Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 2/2020 vp

Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 1/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2019

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 2/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 6/2019 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
16
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 16.4.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Sari
Rapinoja
ympäristöministeriö
ympäristöneuvos
Maarit
Haakana
ympäristöministeriö
oikeusministeriö
erityisasiantuntija
Eleonoora
Eilittä
liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto
Suomen Kuntaliitto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Energiateollisuus ry
Päivittäistavarakauppa ry
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Rakennusteollisuus RT ry
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
Kempower Oy
Parkkisähkö Oy
Liikennevirta Oy
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Asiantuntijoiden kuuleminen jatkuu torstaina 23.4.2020 klo 10.00. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.4.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-31 10:08:56

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 16/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 16—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 15/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 10.00—11.04

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 14/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 10.00—11.36

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 13/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 9.30—10.30

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 12/2020 vp

Torstai 12.3.2020 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 11/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 9.30—10.55

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Marja Ekroos, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Tuula Toivonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2090

Jaana Junikka, valiokuntakanslian sihteeri
p. 050 574 1815

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Ympäristövaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2090
ymv(at)eduskunta.fi