​​​​​​​​​​​

​Liikennejaosto

Liikennejaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
LiJE
3
2020 vp
Liikennejaosto
Tiistai 3.11.2020 klo 11.00
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Etäkokouksen järjestelyt
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327135
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327352
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 osaston johtaja Tero Anttila, Helsingin seudun liikenne Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-327353
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 osaston johtaja Tero Anttila, Helsingin seudun liikenne Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327259
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Väylävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326884
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327337
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327062
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327091
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326806
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326787
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327092
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326807
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327063
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326680
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326286
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326924
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327093
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327147
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327134
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326137
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 Valtion liikuntaneuvosto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327282
HE 146/2020 vp LiJ 03.11.2020 tenure track -professori Heikki Liimatainen, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Joukkoliikenne 
yksikön johtaja
Elina
Thorström
liikenne- ja viestintäministeriö
johtava asiantuntija
Saara
Reinimäki
liikenne- ja viestintäministeriö
toimitusjohtaja
Mika
Mäkilä
Linja-autoliitto
liite
osaston johtaja
Tero
Anttila
Helsingin seudun liikenne
liite
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Väylävirasto
liite
VR-Yhtymä Oy
liite
Suomen Taksiliitto ry
liite
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Suomen Tieyhdistys
liite
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Liikenneturva
liite
Valtion liikuntaneuvosto
liite
tenure track -professori
Heikki
Liimatainen
Tampereen yliopisto
liite
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on torstaina 5.11.2020 klo 11.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-10-30 13.55.13