistu 2.6.2022 10.30

Eduskunnan kirjaston tietopaketti palkka-avoimuudesta

Tasa-arvolain muutoksen pääasiallinen tavoite on edistää samapalkkaisuutta ja ehkäistä sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää palkka-avoimuutta lisäämällä. Muutoksella vahvistettaisiin oikeuksia saada yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja.

Kokemus sukupuolten tasa-arvosta työelämässä on kehittynyt suotuisasti 2000-luvulla. Palkkaukseen liittyvät syrjintäkokemukset ovat vähentyneet, mutta edelleen joka kymmenes työntekijä on kokenut palkkaukseen liittyvää syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua. Kokoaikatyötä tekevien miesten ja naisten välinen keskimääräinen kokonaisansioiden ero on 16 prosenttia, mutta tarkasteltaessa samassa ammatissa samassa toimipaikassa työskenteleviä ero on noin 4 prosenttia. Useat kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat kehottaneet Suomea edistämään palkkatasa-arvoa entistä tehokkaammin.

Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän ja edellyttää myös työpaikoilla tehtävää palkkakartoitusta naisten ja miesten palkoista. Samapalkkaisuusohjelmia on toteutettu Suomessa vuodesta 2006 lähtien. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa yhdeksi keinoksi palkkasyrjinnän ja perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi on kirjattu palkka-avoimuuden lisääminen. Palkka-avoimuuden oikeudellisen sääntelyn kehittämistarpeita on selvitetty jo edellisen hallituskauden aikana, ja myös Euroopan komissio on viime vuonna antanut ehdotuksensa palkka-avoimuusdirektiiviksi.

Luonnos hallituksen esitykseksi tasa-arvolain muuttamiseksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Lainsäädäntömuutoksia valmisteli kolmikantainen työryhmä, joka jäi työssään erimieliseksi. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2022 alussa.

Suunniteltu lainsäädäntö vahvistaisi henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia. Työnantajan olisi vuosittain selvitettävä henkilöstölle voimassa oleva palkkausjärjestelmä ja se, miten sitä sovelletaan. Tasa-arvosuunnitelman tulisi olla vapaasti henkilöstön saatavilla. Henkilöstön edustajat saisivat palkkakartoitusta laadittaessa vertailtavakseen myös yksittäisiä palkkatietoja, ja syrjinnän arviointia varten luottamusmiehellä tai muulla henkilöstön edustajalla olisi syrjintää epäilevän työntekijän pyynnöstä oikeus saada toisen työntekijän palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja suoraan työnantajalta. Saatuja tietoja saisi luovuttaa vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty.

Eduskunnan kirjasto on koonnut uudistushankkeesta tietopaketin, joka sisältää lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, kansainvälistä oikeusvertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja uutisointia. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lisätietoja tietopaketista: tietoasiantuntija Erkka Rautio, p. 09 432 3434, sähköposti etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.

Tutustu tietopakettiin Palkka-avoimuus
Muita Eduskunnan kirjaston lakihankkeiden tietopaketteja

Aihealueet
Kirjasto