Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 9/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 6/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-371588

Tiistai 18.5.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 20/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 9/2021 vp

Keskiviikko 12.5.2021 klo 10.30—10.40

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 8/2021 vp

Torstai 6.5.2021 klo 9.00—10.50 ja 10.15—10.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 7/2021 vp

Torstai 22.4.2021 klo 10.15—11.20

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 6/2021 vp

Keskiviikko 21.4.2021 klo 9.00—10.40

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 5/2021 vp

Torstai 25.3.2021 klo 11.00—11.10