​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2021) 93 final) miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 9/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 29/2021 vp

Torstai 9.9.2021 klo 12.15

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-383866

Keskiviikko 8.9.2021 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 28/2021 vp

Torstai 17.6.2021 klo 12.15—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 27/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 12.15—12.40

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 26/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 12.15—12.50

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 25/2021 vp

Perjantai 28.5.2021 klo 11.00—11.32

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 24/2021 vp

Torstai 27.5.2021 klo 12.15—12.34