Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 13/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
LaVE
37
2020 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 8.12.2020 klo 9.45
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339455
Asetusehdotukset Kansalaisuus, tasa-arvo ja perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman ja Oikeusalan rahoitusohjelman perustamiseksi vuosille 2021-2027
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Jussi
Mäkinen
oikeusministeriö
erityisasiantuntija
Katriina
Nousiainen
oikeusministeriö
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339154
HE 165/2020 vp LaV 08.12.2020 ylilääkäri Soila Karreinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.30
lainsäädäntöneuvos
Juho
Martikainen
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Jyri
Inha
valtiovarainministeriö
ylilääkäri
Soila
Karreinen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
pääjohtaja
Arto
Kujala
Rikosseuraamuslaitos
johtaja
Jussi
Korkeamäki
Vankiterveydenhuollon yksikkö
puheenjohtaja
Antti
Santamäki
Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Käydään epävirallista keskustelua. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 9.12.2020 klo 9.00 (E 440 VaV:n kokoushuone). 
Viimeksi julkaistu 2020-12-04 14.25.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 50/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 36/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 9.00—9.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 35/2020 vp

Keskiviikko 25.11.2020 klo 9.00—10.05

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 34/2020 vp

Torstai 12.11.2020 klo 10.00—10.30

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 33/2020 vp

Torstai 5.11.2020 klo 10.00—10.50

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 32/2020 vp

Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.30—10.15