​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 1008/2020 vp

Kirjallinen kysymys kivihiilijunien ympäristöhaitoista ja kivihiilen transitioliikenteen voimakkaasta kasvusta

Valtiopäiväasia
KK 1007/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotuksista

Valtiopäiväasia
KK 1006/2020 vp

Kirjallinen kysymys terveydenhuollon tiedonsiirron parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 1005/2020 vp

Kirjallinen kysymys aiheettoman EIT:n antaman tuomion perumisen etenemisestä

Valtiopäiväasia
KK 1004/2020 vp

Kirjallinen kysymys sähköautoilun kustannuksista eri puolilla Suomea

Valtiopäiväasia
KK 1003/2020 vp

Kirjallinen kysymys omaishoitajien rinnastamisesta kunnan työntekijöihin työterveyshuollossa ja työnohjauksessa

Valtiopäiväasia
KK 1002/2020 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen varautumisesta suomalaisten kotiutuksiin ulkomailta

Valtiopäiväasia
KK 1001/2020 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen koronastrategiasta

Valtiopäiväasia
KK 1000/2020 vp

Kirjallinen kysymys puunmyynnin verojen kohdistamisesta metsän sijaintikuntaan

Valtiopäiväasia
KK 999/2020 vp

Kirjallinen kysymys vanhusten kotona-asumismahdollisuuksista haja-asutusalueilla

Valtiopäiväasia
KK 998/2020 vp

Kirjallinen kysymys oppivelvollisuuden uudistuksen aikataulusta ja asiantuntijoiden suositusten huomiotta jättämisestä

Valtiopäiväasia
KK 997/2020 vp

Kirjallinen kysymys ammattikorkeakoulujen sote-alojen harjoittelumaksuista luopumisesta

Valtiopäiväasia
KK 996/2020 vp

Kirjallinen kysymys nuorten tekemistä väkivaltaisista henkirikoksista

Valtiopäiväasia
KK 995/2020 vp

Kirjallinen kysymys suomalaisen energia- ja kasvuturpeen vaihtoehtojen hiilijalanjäljestä ja euromääräisistä kustannuksista työllisyysvaikutuksineen verrattuna vastaavan energia- ja kasvuturpeen tuottamiseen ulkomailta Suomeen

Valtiopäiväasia
KK 994/2020 vp

Kirjallinen kysymys infrapoikkeuksen käyttöönotosta korkovähennysrajoituksessa

Valtiopäiväasia
KK 993/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen toiminnasta EU:n COVID-19-rokotehankintoihin liittyen

Valtiopäiväasia
KK 992/2020 vp

Kirjallinen kysymys ensihoitoajoneuvojen vapauttamisesta autoverosta

Valtiopäiväasia
KK 991/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotteiden hankinnan kansainvälisestä yhteistyöstä

Valtiopäiväasia
KK 990/2020 vp

Kirjallinen kysymys Helsinki-Malmin lentoaseman toimintojen tulevaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 989/2020 vp

Kirjallinen kysymys turpeentuotannon alasajosta johtuvan turvesoiden uudelleenmetsityksen kustannusten maksajasta

Valtiopäiväasia
KK 988/2020 vp

Kirjallinen kysymys lastensuojelulainsäädännön uudistustarpeesta

Valtiopäiväasia
KK 987/2020 vp

Kirjallinen kysymys rituaaliteurastuksen kieltämisestä Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 986/2020 vp

Kirjallinen kysymys verenluovutussoveltuvuuden muutoksista

Valtiopäiväasia
KK 985/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotteiden viivästymisestä, rokotussuunnitelmasta ja rokotehankinnoista

Valtiopäiväasia
KK 984/2020 vp

Kirjallinen kysymys lastensuojelun roolista radikalisoitumisen yhteydessä

Valtiopäiväasia
KK 983/2020 vp

Kirjallinen kysymys digitaalisen kansallisen rokotuskortin käyttöönotosta ja toimista EU:n yhteisen rokotuskortin edistämiseksi

Valtiopäiväasia
KK 982/2020 vp

Kirjallinen kysymys ELYn ja AVIn sisäisestä tarkastuksesta ja toiminnan valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 981/2020 vp

Kirjallinen kysymys omaishoidon lääkejakelun kustannuksista

Valtiopäiväasia
KK 980/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotustietojen tallennuksesta

Valtiopäiväasia
KK 979/2020 vp

Kirjallinen kysymys valtion tietomurrosta tiedottamisen viivästymisen vastuutahosta

Valtiopäiväasia
KK 978/2020 vp

Kirjallinen kysymys ensimmäisen työtekijän palkkaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 977/2020 vp

Kirjallinen kysymys kuntien rahankäytön valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 976/2020 vp

Kirjallinen kysymys eläkkeiden ostovoimasta

Valtiopäiväasia
KK 975/2020 vp

Kirjallinen kysymys al-Holin kustannusvaikutuksista

Valtiopäiväasia
KK 974/2020 vp

Kirjallinen kysymys lasten viemisestä terroristileirille

Valtiopäiväasia
KK 973/2020 vp

Kirjallinen kysymys kadonneiden lasten ja nuorten tehokkaammasta etsimisestä

Valtiopäiväasia
KK 972/2020 vp

Kirjallinen kysymys toimenpiteistä kadonneiden lasten ja nuorten suojelemiseksi

Valtiopäiväasia
KK 971/2020 vp

Kirjallinen kysymys yrittäjyys- ja työperusteisten lupien joustavoittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 970/2020 vp

Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä jaksamisesta ja henkilöstön riittävyyden turvaamisesta sekä palkitsemisen yhdenvertaisista mahdollisuuksista ja koronakustannusten yhdenvertaisesta korvaamisesta kunnille ja sairaanhoitopiireille

Valtiopäiväasia
KK 969/2020 vp

Kirjallinen kysymys al-Holin leiriltä Suomeen tuoduista henkilöistä

Valtiopäiväasia
KK 968/2020 vp

Kirjallinen kysymys al-Holin leiriltä Suomeen tuoduista aikuisista

Valtiopäiväasia
KK 967/2020 vp

Kirjallinen kysymys kuntoutuspsykoterapian rahoituksesta ja jatkosta

Valtiopäiväasia
KK 966/2020 vp

Kirjallinen kysymys al-Holin leiriltä palautettujen kustannuksista

Valtiopäiväasia
KK 965/2020 vp

Kirjallinen kysymys suomalaisten turvallisuuden takaamisesta ja terrorismin torjunnasta

Valtiopäiväasia
KK 964/2020 vp

Kirjallinen kysymys työvoiman saatavuusharkinnasta

Valtiopäiväasia
KK 963/2020 vp

Kirjallinen kysymys Länsi-Saharan ajankohtaisesta tilanteesta

Valtiopäiväasia
KK 962/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronapandemian kansanterveydellisistä vaikutuksista

Valtiopäiväasia
KK 961/2020 vp

Kirjallinen kysymys oppivelvollisuuden uudistuksen aikataulusta

Valtiopäiväasia
KK 960/2020 vp

Kirjallinen kysymys EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanosta Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 959/2020 vp

Kirjallinen kysymys evästeiden hyväksymiskäytännöstä