Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 13/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LaVE 26/2021 vp

Tiistai 26.10.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 43/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 25/2021 vp

Perjantai 22.10.2021 klo 9.15—10.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 24/2021 vp

Torstai 21.10.2021 klo 9.30—10.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 23/2021 vp

Keskiviikko 20.10.2021 klo 9.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 22/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 21/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 9.00—10.50