Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 16/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
47
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 2.12.2020 klo 10.00
Epävirallinen etäkokous, yhteiskuuleminen
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337892
VNS 3/2020 vp YmV 02.12.2020 pääsihteeri Annika Lindblom, Suomen kestävän kehityksen toimikunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337929
VNS 3/2020 vp YmV 02.12.2020 asiantuntija Tuuli Hietaniemi, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337930
VNS 3/2020 vp YmV 02.12.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337893
VNS 3/2020 vp YmV 02.12.2020 puheenjohtaja Eeva Furman, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
pääsihteeri
Annika
Lindblom
Suomen kestävän kehityksen toimikunta
liite
asiantuntija
Tuuli
Hietaniemi
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
puheenjohtaja
Eeva
Furman
Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
liite
Asiantuntijoiden kuuleminen jatkuu torstaina 3.12.2020. 
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 3.12.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-12-01 15.31.23

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 49/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 49—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 46/2020 vp

Tiistai 1.12.2020 klo 10.00—11.10

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 45/2020 vp

Perjantai 27.11.2020 klo 9.30—10.22

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 44/2020 vp

Tiistai 24.11.2020 klo 10.00—10.50

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 43/2020 vp

Keskiviikko 18.11.2020 klo 9.30—10.16

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 42/2020 vp

Keskiviikko 11.11.2020 klo 9.30—11.00