Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 9/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
SiVE
50
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 20.1.2021 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344804
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 STM esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344731
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 OKM Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344830
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344855
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344805
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 toiminnanjohtaja Tanja Risikko, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344828
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344816
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344815
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344817
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344813
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Taiteen perusopetusliitto TPO ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344849
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344814
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344833
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344827
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344806
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344807
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344823
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344822
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344824
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344808
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344811
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344812
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345271
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 Suomen Muusikkojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344831
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344821
HE 245/2020 vp SiV 12.01.2021 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345148
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345149
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 johtaja Maria Sahlstedt, Tapahtumateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345150
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345151
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 puheenjohtaja Kaisa Paavolainen, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y. Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345154
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 toiminnanjohtaja Helena Värri, Suomen Sinfoniaorkesterit ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345156
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 toiminnanjohtaja Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345157
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 pääsihteeri Hanna Kosonen, Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345158
HE 245/2020 vp SiV 20.01.2021 LiveFIN ry Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.1.2021: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Hanna
Kiiskinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
hallitusneuvos
Kirsti
Kotaniemi
opetus- ja kulttuuriministeriö
kulttuuriasiainneuvos
Heidi
Sulander
opetus- ja kulttuuriministeriö
lakimies
Minna
Antila
Suomen Kuntaliitto
liite
toimitusjohtaja
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
toiminnanjohtaja
Tanja
Risikko
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
toiminnanjohtaja
Petri
Lempinen
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Opetushallitus
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
liite
Vapaa Sivistystyö ry
liite
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
liite
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Suomen Akatemia
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Taiteen edistämiskeskus
liite
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
Suomen Muusikkojen Liitto ry
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.1.2021: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Mikko
Salonen
Suomen Olympiakomitea
liite
johtaja
Maria
Sahlstedt
Tapahtumateollisuus ry
liite
pääsihteeri
Kimmo
Levä
Suomen museoliitto ry
liite
puheenjohtaja
Kaisa
Paavolainen
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y.
liite
toiminnanjohtaja
Helena
Värri
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
liite
toiminnanjohtaja
Rauha
Maarno
Suomen kirjastoseura ry
liite
pääsihteeri
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
LiveFIN ry
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous pe 22.1.2021 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-15 14.10.20

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sivistysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 3/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sivistysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 2—4/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 49/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 12.00—13.41

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 48/2020 vp

Tiistai 8.12.2020 klo 12.00—12.58

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 45/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 8.00—9.30

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 46/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 11.30—12.48

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 47/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 15.30—21.37