​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 113/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2021

Valtiopäiväasia
E 114/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavan EU-viranomaisen perustamisesta, seuraava vaihe Euroopan terveysunionin loppuun saattamiseksi ja komission päätös terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA, European Health Emergancy preparedness and Response Authority) perustamisesta

Valtiopäiväasia
E 112/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiahintojen noususta

Valtiopäiväasia
E 111/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ammattilaispalvelujen sääntelyn uudistamisesta koskevien vuoden 2017 suositusten tarkastelusta ja päivityksestä; COM (2021) 385 final

Valtiopäiväasia
E 109/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: ERA sopimus

Valtiopäiväasia
E 110/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2021

Valtiopäiväasia
E 108/2021 vp

Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU) 2021/92 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta, ICES:n neuvot lohen ja läntisen turskan osalta

Valtiopäiväasia
E 105/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lyhytaikaisista vientiluottovakuuksista

Valtiopäiväasia
E 106/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

Valtiopäiväasia
E 107/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/ NAIADES III: Tulevaisuudenkestävän eurooppalaisen sisävesiliikenteen tukeminen

Valtiopäiväasia
E 102/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Valtiopäiväasia
E 103/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Valtiopäiväasia
E 104/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muuttamiseen

Valtiopäiväasia
E 101/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto tutkimusta ja innovointia koskevasta globaalista lähestymistavasta

Valtiopäiväasia
E 100/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; komission täytäntöönpanopäätöksen luonnos; tietosuojan tason riittävyys Korean tasavallassa

Valtiopäiväasia
E 97/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtiopäiväasia
E 98/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasia
E 99/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi valtuuttaa komissio aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisestä Gibraltaria koskevasta sopimuksesta

Valtiopäiväasia
E 95/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiosta - Vahvat, verkottuneet, selviytymiskykyiset ja vauraat maaseutualueet

Valtiopäiväasia
E 96/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission tiedonanto Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys 2021 -2027. Työterveys ja -turvallisuus muuttuvassa työelämässä

Valtiopäiväasia
E 94/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus komission julkiseen kuulemiseen konfiskaatiodirektiivistä ja rikoshyötypäätöksestä

Valtiopäiväasia
E 92/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätökset Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian ja Tunisian tasavaltojen sekä Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoittamisesta

Valtiopäiväasia
E 93/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Covid-19-pandemiasta tähän asti saaduista kokemuksista

Valtiopäiväasia
E 91/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission tiedonanto EU–Venäjä-suhteista

Valtiopäiväasia
E 90/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM)vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV)tilinpäätös vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
E 89/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission tiedonannoksi: Vuoden 2022 suuntaviivat ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävälle valtiontuelle (CEEAG)

Valtiopäiväasia
E 88/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission suuntaviivoiksi riskirahoituksen edistämistä koskevalle valtiontuelle

Valtiopäiväasia
E 87/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Toimivaa ja kestävää Schengen-aluetta edistävä strategia

Valtiopäiväasia
E 84/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - 2000 luvun yritysverotus

Valtiopäiväasia
E 85/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiaperuskirjasopimuksen uudistamiseksi Euratomin puolesta

Valtiopäiväasia
E 86/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Euroopan unionin datasäädös

Valtiopäiväasia
E 83/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yhteistyötä ja tietojenvaihtoa kilpailuasioissa koskevasta Euroopan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksesta

Valtiopäiväasia
E 81/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin ja Japanin välillä tehdyn sopimuksen muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
E 82/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission esitys Euroopan unionin ehdotukseksi vientiluotoista ja hiilivoimaloista

Valtiopäiväasia
E 80/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtiopäiväasia
E 78/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Arvio Yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksesta liittyä Luganon yleissopimukseen

Valtiopäiväasia
E 79/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; ihmiskaupan torjuntaa koskeva EU:n strategia vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 77/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa

Valtiopäiväasia
E 75/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien EU:n strategiaa Covid-19 lääkkeistä

Valtiopäiväasia
E 76/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävästä sinisestä taloudesta

Valtiopäiväasia
E 74/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista koskeva EU:n strategia

Valtiopäiväasia
E 73/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
E 71/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Yhdysvaltojen välinen huippukokous 15.6.2021

Valtiopäiväasia
E 72/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen huippukokous 15.6.2021

Valtiopäiväasia
E 68/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto EU:n vahvemmasta panostuksesta sääntöihin perustuvaan monenvälisyyteen (multilateralismi)

Valtiopäiväasia
E 69/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission toimintasuunnitelma kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta

Valtiopäiväasia
E 70/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisestä digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway SDG) annetun asetuksen (EU) 2018/1724 nojalla annettava täytäntöönpanosäädös ja asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisen tarkistamissoikeuden käyttö

Valtiopäiväasia
E 66/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: NextGenerationEU - Elpymisvälineen varainhankinnan strategia

Valtiopäiväasia
E 67/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut investointien helpottamista koskevasta Euroopan unionin ja Angolan tasavallan välisestä sopimuksesta

Valtiopäiväasia
E 65/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puitteista tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin suunnattavasta valtiontuesta