Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lisätalousarvioaloitteet

​Kansanedustajien lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehtoduksen lisätalousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä.

 Uusimmat lisätalousarvioaloitteet

LTA 10/2019 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien valtionosuuteen peruspalvelujen järjestämiseen (287 000 000 euroa)
LTA 9/2019 vp
Lisätalousarvioaloite Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuluihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-5 000 000 euroa)
LTA 8/2019 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Espoon kaupunkiradan rakentamiseen (6 500 000 euroa)
LTA 7/2019 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttamiseen (500 000 euroa)
LTA 6/2019 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 15 muuttamiseksi 2+2-tieksi (190 000 000 euroa)
LTA 5/2019 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 ja Hyvinkään Kalevankadun liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi (2 000 000 euroa)
LTA 4/2019 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 257 Lavia—Kullaa kunnostukseen (1 500 000 euroa)
LTA 3/2019 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Honkajoen Katkontien kunnostukseen (1 000 000 euroa)
LTA 2/2019 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 eteläpuolella olevan maantien 130 rampin muuttamiseksi liikennöitäväksi kahteen suuntaan (500 000 euroa)
LTA 1/2019 vp
Lisätalousarvioaloite ministerien valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkaukseen varatun määrärahan vähentämisestä (‑1 500 000 euroa)
LTA 54/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lastenasiaintalo-mallin laajentamiseksi (1 000 000 euroa)
LTA 53/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten toimintaan (800 000 euroa)
LTA 52/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä digitalisaatiokehitykseen (150 000 euroa)
LTA 51/2018 vp
Lisätalousarvioaloite Valtion asuntorahaston tuloutuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (73 000 000 euroa)
LTA 50/2018 vp
Lisätalousarvioaloite järjestöille maksettavan palkkatuen 3 000 henkilön enimmäismäärän poistamisesta
LTA 49/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntakokeilun jatkamiseen (5 000 000 euroa)
LTA 48/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä väyläverkon kehittämiseen (100 000 000 euroa)
LTA 47/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusväylänpitoon (100 000 000 euroa)
LTA 46/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatilliseen koulutukseen (190 000 000 euroa)
LTA 45/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen (20 000 000 euroa)
LTA 44/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen (200 000 euroa)
LTA 43/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön (130 000 000 euroa)
LTA 42/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön (72 000 000 euroa)
LTA 41/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä puutiaisaivokuumerokotuksiin Kymenlaakson saaristoalueella (75 000 euroa)
LTA 40/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä palkkatuella työllistämiseen (60 000 000 euroa)
LTA 39/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorisotakuuseen ja Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) jatkamiseen (20 000 000 euroa)
LTA 38/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatilliseen työvoima- ja kotouttamiskoulutukseen (20 000 000 euroa)
LTA 37/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järjestöjen työllistämis- ja kotouttamisprojekteihin sekä palkkauskaton purkamiseen (10 000 000 euroa)
LTA 36/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä TE-toimistoille työn etsintään ja henkilökohtaiseen palveluun (10 000 000 euroa)
LTA 35/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen (60 000 000 euroa)
LTA 34/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä väyläverkon kehittämiseen (100 000 000 euroa)
LTA 33/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aluetaloutta tukeviin väyläinvestointeihin (25 000 000 euroa)
LTA 32/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pellos—Mäntyharju teollisuuden pistoraiteen parantamiseen (15 000 000 euroa)
LTA 31/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan raideliikenteen nopeuttamiseen (10 000 000 euroa)
LTA 30/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä viiden raideparin rakentamiseen Kotolahden ratapihalle (10 000 000 euroa)
LTA 29/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä itäisen rannikkoradan suunnitteluun (500 000 euroa)
LTA 28/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 liikenneturvallisuuden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla (8 000 000 euroa)
LTA 27/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ruonan yhdystien—Armonlaaksontien eritasoliittymän rakentamiseen Naantalissa (8 000 000 euroa)
LTA 26/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 Hurus—Hietanen tieosuuden nopeuttamiseen (5 000 000 euroa)
LTA 25/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 12 parantamiseen välillä Eura—Raijala (3 000 000 euroa)
LTA 24/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä turbokiertoliittymän rakentamiseen valtatien 13 ja Vanhan Otavantien ja Otavankadun valo-ohjattuun risteykseen Mikkelissä (3 000 000 euroa)
LTA 23/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtateiden 5 ja 14 yhdistävän Rantasalmen taajaman läpi kulkevan seututien 464 päällystämiseen (2 700 000 euroa)
LTA 22/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 65 perusparannuksen suunnitteluun ja perusparannuksen aloittamiseen välillä Kyrönlahti—Virrat (2 000 000 euroa)
LTA 21/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kotkan Hyväntuulentien jatkosuunnitteluun ja alkuvalmisteluihin (2 000 000 euroa)
LTA 20/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 717 Vaasan seudulla (1 700 000 euroa)
LTA 19/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seututien 474 perusparannukseen (1 400 000 euroa)
LTA 18/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 455/15323 liittymäjärjestelyn parantamiseen Joroisissa (1 000 000 euroa)
LTA 17/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipurantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kaarlaaksosta Savontielle Lahdessa (800 000 euroa)
LTA 16/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 2956 parantamiseen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie—Pyhäniementie (600 000 euroa)
LTA 15/2018 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 6 vaiheittaisen toteuttamisen edistämiseen ja jatkosuunnitteluun Kouvolan kohdalla (600 000 euroa)