​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 12/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 11/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu SES2+-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
LiVE
29
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Perjantai 4.12.2020 klo 11.15
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339270
K 15/2020 vp LiV 04.12.2020 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-338493
Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339344
E 148/2020 vp LiV 04.12.2020 ylitarkastaja Monika Mutanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339183
E 148/2020 vp LiV 04.12.2020 osastopäällikkö Kimmo Pylväs, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339286
E 148/2020 vp LiV 04.12.2020 poliisitarkastaja Kari Onninen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339331
E 148/2020 vp LiV 04.12.2020 puheenjohtaja Jukka Kiviniemi, Suomen Autokoululiitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339288
E 148/2020 vp LiV 04.12.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339716
E 148/2020 vp LiV 04.12.2020 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339184
E 148/2020 vp LiV 04.12.2020 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Mari
Starck
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Monika
Mutanen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
osastopäällikkö
Kimmo
Pylväs
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
poliisitarkastaja
Kari
Onninen
Poliisihallitus
liite
puheenjohtaja
Jukka
Kiviniemi
Suomen Autokoululiitto ry
liite
edunvalvontajohtaja
Ari
Herrala
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Autoliitto ry
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.12.2020 kello 12.00 (kokoustila Laki & Pykälä). 
Viimeksi julkaistu 2020-12-04 07.55.14

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 49—52/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 28/2020 vp

Tiistai 1.12.2020 klo 12.00—12.31

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 26/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 12.00—14.03

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 25/2020 vp

Torstai 19.11.2020 klo 12.00—12.58

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 24/2020 vp

Torstai 12.11.2020 klo 12.00—13.23

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 23/2020 vp

Tiistai 3.11.2020 klo 12.00—13.54