​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 16/2022 vp

OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!

Valtiopäiväasiakirja
StVM 15/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Valtiopäiväasiakirja
StVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 10/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
StVL 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 77/2022 vp

Perjantai 30.9.2022 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 39/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 39—50/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 75/2022 vp

Keskiviikko 28.9.2022 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
StVP 74/2022 vp

Tiistai 27.9.2022 klo 10.00—11.36

Valtiopäiväasiakirja
StVP 73/2022 vp

Perjantai 23.9.2022 klo 9.00—11.25

Valtiopäiväasiakirja
StVP 72/2022 vp

Keskiviikko 21.9.2022 klo 8.30—9.30

Valtiopäiväasiakirja
StVP 71/2022 vp

Tiistai 20.9.2022 klo 10.00—11.47