Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 17/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
YmVE 18/2021 vp

Keskiviikko 8.9.2021 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 36/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 36/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 17/2021 vp

Torstai 17.6.2021 klo 10.00—10.50

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 16/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 10.00—10.52

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 15/2021 vp

Keskiviikko 9.6.2021 klo 9.30—10.40

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 14/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 10.00—11.06

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 13/2021 vp

Torstai 27.5.2021 klo 10.00—11.45