​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tulevaisuusvaliokunta

Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia. Tulevaisuusvaliokunta ei yleensä käsittele lakiehdotuksia. Valiokunnan toimialaan kuuluvat muun muassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) kansallisen toimenpideohjelman seuranta sekä lausunnot pyynnöstä muille valiokunnille niiden toimialan asioista tulevaisuutta koskevin osin sekä valiokuntaan lähetettyjen muiden valtiopäiväasioiden valmistelu.

 Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
TuVE
16
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.00
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
VTV:n selvitys: Ilmiöpohjaisen budjetoinnin kehittäminen edellyttäisi yhteistä näkemystä ja hallinnon sitoutumista  
Valiokunnassa on kuultavana: 
johtava tuloksellisuustarkastaja
Tuula
Varis
Valtiontalouden tarkastusvirasto
5
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Sitran Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
projektijohtaja
Helena
Mustikainen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtava asiantuntija
Sinimaaria
Ranki
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
vanhempi neuvonantaja
Tapio
Huttula
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Arvodiplomatia-aloite. 
toimitusjohtaja
Ville
Kairamo
Demola Global Oy
varatoimitusjohtaja
Tommi
Järvinen
Demola Global Oy
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 6.11.2020 kello 09.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-28 11.52.05

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tulevaisuusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tulevaisuusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—47/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 15/2020 vp

Keskiviikko 14.10.2020 klo 9.00—9.20

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 14/2020 vp

Keskiviikko 27.5.2020 klo 9.00—9.35

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 13/2020 vp

Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.00—9.23

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 12/2020 vp

Keskiviikko 29.4.2020 klo 9.00—9.45

Valtiopäiväasiakirja
TuVP 11/2020 vp

Keskiviikko 1.4.2020 klo 9.00—9.55