​​

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli komissaari Schinasia EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisestahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kuuli-komissaari-schinasia-eu-maahanmuutto-ja-turvapaikkapolitiikan-uudistuksista.aspxSuuri valiokunta kuuli komissaari Schinasia EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta2020-10-23T12:50:00Z
Valiokunnat kuulivat pääministeriä etäyhteydellä viime viikon Eurooppa-neuvoston aiheistahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/valiokunnat-kuulivat-paaministeria-etayhteydella-viime-viikon-eurooppa-neuvoston-asioista.aspxValiokunnat kuulivat pääministeriä etäyhteydellä viime viikon Eurooppa-neuvoston aiheista2020-10-21T11:45:00Z
Suuri valiokunta käsitteli yhteistä maatalouspolitiikkaa ja eurooppalaista ilmastolakiahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kasitteli-yhteista-maatalouspolitiikkaa-ja-eurooppalaista-ilmastolakia.aspxSuuri valiokunta käsitteli yhteistä maatalouspolitiikkaa ja eurooppalaista ilmastolakia2020-10-16T13:45:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 8/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
SuVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen) EU:n elpymispaketti, Eurooppa-neuvosto 17. - 18.7.2020
SuVL 6/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
41
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 23.10.2020 klo 14.00
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas’in kuuleminen EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.11.2020 klo 13.00 
Viimeksi julkaistu 2020-10-22 19.43.40

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2020

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—53/2020 (luonnos; muutokset mahdollisia)

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 40/2020 vp
Perjantai 16.10.2020 klo 13.30—14.42
SuVP 39/2020 vp
Keskiviikko 14.10.2020 klo 13.00—13.43
SuVP 38/2020 vp
Perjantai 9.10.2020 klo 13.30—14.30
SuVP 37/2020 vp
Perjantai 2.10.2020 klo 15.10—15.45
SuVP 36/2020 vp
Keskiviikko 30.9.2020 klo 12.30—13.46