​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 11/2021 vp

Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 12/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 6/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021—2032

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
VaVE 29/2021 vp

Perjantai 10.9.2021 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 36/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 36/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 28/2021 vp

Tiistai 22.6.2021 klo 11.30—11.43

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 27/2021 vp

Perjantai 18.6.2021 klo 11.30—12.43

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 26/2021 vp

Tiistai 15.6.2021 klo 12.00—13.05

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 25/2021 vp

Perjantai 11.6.2021 klo 11.30—12.46

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 24/2021 vp

Perjantai 4.6.2021 klo 11.30—12.35