​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 7/2022 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta

 Viikkosuunnitelma

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 28/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 27/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 26/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen mitta- ja massadirektiivin 96/53/EY uudelleen tarkastelemiseen

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LiVE 64/2022 vp

Keskiviikko 7.9.2022 klo 11.15

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 36—11/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 60/2022 vp

Torstai 16.6.2022 klo 12.00—13.21

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 59/2022 vp

Keskiviikko 15.6.2022 klo 11.15—11.30

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 58/2022 vp

Tiistai 14.6.2022 klo 12.00—13.44

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 57/2022 vp

Torstai 9.6.2022 klo 12.00—12.27

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 56/2022 vp

Keskiviikko 8.6.2022 klo 11.15—13.08