​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 261/2021 vp

Kirjallinen kysymys pimeiltä markkinoilta ostettujen koronatestien mahdollisesta esiintymisestä rajaliikenteessä

Valtiopäiväasia
KK 260/2021 vp

Kirjallinen kysymys synteettisten polttoaineiden hyödyntämisestä

Valtiopäiväasia
KK 259/2021 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen tavoitteesta koronarokotusten suorittamiseksi aikuisväestössä

Valtiopäiväasia
KK 258/2021 vp

Kirjallinen kysymys poliisin henkilötyövuosista ja resurssien turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 257/2021 vp

Kirjallinen kysymys kulttuurialan freelancereiden tukitoimista

Valtiopäiväasia
KK 256/2021 vp

Kirjallinen kysymys henkirikoksen uhrien omaisten tilanteesta

Valtiopäiväasia
KK 255/2021 vp

Kirjallinen kysymys kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiojärjestelmästä

Valtiopäiväasia
KK 254/2021 vp

Kirjallinen kysymys laittomasti muokattujen mopojen ja moottoripyörien aiheuttaman melun valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 253/2021 vp

Kirjallinen kysymys ravintoloiden jatkoaikalupien valvontamaksuista korona-aikana

Valtiopäiväasia
KK 252/2021 vp

Kirjallinen kysymys postin toimipisteiden sijainnin ajantasaisista tiedoista

Valtiopäiväasia
KK 251/2021 vp

Kirjallinen kysymys kotimaisen kalankasvatuksen edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 250/2021 vp

Kirjallinen kysymys rakennetuesta Kemin seudulle Veitsiluodon tehtaan sulkemisen johdosta

Valtiopäiväasia
KK 249/2021 vp

Kirjallinen kysymys ulkomaisten suoratoistopalvelujen kautta tarjottavien kuvaohjelmien ikärajavalvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 248/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronapandemian vaikutusten huomioimisesta suunnitellussa sote-uudistuksessa

Valtiopäiväasia
KK 247/2021 vp

Kirjallinen kysymys maahanmuuttajien lapsiavioliittojen ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
KK 246/2021 vp

Kirjallinen kysymys covid-19-rokotetoimituksista

Valtiopäiväasia
KK 245/2021 vp

Kirjallinen kysymys euroalueen elvytyspaketin kertaluonteisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 244/2021 vp

Kirjallinen kysymys itsensä työllistäjien eläketurvasta

Valtiopäiväasia
KK 243/2021 vp

Kirjallinen kysymys kotitalousopetuksen riittävyydestä peruskoulussa ja opetuksen jatkuvuudesta toiselle asteelle

Valtiopäiväasia
KK 242/2021 vp

Kirjallinen kysymys Verkkojen Eurooppa -ohjelman (CEF2) rahoituskauden suunnitelmasta

Valtiopäiväasia
KK 241/2021 vp

Kirjallinen kysymys ikäihmisten kohtelusta ja hoitovajeen paikkaamisesta korona-aikana

Valtiopäiväasia
KK 240/2021 vp

Kirjallinen kysymys ympäristökasvatuksesta koulutuksessa

Valtiopäiväasia
KK 239/2021 vp

Kirjallinen kysymys valtakunnallisten hoitotyösensitiivisten laaturekistereiden perustamisesta

Valtiopäiväasia
KK 238/2021 vp

Kirjallinen kysymys poikkeusluvilla ammuttujen valkoposkihanhien lihan hyödyntämisestä

Valtiopäiväasia
KK 237/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronan sulkutoimien aiheuttamista puutteista lasten uimataitojen kehittymisessä

Valtiopäiväasia
KK 236/2021 vp

Kirjallinen kysymys yliopistojen rahoitusmallin arvioinnista

Valtiopäiväasia
KK 235/2021 vp

Kirjallinen kysymys TKI-rahoituksen lisäämisestä

Valtiopäiväasia
KK 234/2021 vp

Kirjallinen kysymys hoitojonojen purkamisesta

Valtiopäiväasia
KK 233/2021 vp

Kirjallinen kysymys EHO-tasoisesti resursoiduista kriisi- ja erityisyksiköistä lastensuojelussa

Valtiopäiväasia
KK 232/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kelan taksipalveluista ja palveluntuottajien kilpailutuksesta

Valtiopäiväasia
KK 231/2021 vp

Kirjallinen kysymys ruotsinkielisen pelastusalan koulutuksen järjestämisestä Helsingissä

Valtiopäiväasia
KK 230/2021 vp

Kirjallinen kysymys translain etenemisestä

Valtiopäiväasia
KK 229/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kela-taksikyytien kilpailutuksen vaikutuksesta taksiyritysten asemaan sekä kyytien toimivuuteen

Valtiopäiväasia
KK 228/2021 vp

Kirjallinen kysymys näyttelijöiden tekijänoikeuksista

Valtiopäiväasia
KK 227/2021 vp

Kirjallinen kysymys Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuista

Valtiopäiväasia
KK 226/2021 vp

Kirjallinen kysymys elintarvikkeiden tarkastuspisteestä Sallan raja-asemalle

Valtiopäiväasia
KK 225/2021 vp

Kirjallinen kysymys aluehallintovirastojen tekemien terveydenhuollon yksiköiden tarkastuskäyntien ilmoittamisesta ennakkoon

Valtiopäiväasia
KK 224/2021 vp

Kirjallinen kysymys odotus- ja vauva-ajan palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamisesta koronakriisin aikana sekä pandemian jälkihoidossa

Valtiopäiväasia
KK 223/2021 vp

Kirjallinen kysymys sote-yhtiön osakekannan siirtymisestä ja yksityisen omaisuuden suojasta sote-uudistuksessa

Valtiopäiväasia
KK 222/2021 vp

Kirjallinen kysymys Lukulahja lapselle -ohjelman rahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 221/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen minkkitarhojen koronatestauksesta

Valtiopäiväasia
KK 220/2021 vp

Kirjallinen kysymys rajojen ennakkotodistusmallista ja matkustamisen terveysturvallisesta exit-strategiasta koronaepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 219/2021 vp

Kirjallinen kysymys EU:n koronatukipaketin kertaluonteisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 218/2021 vp

Kirjallinen kysymys turpeen hinnannousun aiheuttamista ongelmista

Valtiopäiväasia
KK 217/2021 vp

Kirjallinen kysymys Valtiontalouden tarkastusviraston ydintoiminnan palauttamisesta

Valtiopäiväasia
KK 216/2021 vp

Kirjallinen kysymys tiedonsaantioikeudesta itseään koskevasta rikosasiasta

Valtiopäiväasia
KK 215/2021 vp

Kirjallinen kysymys Maahanmuuttoviraston resurssien turvaamisesta ja sen käytäntöjen sujuvoittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 214/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kela-taksien omavastuuosuuden ongelmista

Valtiopäiväasia
KK 213/2021 vp

Kirjallinen kysymys työperäisen maahanmuuton edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 212/2021 vp

Kirjallinen kysymys useiden verokorttien käyttötarpeesta freelancereille