​Kertomukset

Hallituksen, eduskunnan alaisten tai valitsemien toimielinten ja eräiden muiden viranomaisten määräajoin eduskunnalle toiminnastaan antama kertomus.

Lähetekeskustelun jälkeen kertomus lähetetään valiokuntaan ja käsitellään valiokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen täysistunnossa ainoassa käsittelyssä.

Eduskunnalle annettavia kertomuksia ovat mm. hallituksen toimenpidekertomus, valtion tilinpäätöskertomus, eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus, eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus, valtioneuvoston oikeus-kanslerin kertomus, Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus ja Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kertomus.

 Uusimmat kertomukset 2015–

K 20/2020 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019
K 19/2020 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020
K 18/2020 vp
Ilmastovuosikertomus 2020
K 17/2020 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
K 16/2020 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019
K 15/2020 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
K 14/2020 vp
Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019
K 12/2020 vp
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019
K 11/2020 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
K 10/2020 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
K 9/2020 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
K 8/2020 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019
K 7/2020 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019
K 6/2020 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019
K 5/2020 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019
K 4/2020 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
K 3/2020 vp
Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2019
K 2/2020 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019
K 1/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
K 21/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa
K 20/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019
K 19/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
K 18/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
K 17/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
K 16/2019 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
K 15/2019 vp
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018
K 14/2019 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
K 13/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
K 12/2019 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018
K 11/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
K 10/2019 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
K 9/2019 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
K 8/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
K 7/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
K 6/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
K 5/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
K 4/2019 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018
K 3/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
K 2/2019 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018
K 1/2019 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
K 23/2018 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
K 22/2018 vp
Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
K 21/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015-2018
K 20/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa
K 19/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
K 18/2018 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017
K 17/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
K 16/2018 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017
K 15/2018 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
K 14/2018 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017