​​​​​​​​

Sivistys- ja tiedejaosto

Sivistys- ja tiedejaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
SitJE
2
2020 vp
Sivistys- ja tiedejaosto
Perjantai 9.10.2020 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Esityslistan liite EDK-2020-AK-316366
Lausumat_PL 29.pdf
Päätetään lausumista. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
EDK-2020-001609
Ennakkokäsittely 
 
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on keskiviikkona 14.10.2020 klo 09.30 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-09-23 14.47.05