Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
LiVM 9/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta
LiVM 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

LiVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
LiVL 4/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
LiVL 3/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
4
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 20.2.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Ajankohtaiset liikenne- ja viestintäasiat
Valiokunnan oma asia
O 9/2019 vp
Suomen Kuntaliiton esittely 
Valiokunnassa on kuultavana: 
Suomen Kuntaliitto
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.30
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Leena
Sirkjärvi
liikenne- ja viestintäministeriö
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.40
Suomen Kuntaliitto
Helsingin kaupunki
Kuopion kaupunki
projektipäällikkö
Pirkko-Leena
Jakonen
Lahden kaupunki
Suomen Kiinteistöliitto ry
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on pp.kk.vvvv 
Viimeksi julkaistu 2020-02-14 14:59:41

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2020

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 7—31/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 3/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 11.15—12.58
LiVP 2/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 12.00—13.17
LiVP 1/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.15—12.30
LiVP 37/2019 vp
Perjantai 13.12.2019 klo 11.15—12.42
LiVP 36/2019 vp
Torstai 12.12.2019 klo 12.00—12.54

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi