​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​​

Tutkintapyynnöt, kantelut ja oikaisuvaatimukset

Perustuslakivaliokunnan tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten sekä eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa Suomessa. Valiokunta ei siten käsittele sille osoitettuja tutkintapyyntöjä, kanteluita, oikaisuvaatimuksia tai muita vastaavia kirjoituksia. ​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 3/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 2/2022 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 1/2022 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 17/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 43/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 42/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 41/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 39/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 40/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PeVE 78/2022 vp

Tiistai 4.10.2022 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 40/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 40—44/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 77/2022 vp

Perjantai 30.9.2022 klo 8.30—10.56

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 76/2022 vp

Tiistai 27.9.2022 klo 10.30—11.23

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 75/2022 vp

Perjantai 23.9.2022 klo 9.30—10.59

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 74/2022 vp

Torstai 22.9.2022 klo 8.00—9.18

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 73/2022 vp

Keskiviikko 21.9.2022 klo 8.00—9.55