Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ulkoasiainvaliokunta

​Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

UaVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
UaVM 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
UaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

 Uusimmat lausunnot

UaVL 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
UaVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
UaVL 14/2018 vp
Pohjoinen ulottuvuus: tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
UaVE
4
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
4
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.12.2019 (ulkoasiainneuvosto 9.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-280130
Ulkoasiainneuvosto 9.12.2019 Bryssel
Raportointi 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
5
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.1.2020 (Ulkoasiainneuvosto 20.1.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-284349
Ulkoasiainneuvosto 20.01.2020
Valmistelu 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: ulkoministeriön muistio (15.1.2020). Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä 17.1.2020. Ministeri Haavisto antoi suullisen selvityksen 14.1.2020 kokouksessa. 
Raportointi 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
7
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UTPJ 1/2020 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
Kannanottaminen. 
Päätetään lähettää tiedoksi puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmä UTPJ 1/2020 vp - UTP 8/2015 vp. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
yksikönpäällikkö
Tuuli-Maaria
Aalto
ulkoministeriö
Kannanottaminen. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2. klo 11.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-14 09:23:25

 Viikkosuunnitelma

Ulkoasiainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 7/2020

 Kokoussuunnitelmat

Ulkoasiainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 7—26/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

UaVP 4/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 11.00—12.25
UaVP 3/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.00—12.35
UaVP 2/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 12.00—13.45
UaVP 1/2020 vp
Tiistai 4.2.2020 klo 14.30—15.50
UaVP 41/2019 vp
Tiistai 14.1.2020 klo 12.00—13.30

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Tiina Larvala, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 598 0106, 09 432 2105

Jonna Laurmaa, valiokuntaneuvos
p. 09 432 2057

Kristiina Ellonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2604

Milla Girsén, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2106

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Ulkoasiainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
uav(at)eduskunta.fi