Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

PuVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
PuVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVM 8/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

PuVL 2/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
PuVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
PuVL 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
PuVE
27
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Tiistai 22.9.2020 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Toimintaympäristökatsaus
Valiokunnan oma asia
O 29/2019 vp
Valiokunnassa on kuultavana: 
apulaisosastopäällikkö, eversti
Markku
Pajuniemi
Pääesikunta
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.9.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-17 12.49.30

 Viikkosuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—44/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

PuVP 26/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—10.30
PuVP 25/2020 vp
Keskiviikko 9.9.2020 klo 9.30—11.00
PuVP 24/2020 vp
Torstai 3.9.2020 klo 10.00—11.30
PuVP 23/2020 vp
Keskiviikko 10.6.2020 klo 9.30—11.00
PuVP 22/2020 vp
Keskiviikko 3.6.2020 klo 10.15—11.00