Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 25/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 24/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
MmVE
1
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 3.2.2021 klo 10.00
Virallinen kokous, Päätalon auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Toimenpidealoite valtion metsien luontokartoituksesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344688
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 professori Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344687
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 professori Timo Pukkala, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344686
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344685
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 metsänhoitotieteen dosentti Yrjö Norokorpi, Jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344704
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 tiedekoordinaattori Tarmo Ketola, Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Olli
Tahvonen
Helsingin yliopisto
liite
professori
Timo
Pukkala
Itä-Suomen yliopisto
liite
ryhmäpäällikkö
Sampo
Soimakallio
Suomen ympäristökeskus
liite
metsänhoitotieteen dosentti
Yrjö
Norokorpi
Jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry
liite
tiedekoordinaattori
Tarmo
Ketola
Luontopaneeli
liite
5
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiovarainministeriö
kansliapäällikkö
Jaana
Husu-Kallio
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
Elintarviketeollisuusliitto ry
Metsäteollisuus ry
Koneyrittäjät ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
WWF Suomi
Bioenergia ry
6
Toissijaisuusasioiden lista
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 4.2.2021 klo 9.30 (virallinen kokous). 
Viimeksi julkaistu 2021-01-13 09.58.12

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 5/2021

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 52/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 51/2020 vp

Keskiviikko 9.12.2020 klo 9.30—10.35

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 50/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 9.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 49/2020 vp

Torstai 3.12.2020 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 48/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 9.30—10.30