Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 18/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 16/2022 vp

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 17/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 6/2022 vp

Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LaVE 59/2022 vp

Keskiviikko 25.5.2022 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 21/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 21/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 56/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 9.15—10.30

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 55/2022 vp

Torstai 19.5.2022 klo 10.00—11.25

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 54/2022 vp

Keskiviikko 18.5.2022 klo 9.00—10.00

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 53/2022 vp

Perjantai 13.5.2022 klo 9.15—9.30

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 52/2022 vp

Torstai 12.5.2022 klo 10.00—11.25