Välikysymykset

Välikysymys on vähintään 20 kansanedustajan valtioneuvostolle tai ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta osoittama kysymys, jonka tarkoituksena on mitata valtioneuvoston tai ministerin nauttima luottamus.

Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa 15 päivän kuluessa. Saatuaan vastauksen välikysymykseen eduskunta käy asiasta keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta.

 Uusimmat välikysymykset

VK 2/2020 vp
Välikysymys hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä
VK 1/2020 vp
Välikysymys hallituksen turvapaikkapolitiikasta
VK 3/2019 vp
Välikysymys al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta
VK 2/2019 vp
Välikysymys omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta
VK 1/2019 vp
Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta
VK 3/2018 vp
Välikysymys vanhusten hoidon tilasta
VK 2/2018 vp
Välikysymys nuorten työehdoista
VK 1/2018 vp
Välikysymys koulutuksen tasa-arvosta
VK 4/2017 vp
Välikysymys eriarvoistumisesta
VK 3/2017 vp
Välikysymys raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta
VK 2/2017 vp
Välikysymys hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta
VK 1/2017 vp
Välikysymys ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta
VK 3/2016 vp
Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä
VK 2/2016 vp
Välikysymys Suomen suunnasta
VK 1/2016 vp
Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
VK 5/2015 vp
Välikysymys valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle
VK 4/2015 vp
Välikysymys työllisyyspolitiikasta
VK 3/2015 vp
Välikysymys hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle
VK 2/2015 vp
Välikysymys hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin
VK 1/2015 vp
Välikysymys koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja osaamistasoon