Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 5/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 4/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 3/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 1/2020 vp

Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 1/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 15/2018 vp

Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
TrVE
18
2020 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 4.11.2020 klo 11.30
Epävirallinen etäkokous
1
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327082
K 9/2020 vp TrV 04.11.2020 tarkastuspäällikkö Erkki Kurikka, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Eduskunnan tilintarkastajien kertomukset vuodelta 2019 (eduskunta, ulkopoliittinen instituutti ja valtiontalouden tarkastusvirasto) 
puheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
Eduskunnan tilintarkastajat
Eduskunnan tilinpäätös, toimintakertomus ja kirjanpito vuodelta 2019 
eduskunnan hallintojohtaja
Pertti
Rauhio
Eduskunnan kanslia
Eduskunnan sisäinen tarkastus vuodelta 2019 
tarkastuspäällikkö
Erkki
Kurikka
Eduskunnan kanslia
liite
klo 11.45
2
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Eduskunnan tilintarkastajien kertomukset vuodelta 2019 (eduskunta, ulkopoliittinen instituutti ja valtiontalouden tarkastusvirasto) 
puheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
Eduskunnan tilintarkastajat
Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätös, toimintakertomus ja kirjanpito sekä hallinto vuodelta 2019 
pääjohtaja
Tytti
Yli-Viikari
Valtiontalouden tarkastusvirasto
klo 12.00
Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätös, toimintakertomus ja kirjanpito sekä hallinto vuodelta 2019 
suunnittelupäällikkö
Jenni
Leppälahti
Valtiontalouden tarkastusvirasto
klo 12.00
3
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Eduskunnan tilintarkastajien kertomukset vuodelta 2019 (eduskunta, ulkopoliittinen instituutti ja valtiontalouden tarkastusvirasto) 
puheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
Eduskunnan tilintarkastajat
Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätös, toimintakertomus ja kirjanpito sekä hallinto vuodelta 2019 
johtaja
Mika
Aaltola
Ulkopoliittinen instituutti
klo 12.15
Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätös, toimintakertomus ja kirjanpito sekä hallinto vuodelta 2019 
hallintojohtaja
Samu
Paukkunen
Ulkopoliittinen instituutti
klo 12.15
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 5.11.2020 klo 12.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-30 12.52.09

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 45—49/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 17/2020 vp

Torstai 10.9.2020 klo 12.30—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 16/2020 vp

Tiistai 19.5.2020 klo 12.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 15/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 11.30—11.45

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 14/2020 vp

Tiistai 10.3.2020 klo 12.30—13.20

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 13/2020 vp

Torstai 5.3.2020 klo 12.30—13.10