Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 3/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelma

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-351983

Tiistai 2.3.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 9/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 9—12/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 5/2021 vp

Keskiviikko 24.2.2021 klo 9.30—10.05

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 4/2021 vp

Keskiviikko 17.2.2021 klo 9.30—10.30

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 3/2021 vp

Keskiviikko 10.2.2021 klo 9.30—10.15

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 2/2021 vp

Perjantai 5.2.2021 klo 9.30—10.27

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 1/2021 vp

Keskiviikko 3.2.2021 klo 9.30—11.15