Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 2/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
HaVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HaVM 15/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 10/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Japanin välillä PNR-tietojen siirtämistä ja käyttöä varten terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (EU-Japani PNR-sopimus)
HaVL 9/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ETIAS pääsyn edellytyksistä)
HaVL 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
HaVE
5
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-284757
HE 101/2019 vp HaV 14.02.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-284353
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284603
HE 84/2019 vp HaV 14.02.2020 sopimusalavastaava Sari Jokikallas, Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
Pääsopijajärjestöjen yhteinen lausunto
HE 84/2019 vp HaV 14.02.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-283718
HE 84/2019 vp HaV 14.02.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys 1
Lisäselvitys EDK-2020-AK-284718
HE 84/2019 vp HaV 14.02.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys 2
Lisäselvitys EDK-2020-AK-284719
HE 84/2019 vp HaV 14.02.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys 3
Lisäselvitys EDK-2020-AK-284720
HE 84/2019 vp HaV 14.02.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys 4
Lisäselvitys EDK-2020-AK-284530
HE 84/2019 vp HaV 14.02.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-284362
HE 84/2019 vp HaV 14.02.2020 Valtorin asiakasneuvottelukunnan puheenjohtaja Ari Uusikartano Asiantuntijalausunto
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta sisäministeriön 13.2.2020 päivätyn lisäselvityksen ja sen liitteiden 1-8 sisällöstä, valtiovarainministeriön 13.2.2020 päivätyn lisäselvityksen liitteenä olevan Valtorin lausunnon liiteasiakirjojen 2, 2.1, 3, 4 ja 4.1-4.3 sisällöstä sekä puolustusministeriön 12.2.2020 päivätyn täydentävän lausunnon sisällöstä. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvottelupäällikkö
Markku
Nieminen
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, edustaen myös JHL ry:tä
liite
sopimusalavastaava
Sari
Jokikallas
Ammattiliitto Pro ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
sisäministeriö
oikeusministeriö
liite
puolustusministeriö
Valtorin asiakasneuvottelukunnan puheenjohtaja
Ari
Uusikartano
liite
5
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284946
Viikkosuunnitelma 8_2020.pdf
Viikkosuunnitelma 
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 18.2.2020 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-14 09:45:36

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2020

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 3/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 12.30—14.00
HaVP 2/2020 vp
Perjantai 7.2.2020 klo 11.15—12.25
HaVP 1/2020 vp
Torstai 6.2.2020 klo 12.15—13.50
HaVP 51/2019 vp
Keskiviikko 11.12.2019 klo 11.15—11.35
HaVP 50/2019 vp
Tiistai 10.12.2019 klo 12.15—14.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi