​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​

Valtiopäiväasioiden käsittely perustuslakivaliokunnassa poikkeusoloissa​

Perustuslakivaliokunta totesi 5.3.2021, että valiokunta muuttaa työskentelytapojaan covid-19-pandemian pahenemisvaiheen ajaksi siten, että asiantuntijakuulemiset pidetään etänä ja varsinaisissa läsnäolokokouksissa käsitellään puhemiesneuvoston linjauksen mukaisesti vain välttämättömiä ja kiireellisiä päätösasioita. ​

Tutkintapyynnöt, kantelut ja oikaisuvaatimukset

Perustuslakivaliokunnan tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten sekä eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa Suomessa. Valiokunta ei siten käsittele sille osoitettuja tutkintapyyntöjä, kanteluita, oikaisuvaatimuksia tai muita vastaavia kirjoituksia. ​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 8/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 6/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 7/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 5/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PeVE 41/2021 vp

Perjantai 23.4.2021 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 17/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 16—24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 37/2021 vp

Torstai 22.4.2021 klo 11.40—12.06

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 36/2021 vp

Keskiviikko 21.4.2021 klo 10.40—11.15

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 35/2021 vp

Torstai 15.4.2021 klo 11.15—11.30 ja 11.46—12.00

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 34/2021 vp

Keskiviikko 14.4.2021 klo 10.55—11.15

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 33/2021 vp

Torstai 8.4.2021 klo 11.40—12.25