​​​​​​​​

​Maatalousjaosto

Maatalousjaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
MaJE
8
2020 vp
Maatalousjaosto
Perjantai 23.10.2020 klo 8.00
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325772
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 neuvotteleva virkamies Markku Himanen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325774
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-325775
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321378
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 toimitusjohtaja Tomi Alakoski, Suomen 4H-liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325896
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325230
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324610
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325699
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325897
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325898
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 METO - Metsäalan Asiantuntijat ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325777
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325902
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325779
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325700
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325701
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326085
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325702
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Nylands Fiskarförbund rf Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323398
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325780
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325703
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Maatalouden Erikoisyhdistysten liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323401
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Suomen Hevostietokeskus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323402
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Suomen Hevostietokeskus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325202
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Työtehoseura ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321612
HE 146/2020 vp MaJ 23.10.2020 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Mom. 30.10.50 Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen 
neuvotteleva virkamies
Markku
Himanen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
toimitusjohtaja
Harri
Mäkivuokko
ProAgria Keskusten Liitto ry
liite
toimitusjohtaja
Peter
Österman
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund
Momentti 30.10.55 
toimitusjohtaja
Tomi
Alakoski
Suomen 4H-liitto
liite
Tilannekatsaus: turvemaiden käyttö tulevaisuudessa maa- ja metsätaloudessa 
neuvotteleva virkamies
Jaana
Kaipainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Marja-Liisa
Tapio-Biström
maa- ja metsätalousministeriö
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Koneyrittäjien liitto ry
liite
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
liite
METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Ruokavirasto
liite
Maanmittauslaitos
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Nylands Fiskarförbund rf
liite
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
liite
Maatalouden Erikoisyhdistysten liitto ry
liite
Suomen Hevostietokeskus ry
liite
Työtehoseura ry
liite
Paliskuntain yhdistys
liite
Kysymykset ministeri Lepälle PL 30 - kuultavana keskiviikkona 11.11.2020 klo 10.30. 
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on keskiviikkona 4.11.2020 klo 10.30 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-10-22 17.19.43