​Eduskunnan kirjelmät

Eduskunnan kirjelmä on asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa (vertaa "Eduskunnan vastaus").

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja.

 Uusimmat eduskunnan kirjelmät

Valtiopäiväasiakirja
EK 53/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 neljänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 52/2022 vp

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
EK 51/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdystä sopimuksesta (VJL 5/2022 vp) (HE 25/2022 vp)

Valtiopäiväasiakirja
EK 50/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta (VJL 4/2022 vp) (HE 24/2022 vp)

Valtiopäiväasiakirja
EK 49/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian välillä tehdystä sopimuksesta (VJL 3/2022 vp) (HE 23/2022 vp)

Valtiopäiväasiakirja
EK 48/2022 vp

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 47/2022 vp

Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

Valtiopäiväasiakirja
EK 46/2022 vp

OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!

Valtiopäiväasiakirja
EK 45/2022 vp

Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 44/2022 vp

Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin

Valtiopäiväasiakirja
EK 43/2022 vp

Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella

Valtiopäiväasiakirja
EK 42/2022 vp

Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

Valtiopäiväasiakirja
EK 41/2022 vp

Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

Valtiopäiväasiakirja
EK 40/2022 vp

Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
EK 39/2022 vp

Lentovero

Valtiopäiväasiakirja
EK 38/2022 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 37/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (VJL 2/2022 vp) (HE 231/2021 vp)

Valtiopäiväasiakirja
EK 36/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtiopäiväasiakirja
EK 35/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 34/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 33/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 32/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 31/2022 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 30/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

Valtiopäiväasiakirja
EK 29/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 28/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
EK 27/2022 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 26/2022 vp

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
EK 25/2022 vp

Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Valtiopäiväasiakirja
EK 24/2022 vp

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
EK 23/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 22/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtiopäiväasiakirja
EK 21/2022 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 20/2022 vp

Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 19/2022 vp

Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 18/2022 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 17/2022 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa

Valtiopäiväasiakirja
EK 16/2022 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 15/2022 vp

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
EK 14/2022 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
EK 13/2022 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 12/2022 vp

Eduskunnan perusteltu lausunto Euroopan unionin toimielimille toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta rakennusten energiatehokkuusdirektiiviehdotukseen (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasiakirja
EK 11/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 9/2022 vp

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 8/2022 vp

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
EK 7/2022 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

Valtiopäiväasiakirja
EK 6/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 5/2022 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 4/2022 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020