Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Ilmastolaki eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä keskiviikkona

Julkaistu 11.5.2022 21.00

Ilmastolaki eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä keskiviikkona

Uudessa ilmastolaissa säädetään lain tasolla hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti siitä, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuuden sen jälkeen. Lakiin tulee nyt vuoden 2050 pitkän aikavälin kiristettävän päästötavoitteen lisäksi tärkeät välitavoitteet vuosille 2030 ja 2040 varmistamaan johdonmukaista polkua kohti tavoitteita.

Eduskunnan täysistunnon käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan laatima mietintö ilmastolaista. Mietinnön esitteli eduskunnalle valiokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.). 

"Valiokunta pitää yhtenä ilmastolain tärkeimmistä uudistuksista sitä, että lain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi maankäyttösektoriin, ja uusi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma tulee osaksi lain suunnittelujärjestelmää. Maankäyttösektorin sisällyttäminen ilmastolakiin parantaa siten edellytyksiä saavuttaa lain päästövähennyksiä ja poistumia koskevat tavoitteet", Sipilä sanoi puheenvuorossaan.  

Valiokunta pitää ilmastolain laajaa tarkistamista hyvin ajankohtaisena ja olennaisena päästövähennystavoitteiden selkeyttämiseksi ja laajentamiseksi. Ilmastolain uudistus paitsi täyttää Suomen globaalivelvoitteet osaltaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, myös parantaa elinkeinoelämän toimintaympäristön ennakoitavuutta ja luo osaltaan kestävän kasvun edellytyksiä.

Uudessa laissa säädetään eduskunnan edellyttämällä tavalla tarkemmin myös vuosittaisesta iImastovuosikertomuksesta, jota on kehitetty strategisemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi, ja siitä on siten jo muotoutunut käyttökelpoinen politiikkatyökalu. Kertomukseen sisällytetään kattavasti tiedot päästökehityksestä päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektoreilla, ja siinä on arvioitu myös toimien riittävyyttä suhteessa tavoitteisiin. Kertomus sisältää myös arviot esimerkiksi kulutusperäisistä päästöistä, hiilikädenjäljestä, taloudellisista ja muista vaikutuksista. Laajennetussa muodossaan kertomus parantaa tavoitteensa mukaisesti sekä päättäjien että kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ilmastopoliittiseen keskusteluun.

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi​​

Lue lisää ilmastolain uudistuksesta eduskunnan kirjaston tietopaketista​ ​​

Aihealueet