Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 9/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 5/2020 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
PuVE
43
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 2.12.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: sotilaallinen kriisinhallinta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että ulkoasiainvaliokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion käsittelyssä. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön vuonna 2021
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että ulkoasiainvaliokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kunnes puolustusministeriö on tehnyt harjoituksia koskevan päätöksen ja tiedottanut asiasta. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
apulaisosastopäällikkö
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
yksikön johtaja
Otto
Saxén
puolustusministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Jyri
Saanio
puolustusministeriö
suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali
Vesa
Virtanen
Pääesikunta
osastoesiupseeri, komentajakapteeni
Tuomas
Syvänen
Pääesikunta
suunnittelupäällikkö, eversti
Jyrki
Kaisanlahti
Maavoimien esikunta
suunnittelupäällikkö, eversti
Aki
Puustinen
Ilmavoimien esikunta
koulutuspäällikkö, komentaja
Mika
Mäkilevo
Merivoimien esikunta
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 3.12.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-12-01 14.16.32

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 49/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—53/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 41/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 40/2020 vp

Keskiviikko 25.11.2020 klo 9.30—11.30

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 39/2020 vp

Torstai 19.11.2020 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 38/2020 vp

Keskiviikko 18.11.2020 klo 10.00—11.10

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 37/2020 vp

Torstai 12.11.2020 klo 10.00—11.30