​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​​

Tutkintapyynnöt, kantelut ja oikaisuvaatimukset

Perustuslakivaliokunnan tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten sekä eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa Suomessa. Valiokunta ei siten käsittele sille osoitettuja tutkintapyyntöjä, kanteluita, oikaisuvaatimuksia tai muita vastaavia kirjoituksia. ​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 13/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 11/2021 vp

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 10/2021 vp

Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 36/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 37/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 35/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 34/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 31/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PeVE 92/2021 vp

Tiistai 26.10.2021 klo 10.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 90/2021 vp

Perjantai 22.10.2021 klo 9.30—11.14

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 89/2021 vp

Torstai 21.10.2021 klo 10.00—11.06

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 88/2021 vp

Keskiviikko 20.10.2021 klo 9.30—10.20

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 87/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 10.30—11.07

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 86/2021 vp

Torstai 14.10.2021 klo 10.00—11.15