​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 36/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 33/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 34/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 5/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 4/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
VaVE
59
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 22.1.2021 klo 11.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345693
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345694
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345725
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345575
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 yliopistonlehtori Juha Tervala, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345478
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345479
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345481
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345748
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345772
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345486
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Etelä-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345713
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345655
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345696
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345773
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345703
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345700
VNS 6/2020 vp VaV 05.02.2021 Mielenterveyden keskusliitto Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
johtaja
Mari
Pantsar
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
yliopistonlehtori
Juha
Tervala
Helsingin yliopisto
hallituksen puheenjohtaja
Mika
Anttonen
St1 Nordic Oy
johtaja
Timo
Huhtisaari
St1 Nordic Oy
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Pellervon taloustutkimus PTT
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Etelä-Suomen maakuntien liitot
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Mielenterveyden keskusliitto
Estyneinä poissa ovat: 
professori
Vesa
Puttonen
professori
Bengt
Holmström
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 26.1.2021 klo 12.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2021-01-21 14.37.24

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 3/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 3—5/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 58/2020 vp

Tiistai 15.12.2020 klo 9.00—9.30

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 57/2020 vp

Perjantai 11.12.2020 klo 10.00—10.55

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 56/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 10.00—10.38

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 55/2020 vp

Tiistai 8.12.2020 klo 12.00—13.28

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 54/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 11.30—12.43