Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat mietinnöt

LaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
LaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LaVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

LaVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
LaVL 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
LaVL 6/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LaVE
7
2020 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 25.2.2020 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 19.2.2020 on lakivaliokunnan varajäseneksi valittu ed. Vilhelm Junnila. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
5
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284109
Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutus Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284552
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285342
HE 100/2019 vp LaV 25.02.2020 lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284130
HE 100/2019 vp LaV 25.02.2020 rajavartioylitarkastaja Pertti Normia, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286129
HE 100/2019 vp LaV 25.02.2020 professori Minna Kimpimäki Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Laukkanen
ulkoministeriö
lainsäädäntöneuvos
Janne
Kanerva
oikeusministeriö
liite
poliisitarkastaja
Seppo
Sivula
sisäministeriö
erityisasiantuntija
Heidi
Aliranta
sisäministeriö
rajavartioylitarkastaja
Pertti
Normia
sisäministeriö
liite
professori
Sakari
Melander
professori
Minna
Kimpimäki
liite
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.2.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-20 13:49:16

 Viikkosuunnitelma

Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelmat

Lakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 9—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

LaVP 6/2020 vp
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.30—11.20
LaVP 5/2020 vp
Tiistai 18.2.2020 klo 10.30—12.05
LaVP 4/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 9.15—10.05 ja 10.12—10.35
LaVP 3/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 9.30—11.20
LaVP 2/2020 vp
Perjantai 7.2.2020 klo 9.15—10.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Marja Tuokila, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2040

Janne Kataja, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Lakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2040
lav(at)eduskunta.fi