​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Ajankohtaista tulevaisuusvaliokunnassa

Tulevaisuusvaliokunnan tapahtumien aineistoja ja ajankohtaisia linkkejä muille sivuille.

 Tulevaisuusvaliokunnan julkinen kuuleminen (Kestävyyspaneelin Myönteinen tulevaisuus Suomelle) 1.6.2022

 Tulevaisuusvaliokunnan esittelyvideo 19.4.2022

 Tulevaisuusvaliokunnan STN-ohjelmien EQUA, TECH ja PIHI kuuleminen 6.10.2021

 Agenda 2030: Valiokuntien asiantuntijakuuleminen 2.12.2020

 Tulevaisuusvaliokunnan ja Kestävyyspaneelin avoin kuuleminen 14.2.2020

 Tulevaisuusvaliokunnan avoin kuuleminen 11.12.2019

 Suomen kestävän kehityksen politiikan tila ja muutospolut 15.2.

​Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta ja ympäristövaliokunta järjestivät julkisen kuulemisen Suomen kestävän kehityksen politiikan tilasta ja muutospoluista perjantaina 15. helmikuuta. 

Lähteenoja, Berg, Korhonen-Kurki: Kestävä kehitys vaatii tavoitteidenviemistä politiikan ytimeen (pdf)

Lähteenoja, Korhonen-Kurki, Berg, Ylönen: POLKU2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi (pdf)​

 Teknologia, etiikka ja kestävä kehitys -tilaisuus 6.2.2018

​Tilaisuudessa kuullaan neljä puheenvuoroa teknologiaan, etiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä tulevaisuushaasteista sekä julkistetaan professori Toni Ahlqvistin tulevaisuusvaliokunnalle kirjoittama raportti Tulevaisuuden sosioteknisiä vastakkainasetteluja: Radikaalit teknologiat ja dialektinen tulevaisuudentutkimus (TuVJ 4/2018).

Videotallenne 6.2.2018 tilaisuudesta

Toni Ahlqvist, tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Heikki Saxén, FT, tutkija, Bioetiikan instituutin puheenjohtaja, Tampereen yliopisto
Markku Ollikainen, professori, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, Helsingin yliopisto
Minna Ruckenstein, apulaisprofessori, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

 Kokeilukulttuurin arviointi -tulosseminaari 14.12.2018

Kokeilukulttuurin arviointi -tulosseminaari järjestettiin eduskunnan Pikkuparlamentissa perjantaina 14. joulukuuta

Kokeilujen ja kokeilevan kulttuurin edistäminen on Sipilän hallitusohjelman (2015) keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua.  Kokeilukulttuuri on jalkautunut suomalaisiin kuntiin ja julkishallintoon, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU) on kuluneen vuoden aikana koonnut kokeilujen ja kokeilukulttuurin anteja ja oppeja, ja laatinut suosituksia kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja sen hyödyntämiseksi.

Kunnianhimoa ja pitkäjänteisyyttä kokeilukulttuurin kehittämiseen
Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU)
Videotallenne 14.12.2018 tilaisuudesta

 Jakamistalous ja alustatyö -julkaisu (10.10.2018)

​Hallituksen tulevaisuuselonteon aiheena tällä vaalikaudella on työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Tulevaisuusvaliokunta on käsitellyt tällä vaalikaudella mietinnöissään, lausunnoissaan ja raporteissaan erityisesti työn tulevaisuutta. Yksi valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esille nousseista, työn tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä on jakamistalous. Työnsä tueksi valiokunta tilasi Yrkeshögskolan Arcadalta tutkija, yliopettaja, dosentti Mats Nylundilta selvityksen aiheesta Jakamistalous ja alustatyö. Selvityksessä vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on jakamistalous?
  • Mikä on jakamistalouden suhde rinnakkaisiin käsitteisiin kuten alustatalous, keikkatalous ja yhteistoimintatalous?
  • Miltä näyttää jakamistalouden leviäminen Suomessa, mitkä ovat jakamistalouden sektorit ja muodot ja ketkä ovat jakamistalouden kentän toimijoita?
  • Mitä jakamistalous merkitsee työelämän, työsuhteiden ja yrittäjyyden kannalta? Miten laajasta ilmiöstä on kyse?

TuVJ 3/2018 Jakamistalous ja alustatyö

 Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus (9.11.2017)