Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 22/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 21/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 20/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
MmVE
43
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 3.11.2020 klo 9.30
EPÄVIRALLINEN ETÄKOKOUS, MmV:n kokoushuone
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327137
HE 152/2020 vp MmV 03.11.2020 toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä, MTK-Pohjois-Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-327138
HE 152/2020 vp MmV 03.11.2020 toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä, MTK-Pohjois-Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327258
HE 152/2020 vp MmV 03.11.2020 maaseutuasiamies Laina Hekkala, Kuusamon kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327257
HE 152/2020 vp MmV 03.11.2020 maaseutuasiamies Laina Hekkala, Kuusamon kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327079
HE 152/2020 vp MmV 03.11.2020 poroisäntä Juha Kujala, Oivangin paliskunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327129
HE 152/2020 vp MmV 03.11.2020 maaseutuyrittäjä Tuomo Pulkkanen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327150
HE 152/2020 vp MmV 03.11.2020 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Matti
Tyhtilä
MTK-Pohjois-Suomi
liite
maaseutuasiamies
Laina
Hekkala
Kuusamon kaupunki
liite
poroisäntä
Juha
Kujala
Oivangin paliskunta
liite
poroisäntä
Heikki
Härmä
Kallioluoman paliskunta
varatuomari, ekonomi
Joni
Ylänkö
Vanttauksen paliskunta
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
toiminnanjohtaja
Anne
Ollila
Paliskuntain yhdistys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
maaseutuyrittäjä
Tuomo
Pulkkanen
liite
Rajavartiolaitos
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
erätarkastaja
Jani
Suua
Metsähallitus
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.11.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-30 08.55.08

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 45—50/2020

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 42/2020 vp

Torstai 22.10.2020 klo 10.00—11.20

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 41/2020 vp

Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.30—10.15

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 40/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 39/2020 vp

Keskiviikko 14.10.2020 klo 9.30—11.15

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 38/2020 vp

Tiistai 6.10.2020 klo 10.00—11.05