Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

YmVM 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
YmVM 3/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
YmVM 2/2020 vp
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

 Uusimmat lausunnot

YmVL 9/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
YmVL 8/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
YmVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
33
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Tiistai 22.9.2020 klo 10.00
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Korpi
ympäristöministeriö
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Tia
Laine-Ylijoki-Laakso
ympäristöministeriö
yksikön johtaja
Sara
Kajander
puolustusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
ympäristöneuvos
Katja
Söderlund
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
lakimies
Maria-Pia
Karppela
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
ympäristöjuristi
Matti
Kattainen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikko 23.9.2020 
Viimeksi julkaistu 2020-09-18 13.53.46

 Viikkosuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 37—44/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

YmVP 31/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—10.37
YmVP 30/2020 vp
Tiistai 15.9.2020 klo 10.00—11.45
YmVP 29/2020 vp
Perjantai 11.9.2020 klo 9.30—10.25
YmVP 28/2020 vp
Keskiviikko 2.9.2020 klo 9.30—10.15
YmVP 27/2020 vp
Keskiviikko 24.6.2020 klo 9.30—10.14