Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 9/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 8/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 3/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 2/2019 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 1/2019 vp

Hallituksen vuosikertomus 2018

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
PuVE
12
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 2.4.2020 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntatyön järjestely
Päätetään esittää puhemiesneuvostolle 9 lisävarajäsenen valitsemista puolustusvaliokuntaan. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-30 10:52:15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—18/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 11/2020 vp

Torstai 12.3.2020 klo 10.00—11.30, M-tilat

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 10/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 10.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 9/2020 vp

Torstai 5.3.2020 klo 10.00—11.10

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 8/2020 vp

Torstai 27.2.2020 klo 10.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 7/2020 vp

Keskiviikko 26.2.2020 klo 9.30—11.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Heikki Savola, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
puh. 09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, valiokuntakanslian sihteeri
puh. 09 432 2078

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
puh. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Puolustusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2078
puv(at)eduskunta.fi