​​​​

​Kansanedustajien talousarvioaloitteet 

Jos kansanedustaja haluaa ehdottaa muutosta hallituksen antamaan talousarvioesitykseen, hän voi tehdä talousarvioaloitteen. Talousarvioaloitteessa kansanedustaja voi esittää mm. määrärahan lisäämistä tai vähentämistä tai kokonaan uuden määrärahan ottamista valtion talousarvioon.

 Uusimmat kansanedustajien talousarvioaloitteet

Valtiopäiväasiakirja
TAA 429/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kokkolan sataman satamatoimintojen automatisointiin (430 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 428/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistämiseen Keski-Pohjanmaalla (150 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 427/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Osuuskunta Viexpon toimintaan (460 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 426/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suupohjan radan kunnostamiseen ja sen kilpailukyvyn parantamiseen (25 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 425/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seinäjoen lentoaseman uusien toimintojen kehittämiseen (300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 424/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 661 parantamiseen tieosuuksilla Isojoen raja—maantie 663 ja maantie 664—Kauhajoen raja (6 900 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 423/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Laihian Ratikylän rautatien alikulun rakentamiseen (4 550 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 422/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä teollisuusraiteiston rakentamiseen GigaVaasa-teollisuusalueelle (3 500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 421/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Närpiön Skarpängsvägenin rakentamiseen ja tiejärjestelyihin (2 200 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 420/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raakapuun kuormauspaikan korjaamiseen ja parantamiseen Alavudella (1 500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 419/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 63 kunnostamisen suunnittelun käynnistämiseksi välillä Kaustinen—Toholampi (500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 418/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 3 Juustoportin risteysjärjestelyjen parantamiseen Kurikan Jalasjärvellä (300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 417/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Alajepuan risteysjärjestelyjen suunnitteluun Uudessakaarlepyyssä (300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 416/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vetelin keskustan alikulkutunnelin rakentamiseen (300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 415/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 711 Alajärvi—Ruona tiesuunnitelman laatimiseen Alajärven Kuortaneella (250 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 414/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vaasan satamatien suunnitteluun (250 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 413/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 63 suunnitteluun välillä Ina—Kaustinen (200 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 412/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen vientiteollisuuden tarvitsemiin kaksoisraidejärjestelyihin välillä Kokkola—Ykspihlaja (200 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 411/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Furuholmintien ja maantie 749 kíertoliittymän suunnitteluun Luodossa (90 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 410/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aineettoman kulttuuriperinnön tietoisuuden lisäämiseen Suomessa (180 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 409/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seinäjoen yliopistokeskuksen aktivoivaan yhteistyöhön pk-yritysten kanssa (90 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 408/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 407/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä terveydenhuollon tason parantamiseen ja hoitovelan purkuun (500 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 406/2021 vp

Talousarvioaloite lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristyksen perumisesta   johtuvan   verotuloarvion   vähentämisestä                (-105 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 405/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä digilaitteiston ja -ohjelmistojen hankkimiseen Halosten museosäätiölle (5 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 404/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aluetaloutta ja liikenteen sujuvuutta tukeviin väyläinvestointeihin Pohjois-Pohjanmaalla (25 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 403/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lukulahja lapselle ‑ohjelman jatkamiseen neuvoloissa (300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 402/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 15640 kunnostukseen Liperissä (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 401/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähähiilisen SMR-teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen (6 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 400/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen (4 300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 399/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 398/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneeraukseen (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 397/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen (5 300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 396/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä YES-verkoston yrittäjyyskasvatusmallin edistämiseen Suomen kunnissa sekä mallin työkalujen ja materiaalien tuomiseen kaikkien kuntien saataville (300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 395/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 394/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 Vaajakosken kohdan parantamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 393/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 Palokan kohdan parantamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 392/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä taajamien ulkopuolisten päällystettyjen teiden ja sorateiden korjaamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 391/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hanko—Hyvinkää-radan perusparantamiseen (45 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 390/2021 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojelualueiden hankintaan ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 389/2021 vp

Talousarvioaloite ympäristömenojen henkilöstömenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 388/2021 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojelun henkilöstömenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 387/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 386/2021 vp

Talousarvioaloite laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen so-siaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 385/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rauhanturvaajien ja kriisinhallinnan siviilihenkilöstön jälkihoitoon (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 384/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 383/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkkeiden omavastuun laskemiseen pienituloisilta (11 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 382/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pienituloisten diabeetikoiden lääkekorvauksiin (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 381/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 380/2021 vp

Talousarvioaloite kotouttamiskorvauksiin varatun määrärahan vähentämisestä (-154 000 000 euroa)

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat talousarvioaloitteet

Valtiopäiväasia
TAA 429/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kokkolan sataman satamatoimintojen automatisointiin (430 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 428/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistämiseen Keski-Pohjanmaalla (150 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 427/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Osuuskunta Viexpon toimintaan (460 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 426/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suupohjan radan kunnostamiseen ja sen kilpailukyvyn parantamiseen (25 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 425/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seinäjoen lentoaseman uusien toimintojen kehittämiseen (300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 424/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 661 parantamiseen tieosuuksilla Isojoen raja—maantie 663 ja maantie 664—Kauhajoen raja (6 900 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 423/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Laihian Ratikylän rautatien alikulun rakentamiseen (4 550 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 422/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä teollisuusraiteiston rakentamiseen GigaVaasa-teollisuusalueelle (3 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 421/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Närpiön Skarpängsvägenin rakentamiseen ja tiejärjestelyihin (2 200 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 420/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raakapuun kuormauspaikan korjaamiseen ja parantamiseen Alavudella (1 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 419/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 63 kunnostamisen suunnittelun käynnistämiseksi välillä Kaustinen—Toholampi (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 418/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 3 Juustoportin risteysjärjestelyjen parantamiseen Kurikan Jalasjärvellä (300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 417/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Alajepuan risteysjärjestelyjen suunnitteluun Uudessakaarlepyyssä (300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 416/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vetelin keskustan alikulkutunnelin rakentamiseen (300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 415/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 711 Alajärvi—Ruona tiesuunnitelman laatimiseen Alajärven Kuortaneella (250 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 414/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vaasan satamatien suunnitteluun (250 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 413/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 63 suunnitteluun välillä Ina—Kaustinen (200 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 412/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen vientiteollisuuden tarvitsemiin kaksoisraidejärjestelyihin välillä Kokkola—Ykspihlaja (200 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 411/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Furuholmintien ja maantie 749 kíertoliittymän suunnitteluun Luodossa (90 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 410/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aineettoman kulttuuriperinnön tietoisuuden lisäämiseen Suomessa (180 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 409/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seinäjoen yliopistokeskuksen aktivoivaan yhteistyöhön pk-yritysten kanssa (90 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 408/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 407/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä terveydenhuollon tason parantamiseen ja hoitovelan purkuun (500 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 406/2021 vp

Talousarvioaloite lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristyksen perumisesta johtuvan verotuloarvion vähentämisestä   (-105 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 405/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä digilaitteiston ja -ohjelmistojen hankkimiseen Halosten museosäätiölle (5 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 404/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aluetaloutta ja liikenteen sujuvuutta tukeviin väyläinvestointeihin Pohjois-Pohjanmaalla (25 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 403/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lukulahja lapselle ‑ohjelman jatkamiseen neuvoloissa (300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 402/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 15640 kunnostukseen Liperissä (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 401/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähähiilisen SMR-teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen (6 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 400/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen (4 300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 399/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 398/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneeraukseen (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 397/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen (5 300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 396/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä YES-verkoston yrittäjyyskasvatusmallin edistämiseen Suomen kunnissa sekä mallin työkalujen ja materiaalien tuomiseen kaikkien kuntien saataville (300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 395/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 394/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 Vaajakosken kohdan parantamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 393/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 Palokan kohdan parantamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 392/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä taajamien ulkopuolisten päällystettyjen teiden ja sorateiden korjaamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 391/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hanko—Hyvinkää-radan perusparantamiseen (45 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 390/2021 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojelualueiden hankintaan ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 389/2021 vp

Talousarvioaloite ympäristömenojen henkilöstömenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 388/2021 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojelun henkilöstömenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 387/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 386/2021 vp

Talousarvioaloite laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen so-siaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 385/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rauhanturvaajien ja kriisinhallinnan siviilihenkilöstön jälkihoitoon (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 384/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 383/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkkeiden omavastuun laskemiseen pienituloisilta (11 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 382/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pienituloisten diabeetikoiden lääkekorvauksiin (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 381/2021 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 380/2021 vp

Talousarvioaloite kotouttamiskorvauksiin varatun määrärahan vähentämisestä (-154 000 000 euroa)