​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 19/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 20/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 14/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien velan ja oman pääoman perusteella yritysverotuksessa tehtävää vähennystä ja koron vähennyskelpoisuuden rajoittamista

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 13/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 12/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

 Seuraava kokous

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 40/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 40—51/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 46/2022 vp

Tiistai 27.9.2022 klo 12.00—12.57

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 45/2022 vp

Torstai 22.9.2022 klo 8.15—8.30

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 44/2022 vp

Tiistai 20.9.2022 klo 10.30—11.58

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 43/2022 vp

Perjantai 16.9.2022 klo 11.30—12.15

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 41/2022 vp

Tiistai 13.9.2022 klo 9.00—10.35