Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 16/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 15/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
HaVE
53
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 30.10.2020 klo 11.00
EPÄVIRALLINEN ETÄKOKOUS , sähköinen kokous, ei kokouspaikkaa
1
Nimenhuuto
2
Törkeä tietomurto, törkeä kiristys – arkaluonteiset henkilötiedot (Psykoterapiakeskus Vastaamo)
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327131
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 johtaja Jukka-Pekka Juutinen, Kyberturvallisuuskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327132
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327155
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 ylijohtaja Markus Henriksson, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327156
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327253
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 lakimies Oskari Korhonen, Mielenterveyden keskusliitto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
päällikkö, poliisineuvos
Robin
Lardot
keskusrikospoliisi
rikoskomisario
Marko
Leponen
keskusrikospoliisi
johtaja
Jukka-Pekka
Juutinen
Kyberturvallisuuskeskus
liite
tutkimusjohtaja
Mikko
Hyppönen
F-Secure Oyj
apulaistietosuojavaltuutettu
Anu
Talus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
ylijohtaja
Markus
Henriksson
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
toiminnanjohtaja
Leena-Kaisa
Åberg
Rikosuhripäivystys
liite
lakimies
Oskari
Korhonen
Mielenterveyden keskusliitto
liite
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 3.11.2020 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-29 17.19.10

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 44/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 44—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 52/2020 vp

Torstai 22.10.2020 klo 11.45—13.15

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 51/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 11.45—13.15

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 50/2020 vp

Tiistai 6.10.2020 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 49/2020 vp

Torstai 1.10.2020 klo 11.45—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 48/2020 vp

Keskiviikko 16.9.2020 klo 11.15—12.35