​​

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 9/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 8/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 7/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 3/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 1/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TrVE 1/2022 vp

Torstai 3.2.2022 klo 12.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—14/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 44/2021 vp

Keskiviikko 8.12.2021 klo 11.30—12.10

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 43/2021 vp

Torstai 2.12.2021 klo 12.30—13.20

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 42/2021 vp

Keskiviikko 1.12.2021 klo 11.30—12.50

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 41/2021 vp

Tiistai 30.11.2021 klo 12.30—13.30

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 40/2021 vp

Torstai 25.11.2021 klo 12.30—13.35