​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 27/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 5/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
StVL 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 3/2020 vp

Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
54
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 3.11.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
erityisasiantuntija
Sari
Vuorinen
sosiaali- ja terveysministeriö
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.10
neuvotteleva virkamies
Katri
Niskanen
sisäministeriö
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327274
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327373
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.20
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos
Minna
Liuttu
sosiaali- ja terveysministeriö
pääjohtaja
Outi
Antila
Kansaneläkelaitos
liite
talousjohtaja
Kai
Ollikainen
Kansaneläkelaitos
aktuaaripäällikkö
Pertti
Pykälä
Kansaneläkelaitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
johtaja
Tarja
Myllärinen
Suomen Kuntaliitto
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.11.2020 klo 9.30; Arkadia-sali. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-30 14.25.16

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 44—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 53/2020 vp

Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.30—10.53

Valtiopäiväasiakirja
StVP 52/2020 vp

Tiistai 20.10.2020 klo 10.00—11.58

Valtiopäiväasiakirja
StVP 51/2020 vp

Perjantai 16.10.2020 klo 9.00—10.56

Valtiopäiväasiakirja
StVP 50/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
StVP 49/2020 vp

Tiistai 13.10.2020 klo 10.00—10.32