​Eduskunnan kirjelmät

Eduskunnan kirjelmä on asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa (vertaa "Eduskunnan vastaus").

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja.

 Uusimmat eduskunnan kirjelmät

Valtiopäiväasiakirja
EK 49/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 48/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
EK 47/2021 vp

Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 46/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtiopäiväasiakirja
EK 45/2021 vp

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
EK 44/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 43/2021 vp

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

Valtiopäiväasiakirja
EK 42/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 41/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 40/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 39/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 38/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 37/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
EK 36/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
EK 35/2021 vp

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 34/2021 vp

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 33/2021 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 32/2021 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 31/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 30/2021 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 29/2021 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 28/2021 vp

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 27/2021 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 26/2021 vp

Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 25/2021 vp

Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

Valtiopäiväasiakirja
EK 24/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle

Valtiopäiväasiakirja
EK 23/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtiopäiväasiakirja
EK 22/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valtiopäiväasiakirja
EK 21/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
EK 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 19/2021 vp

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
EK 18/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 16/2021 vp

Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

Valtiopäiväasiakirja
EK 15/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 14/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 13/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 12/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

Valtiopäiväasiakirja
EK 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 10/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 9/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
EK 8/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
EK 7/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
EK 6/2021 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 5/2021 vp

Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus

Valtiopäiväasiakirja
EK 4/2021 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 3/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 2/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 1/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 54/2020 vp

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta