​​​​​​​​

​Asunto- ja ympäristöjaosto

Asunto- ja ympäristöjaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat ympäristöministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
AyJE
3
2020 vp
Asunto- ja ympäristöjaosto
Perjantai 23.10.2020 klo 10.15
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325806
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325711
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325808
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325807
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325689
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325690
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, Metsähallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325210
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324399
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325809
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Kuntarahoitus Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323650
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325810
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Asokodit/Asuntosäätiön Asumisoikeusyhteisöt ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325737
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-325738
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-325739
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-325740
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-325741
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326119
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 RAKLI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325691
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325818
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 A-Kruunu Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325820
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325821
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325743
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324615
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325742
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen Hypoteekkiyhdistys Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325298
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325811
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325692
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Natur och Miljö ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325812
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325813
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Pidä Saaristo Siistinä ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323492
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325862
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325817
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Pidä Lappi Siistinä Ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325710
HE 146/2020 vp AyJ 23.10.2020 Valtion liikuntaneuvosto Asiantuntijalausunto
Keskustellaan mahdollisista lisäasiantuntijoista asuntoasioiden osalta. 
Käydään alustava valmistava keskustelu asuntoasioista. 
Siirrytään ympäristöasioihin ja hallinnon toimintamenoihin: 
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Luvut 35.01. ja 35.10. momenteittain ja kipupisteet 
talouspäällikkö
Timo
Jaakkola
ympäristöministeriö
liite
ylijohtaja
Leena
Ylä-Mononen
ympäristöministeriö
liite
ympäristöneuvos
Aulikki
Alanen
ympäristöministeriö
liite
ympäristöneuvos
Saara
Bäck
ympäristöministeriö
liite
erityisasiantuntija
Miliza
Malmelin
ympäristöministeriö
liite
ohjelmapäällikkö
Antton
Keto
ympäristöministeriö
Mom. 35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät, ml. suunnitelma korjausvelan kattamisesta 
luontopalvelujohtaja
Timo
Tanninen
Metsähallitus
liite
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
liite
Finanssiala ry
liite
Kuntarahoitus Oyj
liite
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry
liite
Asokodit/Asuntosäätiön Asumisoikeusyhteisöt ry
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
RAKLI ry
liite
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
liite
A-Kruunu Oy
liite
ympäristöministeriö
liite
Tilastokeskus
liite
valtiovarainministeriö
liite
Suomen Hypoteekkiyhdistys
liite
WWF Suomi
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Natur och Miljö ry
liite
Suomen ympäristökeskus
liite
Pidä Saaristo Siistinä ry
liite
Suomen Metsästäjäliitto
liite
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry
liite
Pidä Lappi Siistinä Ry
liite
Valtion liikuntaneuvosto
liite
Kysymykset ministeri Mikkoselle PL 35 - kuultavana keskiviikkona 11.11.2020 klo 12.00. 
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on keskiviikkona 4.11.2020 klo 11.45 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-10-22 17.50.01