​​

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannat neuvotteluihin uusiutuvien polttoaineiden käyttöä koskevista asetusehdotuksistahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-paatti-kannat-neuvotteluihin-uusiutuvien-polttoaineiden-kayttoa-koskevista-saadosehdotuksista.aspxSuuri valiokunta päätti eduskunnan kannat neuvotteluihin uusiutuvien polttoaineiden käyttöä koskevista asetusehdotuksista2022-05-25T12:10:00Z
Suuri valiokunta ja pääministeri keskustelivat maailmanlaajuisesta ruokaturvastahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-ja-paaministeri-keskustelivat-ruokaturvasta.aspxSuuri valiokunta ja pääministeri keskustelivat maailmanlaajuisesta ruokaturvasta2022-05-24T11:25:00Z
Suuri valiokunta keskusteli energiariippuvuuden vähentämisestä ja monikansallisten konsernien verotuksestahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-keskusteli-energiariippuvuuden-vahentamisesta-ja-monikansallisten-konsernien-verotuksesta.aspxSuuri valiokunta keskusteli energiariippuvuuden vähentämisestä ja monikansallisten konsernien verotuksesta2022-05-20T12:35:00Z

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
SuVM 1/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 7/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivien 2013/36/EU ja 2014/59/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (Basel III -standardien täytäntöönpano)

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 6/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 5/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
SuVE 31/2022 vp

Keskiviikko 1.6.2022 klo 13.00

Valtiopäiväasiakirja
SuVE 30/2022 vp

Keskiviikko 25.5.2022 klo 13.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 21/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 21—30/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 30/2022 vp

Keskiviikko 25.5.2022 klo 13.00—13.53

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 29/2022 vp

Tiistai 24.5.2022 klo 13.00—13.50

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 28/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 13.30—14.45

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 27/2022 vp

Keskiviikko 18.5.2022 klo 13.00—13.50

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 26/2022 vp

Perjantai 13.5.2022 klo 13.30—13.55