Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 4/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-365300

Perjantai 23.4.2021 klo 9.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—17/2021

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 16/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 13/2021 vp

Torstai 22.4.2021 klo 9.30—10.10

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 12/2021 vp

Torstai 15.4.2021 klo 9.30—10.10

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 11/2021 vp

Perjantai 9.4.2021 klo 9.00—10.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 10/2021 vp

Torstai 25.3.2021 klo 9.30—11.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 9/2021 vp

Torstai 11.3.2021 klo 9.30—11.15