Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 18/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 16/2019 vp

Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 1/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtiopäiväasiakirja
StVL 4/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Valtiopäiväasiakirja
StVL 3/2019 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018

 ‭(Piilotettu)‬ ​Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
24
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 2.4.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Ajankohtaista koronaviruksesta
Valiokunnan oma asia
O 8/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294077
O 8/2020 vp StV 02.04.2020 Oy Linde Gas Ab Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-294076
O 8/2020 vp StV 02.04.2020 Oy Linde Gas Ab Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294078
O 8/2020 vp StV 02.04.2020 Oy Woikoski Ab Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Oy Woikoski Ab
liite
5
Kiireelliset hallituksen esitykset
Kirjalliset asiantuntijalausunnot 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 3.4.2020 klo 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-31 15:08:52

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Kokoussuunnitelma viikolle 14/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 22/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 10.00—11.55

Valtiopäiväasiakirja
StVP 21/2020 vp

Torstai 19.3.2020 klo 9.30—9.54

Valtiopäiväasiakirja
StVP 20/2020 vp

Keskiviikko 18.3.2020 klo 9.30—10.41

Valtiopäiväasiakirja
StVP 19/2020 vp

Tiistai 17.3.2020 klo 10.00—11.32

Valtiopäiväasiakirja
StVP 18/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 10.00—11.06

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Harri Sintonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2048

Hanna Lintumäki, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2603

 Yhteystiedot

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 4321
stv(at)eduskunta.fi