Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 13/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 29/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 28/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 27/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
HaVE 32/2021 vp

Perjantai 22.10.2021 klo 11.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 41—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 31/2021 vp

Torstai 21.10.2021 klo 12.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 30/2021 vp

Keskiviikko 20.10.2021 klo 11.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 29/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 12.15—13.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 28/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 11.15—12.05

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 27/2021 vp

Torstai 14.10.2021 klo 12.15—13.50