Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 5/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PuVE 37/2021 vp

Tiistai 26.10.2021 klo 10.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—52/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 37/2021 vp

Perjantai 22.10.2021 klo 9.30—11.10

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 36/2021 vp

Torstai 21.10.2021 klo 11.15—12.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 35/2021 vp

Keskiviikko 20.10.2021 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 34/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 10.30—11.40

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 33/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 10.00—11.00