Ulkoasiainvaliokunta

​Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 6/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 5/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 3/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 2/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarvio Suomen osallistumisesta irlantilais-suomalaiseen pataljoonaan YK:n UNIFIL-operaatiossa vuosina 2012–2018

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 2/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
UaVE
18
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 2.4.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: EU/YUTP/EU:n erityisedustajan nimittäminen Belgrad-Pristina-dialogiin ja muihin Länsi-Balkanin alueellisiin kysymyksiin
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Päätetään asian käsittelystä. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, koska muistio sisältää sellaisia OIR-operaation suunnittelua ja turvallisuustilannetta koskevia tietoja, joiden julkinen käsittely voisi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Kertomus Suomen valtionhallinnon osallistumisesta kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa vuonna 2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294037
ulkoministeriön muistio 20.3.2020
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi puolustusvaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293768
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/ EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED Sophia –operaation lopettaminen ja uuden sotilaallisen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED Irinin perustaminen
Jatkokirjelmä UTPJ 6/2020 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n siviilikriisinhallintaoperaation perustaminen Irakiin
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UTPJ 5/2020 vp - UTP 16/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Päätetään asian käsittelystä. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
10
Koronavirus ja vaikutukset kansainväliseen kauppaan ja Suomeen
Valiokunnan oma asia
O 25/2020 vp
Valiokunnassa on kuultavana: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
kaupallinen neuvos
Maria
Pohjanpalo
ulkoministeriö
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 16.4.2020 klo 12.00 
Viimeksi julkaistu 2020-03-31 09:46:14

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ulkoasiainvaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Ulkoasiainvaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—16/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
UaVP 17/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 10.40—11.00

Valtiopäiväasiakirja
UaVP 16/2020 vp

Torstai 19.3.2020 klo 12.00—12.55

Valtiopäiväasiakirja
UaVP 15/2020 vp

Torstai 12.3.2020 klo 12.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
UaVP 14/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 11.00—11.40

Valtiopäiväasiakirja
UaVP 13/2020 vp

Perjantai 6.3.2020 klo 11.00—11.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Tiina Larvala, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 598 0106, 09 432 2105

Jonna Laurmaa, valiokuntaneuvos
p. 09 432 2057

Kristiina Ellonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2604

Milla Girsén, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2106

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Ulkoasiainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
uav(at)eduskunta.fi