​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 26/2020 vp

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 23/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 43/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 41/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 42/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 40/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 39/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
100
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 20.1.2021 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Janne
Salminen
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian U 60/2020 vp käsittelyyn. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallintaa koskeva asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian U 60/2020 vp käsittelyyn. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344498
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345275
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 50/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävänä on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan mahdollisia toimenpiteitä varten. Määräaika: 16.2.2021. 
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 52/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävän on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan mahdollisia toimenpiteitä varten. Määräaika: 16.2.2021. 
Päätetään asian käsittelystä. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-343788
Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 21.1.2021 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-15 15.55.06

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 3/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 2—12/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 99/2020 vp

Torstai 14.1.2021 klo 9.30—12.50

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 98/2020 vp

Keskiviikko 16.12.2020 klo 9.00—9.20

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 97/2020 vp

Perjantai 11.12.2020 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 96/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 95/2020 vp

Keskiviikko 9.12.2020 klo 8.00—9.30 ja 10.30—11.30