​​​​​​​​​​​

​Verojaosto

Verojaosto käsittelee verolainsäädännön lisäksi valtion lainanottoa koskevat asiat sekä talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat valtiovarainministeriön hallinnonalalta.  Kuntataloutta koskevat asiat käsittelee kuitenkin kunta- ja terveysjaosto.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
VeJE
15
2020 vp
Verojaosto
Tiistai 22.9.2020 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315378
HE 19/2020 vp VeJ 18.09.2020 budjettineuvos Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315076
HE 19/2020 vp VeJ 18.09.2020 hallituksen muodostaja Veronica Thörnroos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315487
HE 19/2020 vp VeJ 22.09.2020 maaneuvos Veronica Thörnroos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että jaoston jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 18.9.2020. 
Etäkuuleminen - Sakkunnighörande på distans 
Jaostossa ovat kuultavina: 
budjettineuvos
Petri
Syrjänen
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Filip
Kjellberg
valtiovarainministeriö
maaneuvos
Veronica
Thörnroos
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
hallintopäällikkö
John
Eriksson
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
rahoituspäällikkö
Conny
Nyholm
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
vanhempi oikeusasiantuntija
Niclas
Slotte
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
budjettisuunnittelija
Robert
Lindblom
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen Tulot Osasto 11 Lainat Osasto 15 
Jaostossa ovat kuultavina: 
klo 10.45
budjettineuvos
Marko
Synkkänen
valtiovarainministeriö
Valtiokonttori
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Etäkuuleminen 
Jaostossa on kuultavana: 
klo 10.45
neuvotteleva virkamies
Harri
Joiniemi
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Jaoston päätösehdotus: Kannanotto. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2021–2023 (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Etäkuuleminen 
Jaostossa on kuultavana: 
klo 10.45
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Jaoston päätösehdotus: Kannanotto. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on tiistaina 6.10.2020 klo 10.30 (epävirallinen etäkokous) 
Viimeksi julkaistu 2020-09-18 15.49.19