Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

SiVM 8/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
SiVM 6/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
SiVM 7/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

SiVL 9/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
SiVL 8/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
SiVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
SiVE
35
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 23.9.2020 klo 11.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315445
HE 98/2020 vp SiV 23.09.2020 Kuurojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kuurojen Liitto ry
liite
Keskustellaan asiasta. 
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 24.9.2020 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-18 13.05.31

 Viikkosuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—43/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

SiVP 34/2020 vp
Torstai 10.9.2020 klo 12.00—12.40
SiVP 33/2020 vp
Keskiviikko 2.9.2020 klo 11.30—12.08
SiVP 32/2020 vp
Tiistai 16.6.2020 klo 12.00—13.38
SiVP 31/2020 vp
Torstai 11.6.2020 klo 12.00—13.09
SiVP 30/2020 vp
Torstai 28.5.2020 klo 12.00—13.07