Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 8/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS ja direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta niiden mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 9/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
HaVE 9/2021 vp

Perjantai 23.4.2021 klo 11.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 16/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 6—25/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 8/2021 vp

Torstai 22.4.2021 klo 11.45—13.30

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 7/2021 vp

Torstai 15.4.2021 klo 11.45—13.30

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 6/2021 vp

Perjantai 26.3.2021 klo 11.15—12.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 5/2021 vp

Torstai 25.3.2021 klo 11.45—13.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 4/2021 vp

Torstai 18.3.2021 klo 11.45—13.10