​​

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 7/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 6/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 5/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 3/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 2/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 1/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ohjesäännön muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TrVE 48/2022 vp

Keskiviikko 7.9.2022 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 36/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 36—39/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 47/2022 vp

Tiistai 14.6.2022 klo 12.30—13.30

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 46/2022 vp

Keskiviikko 8.6.2022 klo 11.30—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 45/2022 vp

Torstai 2.6.2022 klo 12.30—12.50

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 44/2022 vp

Keskiviikko 1.6.2022 klo 11.30—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 43/2022 vp

Tiistai 31.5.2022 klo 12.30—12.50