​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tulevaisuusvaliokunta

Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia. Tulevaisuusvaliokunta ei yleensä käsittele lakiehdotuksia. Valiokunnan toimialaan kuuluvat muun muassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) kansallisen toimenpideohjelman seuranta sekä lausunnot pyynnöstä muille valiokunnille niiden toimialan asioista tulevaisuutta koskevin osin sekä valiokuntaan lähetettyjen muiden valtiopäiväasioiden valmistelu.

 Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
TuVE
17
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 20.1.2021 klo 9.00
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnassa ovat kuultavina etäyhteyksin: 
markkinointijohtaja
Peter
Vesterbacka
toimitusjohtaja
Risto E. J.
Penttilä
Nordic West Office Oy
toimitusjohtaja
Jussi
Pesonen
UPM-Kymmene Oyj
yhteiskuntasuhdejohtaja
Karol
Mattila
Nokia Oyj
3
Tulevaisuusvaliokuntien maailmankokous
Valiokunnan oma asia
O 79/2019 vp
4
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Tarkastusvaliokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (TrV O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Keskustellaan TrVn asian käsittelystä. 
5
Muut asiat
Ed. Koponen osallistuu TuVn edustajana 21.1.2021 klo 9:15-10:30 pidettävään VTT:n pyöreän pöydän keskusteluun ruokatutkimuksen strategiasta. 
Ed. Holopainen osallistuu TuVn edustajana 22.1.2021 klo 09.00 - 11.00 Kehityspoliittisen toimikunnan ”Luonnon monimuotoisuus kestävän kehityksen mahdollistajana - miksi biodiversiteetin turvaaminen on tärkeää myös Suomen kehityspolitiikassa?” -tilaisuuteen panelistina. 
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 22.1.2021 kello 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-12 14.40.28

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tulevaisuusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 3/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tulevaisuusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 3—25/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 16/2020 vp

Keskiviikko 11.11.2020 klo 9.00—9.31

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 15/2020 vp

Keskiviikko 14.10.2020 klo 9.00—9.20

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 14/2020 vp

Keskiviikko 27.5.2020 klo 9.00—9.35

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 13/2020 vp

Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.00—9.23

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 12/2020 vp

Keskiviikko 29.4.2020 klo 9.00—9.45