​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 582/2021 vp

Kirjallinen kysymys Saimaan kanavan puukuljetusten tulevaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 581/2021 vp

Kirjallinen kysymys oikeusprosesseissa tapahtuvista todistajan uhkailuista

Valtiopäiväasia
KK 580/2021 vp

Kirjallinen kysymys ulosoton ja käräjäoikeuden kirjepostin kirjesalaisuuden säilymisen varmistamisesta ja tarpeettoman leimaavuuden vähentämisestä

Valtiopäiväasia
KK 579/2021 vp

Kirjallinen kysymys reumasairauksia sairastavien foolihapon Kela-korvattavuudesta

Valtiopäiväasia
KK 578/2021 vp

Kirjallinen kysymys vakuutuslääketieteen piiriin kuulumattomia sairauksia sairastavien epäoikeudenmukaisesta kohtelusta

Valtiopäiväasia
KK 577/2021 vp

Kirjallinen kysymys koneellisen kullankaivun ympäristövaikutuksista

Valtiopäiväasia
KK 576/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotteiden puhtaustesteistä

Valtiopäiväasia
KK 575/2021 vp

Kirjallinen kysymys sairaustilastoista

Valtiopäiväasia
KK 574/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen asemasta EU:n ulkopuolisten maiden keventäessä maahantulorajoituksiaan

Valtiopäiväasia
KK 573/2021 vp

Kirjallinen kysymys Afganistanin tyttöjen ja naisten oikeuksien turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 572/2021 vp

Kirjallinen kysymys sähköautojen hankintatuen ulottamisesta takseihin

Valtiopäiväasia
KK 571/2021 vp

Kirjallinen kysymys ampuma-aseiden väärinkäytöstä

Valtiopäiväasia
KK 570/2021 vp

Kirjallinen kysymys korona-aikana tehtyjen väliaikaisten työttömyysturvamuutosten vakinaistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 569/2021 vp

Kirjallinen kysymys turvealalle kohdistetun tukipaketin toimeenpanon ongelmista

Valtiopäiväasia
KK 568/2021 vp

Kirjallinen kysymys maa-aineksen myymisen ja luovuttamisen helpottamisesta maaseudulla

Valtiopäiväasia
KK 567/2021 vp

Kirjallinen kysymys suurpetojen haaskaruokinnan järkevöittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 566/2021 vp

Kirjallinen kysymys tuulivoimayhtiöiden maksamista korvauksista maanomistajille

Valtiopäiväasia
KK 565/2021 vp

Kirjallinen kysymys maahanmuuttajataustaisten nuorten tekemistä rikoksista

Valtiopäiväasia
KK 564/2021 vp

Kirjallinen kysymys Väyläviraston kohtuuttomista tiemaksuista Hyvinkään Palopurolla

Valtiopäiväasia
KK 563/2021 vp

Kirjallinen kysymys oleskelulupajärjestelmän uudistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 562/2021 vp

Kirjallinen kysymys susien aiheuttamista vahingoista lammastiloilla

Valtiopäiväasia
KK 561/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen ja Ruotsin välillä valmisteilla olevan valtiosopimuksen vaikutuksesta suomalaisten poliisien työturvallisuuteen ja oikeusturvaan

Valtiopäiväasia
KK 560/2021 vp

Kirjallinen kysymys kansallisen kuulovammarekisterin perustamisesta

Valtiopäiväasia
KK 559/2021 vp

Kirjallinen kysymys pakkolunastuksista tuulivoimaloiden liityntäjohtojen rakentamisessa

Valtiopäiväasia
KK 558/2021 vp

Kirjallinen kysymys Tampereen säätiöyliopistosta ja yliopistolaista

Valtiopäiväasia
KK 557/2021 vp

Kirjallinen kysymys covid-19-taudin sairastaneiden rokottamisesta ja siihen liittyvistä yhdenvertaisuusongelmista

Valtiopäiväasia
KK 556/2021 vp

Kirjallinen kysymys pienten työeläkkeiden korottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 555/2021 vp

Kirjallinen kysymys työperäisestä maahanmuutosta

Valtiopäiväasia
KK 554/2021 vp

Kirjallinen kysymys terveystieteiden maisterin ja tohtorin koulutusvastuun ja -ohjelman tuomisesta Helsingin yliopistoon ja johtajaosaamisen riittävyydestä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla

Valtiopäiväasia
KK 553/2021 vp

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista Suomussalmen Karttimonjoen alueella

Valtiopäiväasia
KK 552/2021 vp

Kirjallinen kysymys vanhusten hoivakotipaikoista

Valtiopäiväasia
KK 551/2021 vp

Kirjallinen kysymys poliisin toiminnasta mielenosoitusten yhteydessä

Valtiopäiväasia
KK 550/2021 vp

Kirjallinen kysymys Pori—Parikkala-kehäratahankkeen edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 549/2021 vp

Kirjallinen kysymys pelastustoimen pelastajapulasta, koulutuksesta, asemasta ja rahoitusvajeesta

Valtiopäiväasia
KK 548/2021 vp

Kirjallinen kysymys vapaaehtoisen pakkohoidon ottamisesta päihdepalveluiden keinovalikoimaan

Valtiopäiväasia
KK 547/2021 vp

Kirjallinen kysymys masennuspotilaiden hoidosta

Valtiopäiväasia
KK 546/2021 vp

Kirjallinen kysymys kahden tasa-arvoisen osoitteen mahdollistamisesta vuoroasuvalle lapselle

Valtiopäiväasia
KK 545/2021 vp

Kirjallinen kysymys pientuottajien ja -valmistajien lupamaksujen kohtuullistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 544/2021 vp

Kirjallinen kysymys erityislasten kuntoutusterapian turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 543/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen maahanmuuttopoliittisista linjauksista

Valtiopäiväasia
KK 542/2021 vp

Kirjallinen kysymys Käypä hoito -suositusten kääntämisen rahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 541/2021 vp

Kirjallinen kysymys holhoustoimen käsittelyajoista

Valtiopäiväasia
KK 540/2021 vp

Kirjallinen kysymys maaseudun lasten opiskelumatkakulujen korvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 539/2021 vp

Kirjallinen kysymys aikuisen ADHD:n lääkehoidon ja hoidon porrastuksen ongelmista

Valtiopäiväasia
KK 538/2021 vp

Kirjallinen kysymys vakuutuslääkärijärjestelmän lakimuutosten arvioinnista

Valtiopäiväasia
KK 537/2021 vp

Kirjallinen kysymys yritysrahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 536/2021 vp

Kirjallinen kysymys Ilmastorahasto Oy:n toiminnasta

Valtiopäiväasia
KK 535/2021 vp

Kirjallinen kysymys pyyntirautojen kieltämisestä

Valtiopäiväasia
KK 534/2021 vp

Kirjallinen kysymys ulkomaalaistaustaisten henkilöiden yliedustuksesta seksuaalirikoksissa

Valtiopäiväasia
KK 533/2021 vp

Kirjallinen kysymys kotitalousvähennyksestä kodinkoneiden korjauspalveluihin