Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietojärjestelmäselosteet

​Eduskunnan kanslian tietojärjestelmäselosteet

Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukaan viranomaisen tulee hyvän hallintotavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin lain 24 §:n tai muun lain säännöksiä.

Eduskunnan kanslia informoi tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä verkkosivuilla olevilla tietosuojaselosteilla.

Eduskunnan kanslian tietojärjestelmäselosteet: