​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

 Viikkosuunnitelma

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto: ’EU:n kyberstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 6/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digitaalisia markkinoita koskeva säädös)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-354297

Tiistai 9.3.2021 klo 12.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—13/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 5/2021 vp

Torstai 4.3.2021 klo 12.00—12.56

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 4/2021 vp

Torstai 18.2.2021 klo 12.00—12.44

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 3/2021 vp

Torstai 11.2.2021 klo 12.00—13.47

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 2/2021 vp

Perjantai 5.2.2021 klo 11.15—12.23

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 1/2021 vp

Torstai 4.2.2021 klo 12.00—14.06