Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Turvallisuusneuvosto

​Turvallisuusneuvosto – Security Council

Turvallisuusneuvosto on YK:n vaikutusvaltaisin elin. Neuvosto päättää toimenpiteistä rauhaa uhkaavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Turvallisuusneuvosto koostuu viidestä pysyvästä ja kymmenestä kaksivuotiskausittain vaihtuvasta jäsenvaltiosta.

​Pysyvät ja vaihtuvat jäsenet

Pysyvät jäsenvaltiot ovat Iso-Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat.

Vuosien 2016–2017 vaihtuvat jäsenvaltiot ovat Egypti, Italia, Japani, Senegal, Ukraina ja Uruguay. Vuosien 2017–2018 vaihtuvat jäsenvaltiot ovat Bolivia, Etiopia, Kazakstan ja Ruotsi.

Turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen asema korostuu äänestysmenettelyssä. Pysyvät jäsenet ovat erikoisasemassa sikäli, että vähintään yhdeksän myöntävän äänen tulee sisältää pysyvien jäsenten äänet, ns. pysyvien jäsenten veto-oikeus.

Kokoontuminen

Turvallisuusneuvosto kokoontuu istuntoon varsin usein ja tarvittaessa se voidaan kutsua koolle milloin tahansa muutaman tunnin varoitusajalla. Peruskirjan VII luvun mukaisesti turvallisuusneuvosto on toimivaltainen tekemään jäsenvaltioita sitovia päätöksiä silloin, kun valtio uhkaa tai rikkoo rauhaa taikka syyllistyy hyökkäystekoon. Turvallisuusneuvostolla on valtuudet vahvistaa päätöstensä voimaa määräämällä pakotteita tai asettamalla joukkoja käytettäväksi sotilaallista toimenpidettä varten. Turvallisuusneuvosto raportoi vuosittain yleiskokoukselle.

Aineistoa

Turvallisuusneuvostoa käsittelevää aineistoa Eduskunnan kirjastossa