​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 429/2021 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen esitysluonnoksesta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 428/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronapassin käyttöönotosta Suomen sisällä

Valtiopäiväasia
KK 427/2021 vp

Kirjallinen kysymys raskaan kaluston kuljettajien turvallisen hyttimajoituksen varmistamisesta ja koronavirusinfektioiden leviämisen ja tartuntariskien ennaltaehkäisemisestä Suomen kauppalaivastossa covid-19-epidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 426/2021 vp

Kirjallinen kysymys terveydenhuollon laskujen perinnän ongelmallisuudesta kansalaisille

Valtiopäiväasia
KK 425/2021 vp

Kirjallinen kysymys terveydenhuollon tulevaisuudesta puutteellisen henkilökunnan määrän ja työn houkuttelevuuden osalta

Valtiopäiväasia
KK 424/2021 vp

Kirjallinen kysymys neuvottelujen etenemisestä ryöstettyjen vainajien palauttamiseksi Ruotsista kotiseurakuntiin ja Pälkäneen rauniokirkon kattamisesta tähän liittyen

Valtiopäiväasia
KK 423/2021 vp

Kirjallinen kysymys esteettisiä täyteaineita pistävien ammattitaitovaatimuksista ja toimintaan liittyvistä riskeistä

Valtiopäiväasia
KK 422/2021 vp

Kirjallinen kysymys vastasyntyneiden seulontojen kehittämisestä Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 421/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen toteuttamista neuvostoliittolaisten turvapaikanhakijoiden, rajanylittäjien ja lentokonekaappareiden palautuksista

Valtiopäiväasia
KK 420/2021 vp

Kirjallinen kysymys pneumokokkirokotuksesta riskiryhmille kansallisessa rokotusohjelmassa 2021

Valtiopäiväasia
KK 419/2021 vp

Kirjallinen kysymys osakemarkkinoiden valvonnasta ja läpinäkyvyydestä

Valtiopäiväasia
KK 418/2021 vp

Kirjallinen kysymys RE85-polttoaineen hinnoittelusta

Valtiopäiväasia
KK 417/2021 vp

Kirjallinen kysymys uimaopettajien määrän lisäämisestä

Valtiopäiväasia
KK 416/2021 vp

Kirjallinen kysymys lapsen nimissä olevan osakesäästötilin varojen sijoittamisesta ETA-alueen ulkopuolisiin pörssiosakkeisiin

Valtiopäiväasia
KK 415/2021 vp

Kirjallinen kysymys sankarivainajien saamisesta Suomeen

Valtiopäiväasia
KK 414/2021 vp

Kirjallinen kysymys toimeentulotuen ja asumistuen ristiriidasta

Valtiopäiväasia
KK 413/2021 vp

Kirjallinen kysymys lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamisesta Maahanmuuttoviraston päätöksenteossa

Valtiopäiväasia
KK 412/2021 vp

Kirjallinen kysymys Onnettomuustutkintakeskuksen työryhmän koronakriisin johtamista ja viranomaistoimintaa koskevan selvityksen jatkotoimista

Valtiopäiväasia
KK 411/2021 vp

Kirjallinen kysymys oppisopimuskoulutuksen uudistustarpeista

Valtiopäiväasia
KK 410/2021 vp

Kirjallinen kysymys Itä-Suomen ja Suomen syrjäseutujen tiestön jatkuvasta heikosta tilasta

Valtiopäiväasia
KK 409/2021 vp

Kirjallinen kysymys kevytyrittäjän asemasta ulosoton asiakkaana

Valtiopäiväasia
KK 408/2021 vp

Kirjallinen kysymys covid-19-rokotusohjelmasta

Valtiopäiväasia
KK 407/2021 vp

Kirjallinen kysymys sähköpotkulautaonnettomuuksien ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
KK 406/2021 vp

Kirjallinen kysymys luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintujen poikkeuslupakäsittelyn siirrosta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle

Valtiopäiväasia
KK 405/2021 vp

Kirjallinen kysymys valtiosäännön rikkomisesta

Valtiopäiväasia
KK 404/2021 vp

Kirjallinen kysymys velvoiteliikenteen toteutumisesta asianmukaisesti Haapamäen radalla

Valtiopäiväasia
KK 403/2021 vp

Kirjallinen kysymys yrittäjien asemasta omaishoitajina

Valtiopäiväasia
KK 402/2021 vp

Kirjallinen kysymys maastoliikennelakiin liittyvän säädöksen Ohje 5 1991 Direktiv, Ympäristöministeriö liittämisestä säädösten arkistoon

Valtiopäiväasia
KK 401/2021 vp

Kirjallinen kysymys pakolaisvakoilun ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
KK 400/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen ja Euroopan unionin tukeman Palestiinalaishallinnon peruskoulun oppikirjojen juutalaisvastaisesta sisällöstä ja koulutussektorille suunnatun tuen ehdollisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 399/2021 vp

Kirjallinen kysymys Venäjältä kisaturismin mukana leviävän koronan tilanteesta, ennakoinnista ja jatkotoimista

Valtiopäiväasia
KK 398/2021 vp

Kirjallinen kysymys yleisötapahtumien turvavälivaatimuksista

Valtiopäiväasia
KK 397/2021 vp

Kirjallinen kysymys oleskeluluvan myöntämättä jättämisen perusteista

Valtiopäiväasia
KK 396/2021 vp

Kirjallinen kysymys sähköpotkulautojen aiheuttamista tapaturmista

Valtiopäiväasia
KK 395/2021 vp

Kirjallinen kysymys Helsingin poliisin puuttumisesta Elokapinan mielenosoitukseen

Valtiopäiväasia
KK 394/2021 vp

Kirjallinen kysymys tapahtuma- ja kulttuurialan koronarajoituksista

Valtiopäiväasia
KK 393/2021 vp

Kirjallinen kysymys lääkärien muuntokoulutuksen järjestämisestä Itä- ja Pohjois-Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 392/2021 vp

Kirjallinen kysymys ravintolayrittäjien korona- ja sulkemiskorvauksista

Valtiopäiväasia
KK 391/2021 vp

Kirjallinen kysymys lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden myöhäisseurannasta

Valtiopäiväasia
KK 390/2021 vp

Kirjallinen kysymys terveysperusteisesta verosta

Valtiopäiväasia
KK 389/2021 vp

Kirjallinen kysymys lakia rikkovista mielenosoituksista

Valtiopäiväasia
KK 388/2021 vp

Kirjallinen kysymys oikeudesta järjestää mielenosoitus missä ja milloin tahansa yhteiskunnan varoilla

Valtiopäiväasia
KK 387/2021 vp

Kirjallinen kysymys Mannerheimintien mielenosoituksen aiheuttamista kustannuksista

Valtiopäiväasia
KK 386/2021 vp

Kirjallinen kysymys tulevan syksyn ja talven koronastrategiasta

Valtiopäiväasia
KK 385/2021 vp

Kirjallinen kysymys poliisin riittävistä toimivaltuuksista, työvälineistä ja henkilöstöresursseista laittomasti toteutettujen mielenosoitusten lopettamiseksi turvallisesti

Valtiopäiväasia
KK 384/2021 vp

Kirjallinen kysymys autojen romutuspalkkion tulevaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 383/2021 vp

Kirjallinen kysymys tuontiautojen arvonlisäveron palautuksesta

Valtiopäiväasia
KK 382/2021 vp

Kirjallinen kysymys nuorten lukio-opintoihin pääsyn turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 381/2021 vp

Kirjallinen kysymys hakaristitunnuksen käytön kieltämisestä puolustusvoimissa

Valtiopäiväasia
KK 380/2021 vp

Kirjallinen kysymys pitkäaikaissairauksien vuosikontrollien toteutumisesta