​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 4/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 3/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 2/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevaksi lainsäädännöksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 49/2022 vp

Tiistai 24.5.2022 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 21—24/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 48/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 11.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 47/2022 vp

Torstai 19.5.2022 klo 12.15—13.40

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 46/2022 vp

Keskiviikko 18.5.2022 klo 11.30—12.08

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 45/2022 vp

Tiistai 17.5.2022 klo 11.00—11.35

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 44/2022 vp

Perjantai 13.5.2022 klo 11.00—11.14