Liikenne- ja viestintävaliokunta

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 9/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 8/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 5/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 4/2019 vp

Ilmastovuosikertomus 2019

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
LiVE
15
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 11.15
Paikka: Suuren valiokunnan kokoushuone, Pikkuparlamentti
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292605
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293435
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292599
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293395
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293410
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292656
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293400
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293365
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293337
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293379
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292943
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Rovaniemen kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292604
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 Lapland Safaris Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293362
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293417
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293361
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292862
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293409
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Pyöräliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293821
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Suomen Autokoululiitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292893
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292863
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293341
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293342
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Suomen Motoristit ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293437
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Suomen Paikallisliikenneliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292961
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292602
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292861
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa on etäyhteyksin kuultavana: 
liikenneneuvos
Kimmo
Kiiski
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
sisäministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
ympäristöministeriö
liite
Opetushallitus
liite
Poliisihallitus
liite
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
liite
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Helsingin kaupunki
liite
Rovaniemen kaupunki
liite
Lapland Safaris Oy
liite
Autoliitto ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Linja-autoliitto
liite
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Pyöräliitto
liite
Suomen Autokoululiitto ry
liite
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
liite
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Suomen Motoristit ry
liite
Suomen Paikallisliikenneliitto ry
liite
Suomen Taksiliitto ry
liite
Suomen Tieyhdistys
liite
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-293802
Toissijaisuusasioiden_lista_010420.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-30 14:00:43

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—27/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 14/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 12.00—12.47

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 13/2020 vp

Tiistai 17.3.2020 klo 12.00—13.07

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 12/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 11.15—12.03

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 11/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 12.34—12.58

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 10/2020 vp

Tiistai 10.3.2020 klo 12.00—13.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi