Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tulevaisuusvaliokunta

Tulevaisuusvaliokunta

Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia. Tulevaisuusvaliokunta ei yleensä käsittele lakiehdotuksia. Valiokunnan toimialaan kuuluvat muun muassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) kansallisen toimenpideohjelman seuranta sekä lausunnot pyynnöstä muille valiokunnille niiden toimialan asioista tulevaisuutta koskevin osin sekä valiokuntaan lähetettyjen muiden valtiopäiväasioiden valmistelu.

 Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
TuVE
4
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Päätetään asian käsittelystä. 
9
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Suomen hyvinvoinnin reunaehdot: Kansantalouden tulot ja menot 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
pääjohtaja
Markku
Heikura
Verohallinto
ylijohtaja
Anni
Huhtala
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
ylijohtaja
Ville
Vertanen
Tilastokeskus
yliaktuaari
Markus
Rapo
Tilastokeskus
10
Muut asiat
Valiokunnan matka Poriin (Suomi Areena) ja Raumalle 15. - 17.7.2020. Tilannekatsaus. 
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 21.2.2020 kello 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-14 11:04:41

 Viikkosuunnitelma

Tulevaisuusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2020

 Kokoussuunnitelma

Tulevaisuusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 6—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TuVP 3/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 9.00—10.54
TuVP 2/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 9.00—10.09
TuVP 1/2020 vp
Perjantai 7.2.2020 klo 10.00—10.24
TuVP 26/2019 vp
Perjantai 13.12.2019 klo 10.00—11.09
TuVP 25/2019 vp
Keskiviikko 11.12.2019 klo 9.00—11.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Olli Hietanen, valiokuntaneuvos
p. 050 567 1438, 09 432 2084

Maria Höyssä, pysyvä asiantuntija
p. 050 359 7984

Arja Laukkanen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 050 574 0860, 09 432 2091

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p.  (09) 432 2075

 Yhteystiedot

​Tulevaisuusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2091
tuv(at)eduskunta.fi