Tulevaisuusvaliokunta

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tulevaisuusvaliokunta

Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia. Tulevaisuusvaliokunta ei yleensä käsittele lakiehdotuksia. Valiokunnan toimialaan kuuluvat muun muassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) kansallisen toimenpideohjelman seuranta sekä lausunnot pyynnöstä muille valiokunnille niiden toimialan asioista tulevaisuutta koskevin osin sekä valiokuntaan lähetettyjen muiden valtiopäiväasioiden valmistelu.

 Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
TuVE
14
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 27.5.2020 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-303553
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303569
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 johtaja Antti Saurama, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303570
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Saila Saraniemi , Oulun yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303571
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 YTT, dosentti, yliopistonlehtori Helena Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303572
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303573
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 VTT, dosentti Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303574
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tutkimusjohtaja Katja Repo, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus - PERLA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303575
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 johtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303576
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 johtaja Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303577
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 erikoistutkija Annukka Berg, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303578
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303580
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Eva Heiskanen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303581
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303579
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen, What´s Next Consulting Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303583
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Janne Hukkinen, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti, HELSUS Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303584
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 erityisasiantuntija Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303585
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 Piispa Seppo Häkkinen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303586
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tutkimusjohtaja Jari Kaivo-Oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303587
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 psykoterapeutti Maaret Kallio Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303588
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303589
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303590
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 erikoistutkija Kari Laitinen, Poliisiammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303591
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tulevaisuuden tutkija Risto Linturi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303928
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303593
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tulevaisuuden tutkija Tarja Meristö, Laurea-ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303594
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tutkimusprofessori Mika Pantzar, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303595
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 eCommerce Specialist Leevi Parsama, i-identity Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303616
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Juho Saari, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303596
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303597
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Mari Vaattovaara Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
johtaja
Antti
Saurama
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
professori
Saila
Saraniemi
Oulun yliopisto
liite
YTT, dosentti, yliopistonlehtori
Helena
Hirvonen
Itä-Suomen yliopisto
liite
johtaja
Päivi
Topo
Ikäinstituutti
liite
VTT, dosentti
Sinikka
Aapola-Kari
Nuorisotutkimusverkosto
liite
tutkimusjohtaja
Katja
Repo
Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus - PERLA
liite
johtaja
Mika
Aaltola
Ulkopoliittinen instituutti
liite
johtaja
Juhana
Aunesluoma
Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
liite
erikoistutkija
Annukka
Berg
Suomen ympäristökeskus
liite
professori
Sirkka
Heinonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
professori
Eva
Heiskanen
Helsingin yliopisto
liite
tulevaisuuden tutkija
Elina
Hiltunen
What´s Next Consulting Oy
liite
professori
Heikki
Hiilamo
Helsingin yliopisto
liite
professori
Janne
Hukkinen
Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti, HELSUS
liite
erityisasiantuntija
Antti
Huntus
Taiteen edistämiskeskus
liite
Piispa
Seppo
Häkkinen
liite
tutkimusjohtaja
Jari
Kaivo-Oja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
psykoterapeutti
Maaret
Kallio
liite
toimitusjohtaja
Aki
Kangasharju
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
tutkimusjohtaja
Tuomas
Kuhmonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
erikoistutkija
Kari
Laitinen
Poliisiammattikorkeakoulu
liite
tulevaisuuden tutkija
Risto
Linturi
liite
professori
Kirsti
Lonka
Helsingin yliopisto
liite
tulevaisuuden tutkija
Tarja
Meristö
Laurea-ammattikorkeakoulu
liite
tutkimusprofessori
Mika
Pantzar
Helsingin yliopisto
liite
eCommerce Specialist
Leevi
Parsama
i-identity Oy
liite
professori
Juho
Saari
Tampereen yliopisto
liite
yliopistonlehtori, dosentti
Katriina
Siivonen
Turun yliopisto
liite
professori
Mari
Vaattovaara
liite
5
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-303853
Valiokuntatyö ja koronavirus_270520.pdf
Esityslistan liite EDK-2020-AK-304066
HLPF PROGRAMME_NewYork_FINAL_130520.pdf
Sd-eduskuntaryhmän pääsihteeri Kari Anttilan muistio valiokuntatyöstä koronaepidemian aikana. Puhemiehen johtama koronajohtoryhmä käsitteli asian kokouksessaan 19.5.2020. Liite 
Tulevaisuusvaliokunnan edustaja Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus -tapahtumaan ke 3.6.2020.  
High-Level Political Forum on Sustainable Development; New York, July 2020. Liite Final Programme. 
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2020-05-26 16.17.54

 Viikkosuunnitelma

Tulevaisuusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 23/2020

 Kokoussuunnitelma

Tulevaisuusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 22—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TuVP 14/2020 vp
Keskiviikko 27.5.2020 klo 9.00—9.35
TuVP 13/2020 vp
Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.00—9.23
TuVP 12/2020 vp
Keskiviikko 29.4.2020 klo 9.00—9.45
TuVP 11/2020 vp
Keskiviikko 1.4.2020 klo 9.00—9.55
TuVP 10/2020 vp
Keskiviikko 11.3.2020 klo 9.00—10.38

 Puheenjohtaja

 

 

Joakim Strandhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1318.aspxJoakim StrandRuotsalainen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Pirkka-Pekka Peteliushttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1405.aspxPirkka-Pekka PeteliusVihreä eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1452.aspxPekka AittakumpuKeskustan eduskuntaryhmä
Marko Asellhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/970.aspxMarko AsellSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Harry Harkimohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspxHarry HarkimoLiike Nyt -eduskuntaryhmä
Hannakaisa Heikkinenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä
Mari Holopainenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1386.aspxMari HolopainenVihreä eduskuntaryhmä
Katja Hänninenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1276.aspxKatja HänninenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ville Kaunistohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1425.aspxVille KaunistoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pasi Kivisaarihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1442.aspxPasi KivisaariKeskustan eduskuntaryhmä
Ari Koponenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1391.aspxAri KoponenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Antti Lindtmanhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1147.aspxAntti LindtmanSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kristiina Salonenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1102.aspxKristiina SalonenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sari Tanushttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1325.aspxSari TanusKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Jussi Wihonenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1436.aspxJussi WihonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Maria Guzeninahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspxMaria GuzeninaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Veronika Honkasalohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1383.aspxVeronika HonkasaloVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Anna-Kaisa Ikonenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1421.aspxAnna-Kaisa IkonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Marko Kilpihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1432.aspxMarko KilpiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Kinnunenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1453.aspxMikko KinnunenKeskustan eduskuntaryhmä
Niina Malmhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1428.aspxNiina MalmSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jenna Simulahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1450.aspxJenna SimulaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sofia Virtahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1411.aspxSofia VirtaVihreä eduskuntaryhmä
Ville Vähämäkihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1136.aspxVille VähämäkiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Olli Hietanen, valiokuntaneuvos
p. 050 567 1438, 09 432 2084

Maria Höyssä, pysyvä asiantuntija
p. 050 359 7984

Arja Laukkanen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 050 574 0860, 09 432 2091

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p.  (09) 432 2075

 Yhteystiedot

​Tulevaisuusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2091
tuv(at)eduskunta.fi