​​​​

​Kansanedustajien talousarvioaloitteet 

Jos kansanedustaja haluaa ehdottaa muutosta hallituksen antamaan talousarvioesitykseen, hän voi tehdä talousarvioaloitteen. Talousarvioaloitteessa kansanedustaja voi esittää mm. määrärahan lisäämistä tai vähentämistä tai kokonaan uuden määrärahan ottamista valtion talousarvioon.

 Uusimmat kansanedustajien talousarvioaloitteet

Valtiopäiväasiakirja
TAA 472/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalouden neuvontapalveluihin (500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 471/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansallisen ruokapaneelin perustamiseen (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 470/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen (100 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 469/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä energiaveron lisäpalautukseen maatiloille (48 500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 468/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä turvallisuusviranomaisten viestintäverkkojen parantamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 467/2022 vp

Talousarvioaloite polttoaineiden verotuksen laskemisesta johtuvan verotuloarvion vähentämisestä (-250 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 466/2022 vp

Talousarvioaloite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeuden alentamisesta johtuvan tuloveroarvion korottamisesta (135 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 465/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 464/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleisten kirjastojen toimintaan (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 463/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkaamiseen, ryhmäkokojen pienentämiseen ja lapsen tarpeiden mukaisen tuen vahvistamiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 462/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntoutuksen ammattilaisten palkkaamiseksi varhaiskasvatukseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 461/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 460/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aluetaloutta ja liikenteen sujuvuutta tukeviin väyläinvestointeihin erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla (30 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 459/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raja-aidan rakentamiseen (350 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 458/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmakorjausten vauhdittamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 457/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pääradan Helsinki—Tampere-välin peruskorjauksen kokonaissuunnittelun jatkamiseen (9 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 456/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tampereen Teatterin perusparannustöiden suunnitteluun (265 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 455/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mulosalontien kunnostamiseen Joensuussa (400 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 454/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Säteilyturvakeskuksen pienreaktoreita koskevaan uudistukseen (800 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 453/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä SMR-teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen (6 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 452/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 451/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneeraukseen (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 450/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen kevyen liikenteen väylän parantamiseen (3 500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 449/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatie 4:n parantamiseen Palokan kohdalla (Palokanorsi) Keski-Suomessa (17 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 448/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 Vaajakosken kohdan parantamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 447/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Museovirastolle työväentaloja käsittelevän maailmanperintöluetteloesityksen valmisteluun (100 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 446/2022 vp

Talousarvioaloite kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan poistamisesta (-2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 445/2022 vp

Talousarvioaloite valtion korvauksiin kotoutumisen edistämisestä ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-156 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 444/2022 vp

Talousarvioaloite kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistämiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-7 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 443/2022 vp

Talousarvioaloite televisio- ja radiorahastoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-143 950 500 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 442/2022 vp

Talousarvioaloite vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettaviin tukiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-21 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 441/2022 vp

Talousarvioaloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-72 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 440/2022 vp

Talousarvioaloite Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 439/2022 vp

Talousarvioaloite laina- ja investointimuotoiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 438/2022 vp

Talousarvioaloite Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 437/2022 vp

Talousarvioaloite varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-520 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 436/2022 vp

Talousarvioaloite puoluetoiminnan tukemiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 435/2022 vp

Talousarvioaloite ministerien valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkaukseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 434/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliakiakorvauksen palauttamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 433/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän tasokorotukseen (160 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 432/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pikkulapsiperheiden tukemiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 431/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä hyvinvointialueille mielenterveyspalvelujen terapiatakuun toteuttamiseen (35 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 430/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maataloustuotteiden hintaindeksien tilastoinnin parantamiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 429/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Oulu—Ylivieska kaksoisraiteen suunnitteluun (22 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 428/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pelastajapulan helpottamiseen (3 750 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 427/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tapiolantien kunnostamiseen Salossa (500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 426/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vieremän pohjaveden suojaukseen tiejärjestelyineen (3 800 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 425/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Saaristomeren alueella tapahtuvalle järviruokoa koskevalle pilottihankkeelle (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 424/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä demokratia- ja oikeusvaltiotyön turvaamiseksi (100 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 423/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ampumarataverkoston kasvattamiseksi (2 000 000 euroa)

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat talousarvioaloitteet

Valtiopäiväasia
TAA 472/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalouden neuvontapalveluihin (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 471/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansallisen ruokapaneelin perustamiseen (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 470/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen (100 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 469/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä energiaveron lisäpalautukseen maatiloille (48 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 468/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä turvallisuusviranomaisten viestintäverkkojen parantamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 467/2022 vp

Talousarvioaloite polttoaineiden verotuksen laskemisesta johtuvan verotuloarvion vähentämisestä (-250 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 466/2022 vp

Talousarvioaloite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeuden alentamisesta johtuvan tuloveroarvion korottamisesta (135 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 465/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 464/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleisten kirjastojen toimintaan (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 463/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkaamiseen, ryhmäkokojen pienentämiseen ja lapsen tarpeiden mukaisen tuen vahvistamiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 462/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntoutuksen ammattilaisten palkkaamiseksi varhaiskasvatukseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 461/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 460/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aluetaloutta ja liikenteen sujuvuutta tukeviin väyläinvestointeihin erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla (30 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 459/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raja-aidan rakentamiseen (350 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 458/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmakorjausten vauhdittamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 457/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pääradan Helsinki—Tampere-välin peruskorjauksen kokonaissuunnittelun jatkamiseen (9 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 456/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tampereen Teatterin perusparannustöiden suunnitteluun (265 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 455/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mulosalontien kunnostamiseen Joensuussa (400 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 454/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Säteilyturvakeskuksen pienreaktoreita koskevaan uudistukseen (800 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 453/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä SMR-teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen (6 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 452/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 451/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneeraukseen (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 450/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen kevyen liikenteen väylän parantamiseen (3 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 449/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatie 4:n parantamiseen Palokan kohdalla (Palokanorsi) Keski-Suomessa (17 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 448/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 Vaajakosken kohdan parantamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 447/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Museovirastolle työväentaloja käsittelevän maailmanperintöluetteloesityksen valmisteluun (100 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 446/2022 vp

Talousarvioaloite kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan poistamisesta (-2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 445/2022 vp

Talousarvioaloite valtion korvauksiin kotoutumisen edistämisestä ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-156 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 444/2022 vp

Talousarvioaloite kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistämiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-7 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 443/2022 vp

Talousarvioaloite televisio- ja radiorahastoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-143 950 500 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 442/2022 vp

Talousarvioaloite vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettaviin tukiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-21 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 441/2022 vp

Talousarvioaloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-72 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 440/2022 vp

Talousarvioaloite Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 439/2022 vp

Talousarvioaloite laina- ja investointimuotoiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 438/2022 vp

Talousarvioaloite Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 437/2022 vp

Talousarvioaloite varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-520 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 436/2022 vp

Talousarvioaloite puoluetoiminnan tukemiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 435/2022 vp

Talousarvioaloite ministerien valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkaukseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 434/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliakiakorvauksen palauttamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 433/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän tasokorotukseen (160 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 432/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pikkulapsiperheiden tukemiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 431/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä hyvinvointialueille mielenterveyspalvelujen terapiatakuun toteuttamiseen (35 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 430/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maataloustuotteiden hintaindeksien tilastoinnin parantamiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 429/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Oulu—Ylivieska kaksoisraiteen suunnitteluun (22 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 428/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pelastajapulan helpottamiseen (3 750 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 427/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tapiolantien kunnostamiseen Salossa (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 426/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vieremän pohjaveden suojaukseen tiejärjestelyineen (3 800 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 425/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Saaristomeren alueella tapahtuvalle järviruokoa koskevalle pilottihankkeelle (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 424/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä demokratia- ja oikeusvaltiotyön turvaamiseksi (100 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 423/2022 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ampumarataverkoston kasvattamiseksi (2 000 000 euroa)