Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 3/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
HaVE
18
2020 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294042
Kirkkolain kokonaisuudistus 01042020.pdf
Merkitään valiokunnalle jaetuksi kirjeluonnos kirkkolain kokonaisuudistuksesta. 
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
5
Henkilöiden liikkumisen rajoittaminen Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta valmiuslain 118 §:n nojalla
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293878
O 31/2020 vp HaV 01.04.2020 osastopäällikkö (poliisiosasto) Tero Kurenmaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293879
O 31/2020 vp HaV 01.04.2020 poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293880
O 31/2020 vp HaV 01.04.2020 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.45
kansliapäällikkö
Kirsi
Pimiä
sisäministeriö
osastopäällikkö (poliisiosasto)
Tero
Kurenmaa
sisäministeriö
liite
poliisijohtaja
Sanna
Heikinheimo
Poliisihallitus
liite
poliisipäällikkö, poliisikomentaja
Lasse
Aapio
Helsingin poliisilaitos
liite
6
Valtion henkilöstön suojaaminen ja suojautuminen työtehtävissään koronavirusepidemian aikana
Valiokunnan oma asia
O 29/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294135
O 29/2020 vp HaV 01.04.2020 kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293881
O 29/2020 vp HaV 01.04.2020 poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293882
O 29/2020 vp HaV 01.04.2020 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.45
kansliapäällikkö
Kirsi
Pimiä
sisäministeriö
liite
osastopäällikkö (poliisiosasto)
Tero
Kurenmaa
sisäministeriö
poliisijohtaja
Sanna
Heikinheimo
Poliisihallitus
liite
poliisipäällikkö, poliisikomentaja
Lasse
Aapio
Helsingin poliisilaitos
liite
7
Toissijaisuusasioiden lista
Merkitään, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-31 16:30:20

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 17/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 11.45—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 16/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 15/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 11.15—12.30

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 14/2020 vp

Tiistai 10.3.2020 klo 12.15—13.25

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 13/2020 vp

Perjantai 6.3.2020 klo 11.00—13.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi