​​​​​​​​​​​

​Verojaosto

Verojaosto käsittelee verolainsäädännön lisäksi valtion lainanottoa koskevat asiat sekä talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat valtiovarainministeriön hallinnonalalta.  Kuntataloutta koskevat asiat käsittelee kuitenkin kunta- ja terveysjaosto.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
VeJE
23
2020 vp
Verojaosto
Tiistai 1.12.2020 klo 10.30
Kokouspaikka: Eduskuntatalon auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Yhdistetään tämän asian käsittely asian HE 142/2020 vp käsittelyyn. 
4
Toimenpidealoite energiaveron kiristyksen perumisesta
Toimenpidealoite
Yhdistetään tämän asian käsittely asian HE 167/2020 vp käsittelyyn. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337459
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Merkitään, että yleiskeskustelu aloitettiin epävirallisessa etäkokouksessa 30.11.2020. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337463
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Merkitään, että yleiskeskustelu aloitettiin epävirallisessa etäkokouksessa 30.11.2020. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on torstaina 3.12.2020 klo 10.30 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-12-01 11.13.27