​​​​​​​​​

​Hallinto- ja turvallisuusjaosto

Hallinto- ja turvallisuusjaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat eduskunnan, tasavallan presidentin, valtioneuvoston, ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön sekä puolustusministeriön hallinnonalojen osalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
HtJE
5
2020 vp
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.00
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
Pl. 24 
ulkoministeriö
Pl. 26 
talous- ja suunnittelujohtaja
Kati
Korpi
sisäministeriö
Pl. 27 
yksikön johtaja, talousjohtaja
Kristiina
Olsson
puolustusministeriö
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Jaostossa on kuultavana: 
Klo 9.20: Puolustusvoimien stategisia suorituskykyhankkeita koskeva tarkastus 
tuloksellisuustarkastuspäällikkö
Teemu
Kalijärvi
Valtiontalouden tarkastusvirasto
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on tänään klo 12.45 (Epävirallinen etäkokous) 
Viimeksi julkaistu 2020-10-30 09.13.10