Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta kuuli ministeriä energiahintojen noususta ennen EU:n ylimääräistä energianeuvostoa

Julkaistu 22.10.2021 15.55
EU-lippu

Suuri valiokunta kuuli ministeriä energiahintojen noususta ennen EU:n ylimääräistä energianeuvostoa

Energiahintojen nousu ja Euroopan komission tiedonanto asiasta ovat EU:n ylimääräisen energianeuvoston aiheena 26. lokakuuta. Eduskunnan suuri valiokunta kuuli tänään elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk.), joka edustaa Suomea kokouksessa.

Lintilä kertoi valiokunnalle komission ehdotuksista välittömiksi ja keskipitkän aikavälin toimenpiteiksi ja totesi niiden olevan perusteltuja ja oikeansuuntaisia. Suomi voi vastata tavoitteisiin suurelta osin nykyisen lainsäädännön puitteissa, kun esimerkiksi haavoittuvimmassa asemassa olevien kuluttajien asema on turvattu kansallisen sosiaalipolitiikan toimin.

Suomelle keskeistä on myös se, että päästökauppajärjestelmän ja sähkömarkkinoiden häiriötön toiminta turvataan vakaalla politiikalla. Markkinamallien lyhytaikainen muuttaminen olisi huono signaali, Lintilä sanoi. Energiahintojen nousun perusteella ei myöskään pidä luoda uusia EU:n sisäisiä tulonjakomekanismeja, eikä merkittävistä rahoituksen uudelleenkohdennuksista tule Suomen kannan mukaan linjata ilman huolellista valmistelua.

Suuri valiokunta keskusteli ministerin kanssa mm. maakaasun hinnannousun merkityksestä Suomen maataloudelle, tekoälyn mahdollisuuksista kaasuvarastojen optimoinnissa, Pohjoismaista Eurooppaan tapahtuvan sähkönsiirron vaikutuksista Suomelle sekä hinnannousun heijastumisesta energian tuotantomuodoista käytävään keskusteluun.

Energian maailmanmarkkinahinnat ja hinnat EU:ssa laskivat vuonna 2020, mutta ovat nousseet viime kuukausina jyrkästi. Asiasta on keskusteltu EU:n neuvoston eri kokoonpanoissa syksyn aikana ja myös meneillään olevassa Eurooppa-neuvostossa.

Suuri valiokunta lähetti valtioneuvoston selvityksen komission tiedonannosta mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan.

Asian E 112/2021 käsittelytiedot ja liittyvät asiakirjat

Lisätietoa liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston kokouksesta (linkki EU:n neuvoston verkkosivustoon)

Vihreät joukkolainat ja EU:n ilmastopaketti valiokunnan muut aiheet

Suuri valiokunta päätti kokouksessaan, että se yhtyy talousvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan koskien komission ehdotusta eurooppalaisiksi vihreiksi joukkolainoiksi. Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan äänestyksen jälkeen. Vastaesityksiä tehtiin kaksi (ps, kd).

Asian U 43/2021 käsittelytiedot ja liittyvät asiakirjat

Lisäksi valiokunta jatkoi kokouksessaan asiantuntijakuulemisia EU:n ilmastopaketista (55-valmiuspaketti, Fit For 55). Eduskunta käsittelee ilmastopakettia useissa erikoisvaliokunnissa ja suuressa valiokunnassa valtioneuvoston kirjelmien pohjalta.

Valtioneuvoston kirjelmät löytyvät asiakirjatunnuksilla U 48/2021 – U 61/2021 (pl. U 54/2021) eduskunnan sivuilta

Lisätietoa EU:n ilmastopaketin käsittelystä Suomessa löydät myös valtioneuvoston sivuilta

Aihealueet
Suuri valiokunta; Valiokunnat; EU-asiat