​​

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Eläinkuljetuksiin liittyvät huolet esillä suuren valiokunnan kokouksessahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/elainkuljetuksiin-liittyvat-huolet-esilla-suuren-valiokunnan-kokouksessa.aspxEläinkuljetuksiin liittyvät huolet esillä suuren valiokunnan kokouksessa2021-04-23T12:00:00Z
Suuri valiokunta ja suomalaismepit keskustelivat EU-selonteosta ja tulevaisuuskonferenssistahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuren-valiokunnan-ja-suomalaismeppien-keskustelu-perjantaina-23-4-2021.aspxSuuri valiokunta ja suomalaismepit keskustelivat EU-selonteosta ja tulevaisuuskonferenssista2021-04-23T08:50:00Z
Suuri valiokunta keskusteli elpymisvälineen ja monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisestahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-keskusteli-elpymisvalineen-ja-monivuotisen-rahoituskehyksen-vahvistamisesta-.aspxSuuri valiokunta keskusteli elpymisvälineen ja monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta2021-04-14T11:05:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 1/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 9/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 8/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
SuVE 11/2021 vp

Keskiviikko 28.4.2021 klo 12.30, virallinen etäkokous

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 17/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 17-30/2021 (luonnos; muutokset mahdollisia)

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 10/2021 vp

Perjantai 23.4.2021 klo 13.30—15.12

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 9/2021 vp

Keskiviikko 21.4.2021 klo 12.30—13.49

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 8/2021 vp

Keskiviikko 7.4.2021 klo 13.00—13.35

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 7/2021 vp

Keskiviikko 24.3.2021 klo 13.00—13.40

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 6/2021 vp

Perjantai 5.3.2021 klo 12.00—12.08