Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

TyVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
TyVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
TyVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

TyVL 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
TyVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
TyVL 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
3
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 18.2.2020 klo 12.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva ILOn yleissopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
/ jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283475
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
Vastine 
hallitussihteeri
Tuula
Andersin
sosiaali- ja terveysministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
7
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
/ jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp; vaiteliaisuuspyyntö
Valiokunnassa on kuultavana: 
valtioneuvoston kanslia
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
/jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Silja
Pasanen
valtioneuvoston kanslia
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
9
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284461
PN_suositukset ja sisäiset päätökset 2019.pdf
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284462
NR_rekommendationer och interna beslut 2019.pdf
Merkitään tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston suositukset ja sisäiset päätökset 2019. 
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2.2020 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-14 13:57:04

 Viikkosuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2020

 Kokoussuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 7—24/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TyVP 2/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 12.15—12.30
TyVP 1/2020 vp
Torstai 6.2.2020 klo 12.15—12.45
TyVP 31/2019 vp
Keskiviikko 11.12.2019 klo 11.30—12.30
TyVP 30/2019 vp
Torstai 28.11.2019 klo 12.15—12.50
TyVP 29/2019 vp
Keskiviikko 27.11.2019 klo 11.30—11.50

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Marjaana Kinnunen, valiokuntaneuvos
p. 050 357 7195, 09 432 2295

Katri Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2124

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2096
tyv(at)eduskunta.fi