​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 6/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 7/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:0 1082/2013/EU kumoamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-366350

Perjantai 23.4.2021 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 16/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 16—24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 13/2021 vp

Keskiviikko 14.4.2021 klo 9.00—10.45

Valtiopäiväasiakirja
StVP 12/2021 vp

Keskiviikko 7.4.2021 klo 9.00—11.18

Valtiopäiväasiakirja
StVP 11/2021 vp

Tiistai 6.4.2021 klo 10.00—10.50

Valtiopäiväasiakirja
StVP 10/2021 vp

Keskiviikko 31.3.2021 klo 12.00—14.58

Valtiopäiväasiakirja
StVP 9/2021 vp

Torstai 25.3.2021 klo 9.00—12.10