​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 21/2020 vp
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
PeVM 19/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
PeVM 20/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
PeVM 17/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
PeVM 18/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
PeVM 16/2020 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018
PeVM 15/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

 Uusimmat lausunnot

PeVL 26/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
PeVL 25/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
PeVL 22/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
61
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 23.9.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Tia
Laine-Ylijoki-Laakso
ympäristöministeriö
hallitussihteeri
Perttu
Wasenius
puolustusministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Olli
Mäenpää
professori
Leena
Halila
professori
Elina
Pirjatanniemi
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Käydään valmistava keskustelu. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 24.9.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-18 13.35.24

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—44/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 60/2020 vp
Perjantai 18.9.2020 klo 9.30—11.10
PeVP 59/2020 vp
Torstai 17.9.2020 klo 10.00—11.40
PeVP 58/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—11.10
PeVP 57/2020 vp
Perjantai 11.9.2020 klo 9.30—10.35
PeVP 56/2020 vp
Torstai 10.9.2020 klo 10.00—12.05