​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 2/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 9/2021 vp

Perjantai 23.4.2021 klo 11.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 8/2021 vp

Torstai 22.4.2021 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 16—21/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 8/2021 vp

Torstai 22.4.2021 klo 12.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 7/2021 vp

Keskiviikko 21.4.2021 klo 11.30—12.10

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 6/2021 vp

Tiistai 20.4.2021 klo 12.15—13.15

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 5/2021 vp

Torstai 15.4.2021 klo 12.15—13.40

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 4/2021 vp

Torstai 18.3.2021 klo 12.15—12.32