​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 8/2022 vp

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
StVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 5/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 51/2022 vp

Tiistai 24.5.2022 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 21/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 21—24/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 50/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 9.00—11.40

Valtiopäiväasiakirja
StVP 49/2022 vp

Torstai 19.5.2022 klo 10.00—11.56

Valtiopäiväasiakirja
StVP 48/2022 vp

Keskiviikko 18.5.2022 klo 9.30—11.25

Valtiopäiväasiakirja
StVP 47/2022 vp

Tiistai 17.5.2022 klo 9.00—10.45

Valtiopäiväasiakirja
StVP 46/2022 vp

Perjantai 6.5.2022 klo 9.00—10.09