Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
MmVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
MmVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

MmVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
MmVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
MmVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
6
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 18.2.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Peltojen hiilensidonta
Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona OPAL Life -hankkeen tiimoilta 
Kuultavina Luonnonvarakeskuksesta: 
-tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio 
-tutkimusprofessori Kristiina Regina 
-erikoistutkija Juha Tiainen 
-tutkija Jaana Sorvali 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 20.2.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-14 10:23:43

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—14/2020

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 5/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 9.00—10.00
MmVP 3/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 10.00—10.59
MmVP 2/2020 vp
Perjantai 7.2.2020 klo 9.00—9.55
MmVP 1/2020 vp
Torstai 6.2.2020 klo 10.00—11.35
MmVP 39/2019 vp
Torstai 12.12.2019 klo 10.00—11.15

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Danita Suonsilta, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4962

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi