​​​​​​​​​​​​​​

​Muut asiat

Eduskunnassa käsiteltävä asia, jolla ei ole omaa valtiopäiväasiatunnusta.

 Uusimmat muut asiat

M 25/2020 vp
Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys
M 24/2020 vp
Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuusselvitys
M 23/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
M 22/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
M 21/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
M 20/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
M 19/2020 vp
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen (sopimuskausi 2020 - 2022)
M 18/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
M 17/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
M 16/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
M 15/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi
M 14/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta
M 13/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
M 12/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
M 11/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
M 10/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
M 9/2020 vp
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
M 8/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
M 7/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
M 6/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
M 5/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
M 4/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
M 3/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
M 2/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
M 1/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
M 6/2019 vp
Muu asia oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys
M 5/2019 vp
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
M 4/2019 vp
Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta
M 3/2019 vp
Pääministerin valinta
M 2/2019 vp
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 4.12.2019 hyväksyminen
M 1/2019 vp
Pääministerin valinta
M 4/2018 vp
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 29.11.2018 hyväksyminen
M 3/2018 vp
Hallituksen kirjelmä eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta
M 2/2018 vp
Muu asia virka- ja työehtosopimus eräissä organisaatiomuutostilanteissa tehtävien vpj-sopimusten rahoituksesta; hyväksyminen
M 1/2018 vp
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen (sopimuskausi 2018 - 2020)
M 4/2017 vp
Muu asia oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys
M 3/2017 vp
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 7.12.2017 hyväksyminen
M 2/2017 vp
Muu asia apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuusselvitys
M 1/2017 vp
Muu asia apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys
M 2/2016 vp
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 1.12.2016 hyväksyminen
M 1/2016 vp
Muu asia apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys
M 3/2015 vp
Muu asia apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuusselvitys
M 2/2015 vp
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 24.9.2015 hyväksyminen
M 1/2015 vp
Pääministerin valinta