​​​​​​​​

​Kansanedustajien keskustelualoitteet ​

Keskustelualoite on kansanedustajan puhemiesneuvostolle tekemä kirjallinen ehdotus ajankohtaiskeskustelun aiheesta.

 Uusimmat keskustelualoitteet

Valtiopäiväasia
KA 17/2022 vp

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2023

Valtiopäiväasia
KA 18/2022 vp

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2023

Valtiopäiväasia
KA 16/2022 vp

Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2023

Valtiopäiväasia
KA 15/2022 vp

Ajankohtaiskeskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta

Valtiopäiväasia
KA 14/2022 vp

Keskustelualoite lukutaidon merkityksestä

Valtiopäiväasia
KA 13/2022 vp

Keskustelualoite kriisiytyneestä sosiaali- ja terveydenhuollon ja vanhustenhoidon tilanteesta sekä henkilöstömitoituksen siirtymäajankohtaan liittyvistä asioista

Valtiopäiväasia
KA 12/2022 vp

Keskustelualoite lastensuojelun tilanteesta

Valtiopäiväasia
KA 11/2022 vp

Keskustelualoite neurokirjon perheiden tilanteesta

Valtiopäiväasia
KA 10/2022 vp

Keskustelualoite nuorten osallisuudesta ja hyvinvoinnista

Valtiopäiväasia
KA 9/2022 vp

Ajankohtaiskeskustelu kansainvälisen yhteisön reaktioista Venäjän hyökkäykseen

Valtiopäiväasia
KA 7/2022 vp

Ajankohtaiskeskustelu energiansaannin turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KA 8/2022 vp

Keskustelualoite kulttuurin merkityksestä ja toimintaedellytyksistä

Valtiopäiväasia
KA 6/2022 vp

Keskustelualoite Suomen huoltovarmuuden kehittämisestä

Valtiopäiväasia
KA 5/2022 vp

Ajankohtaiskeskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta

Valtiopäiväasia
KA 4/2022 vp

Keskustelualoite maatalouden kannattavuuskriisistä

Valtiopäiväasia
KA 3/2022 vp

Keskustelualoite Suomen maatalouden ja elintarvikehuollon tilanteesta sekä Suomen ja EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuudennäkymistä

Valtiopäiväasia
KA 2/2022 vp

Ajankohtaiskeskustelu: Katsaus ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen

Valtiopäiväasia
KA 1/2022 vp

Keskustelualoite pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta

Valtiopäiväasia
KA 11/2021 vp

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
KA 10/2021 vp

Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
KA 9/2021 vp

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
KA 8/2021 vp

Keskustelualoite sosiaalihuollon ja vammaissosiaalihuollon tilanteesta

Valtiopäiväasia
KA 7/2021 vp

Keskustelualoite suomen kielen asemasta

Valtiopäiväasia
KA 6/2021 vp

Keskustelualoite äärioikeiston uhasta yhteiskuntajärjestykselle

Valtiopäiväasia
KA 5/2021 vp

Keskustelualoite oikeusvaltion ja oikeudenhoidon toimintaedellytysten turvaamisesta ja vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
KA 4/2021 vp

Keskustelualoite nuorten tekemistä vakavista väkivaltarikoksista ja muista huolestuttavista nuorisokulttuuriin liittyvistä ilmiöistä

Valtiopäiväasia
KA 3/2021 vp

Keskustelualoite Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä

Valtiopäiväasia
KA 2/2021 vp

Keskustelualoite vanhustenhoidon nykytilasta

Valtiopäiväasia
KA 1/2021 vp

Keskustelualoite lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta

Valtiopäiväasia
KA 10/2020 vp

Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
KA 11/2020 vp

Keskustelualoite Liike Nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
KA 9/2020 vp

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
KA 8/2020 vp

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
KA 7/2020 vp

Keskustelualoite terroristiseen järjestöön kuulumisen kriminalisoinnista ja kaksoiskansalaisuuden poistamisesta

Valtiopäiväasia
KA 6/2020 vp

Keskustelualoite hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2020—2023 Suomi tasa-arvon kärkimaana

Valtiopäiväasia
KA 5/2020 vp

Ajankohtaiskeskustelu EU:n elpymisrahastosta

Valtiopäiväasia
KA 4/2020 vp

Keskustelualoite mielenterveysstrategian toteuttamisesta ja mielenterveyden vahvistamisesta työelämässä, koulutuksessa sekä kaikenikäisten arjessa

Valtiopäiväasia
KA 3/2020 vp

Ajankohtaiskeskustelu pohjoismaisista rajaesteistä

Valtiopäiväasia
KA 2/2020 vp

Keskustelualoite kansallisesta päihdepolitiikasta

Valtiopäiväasia
KA 1/2020 vp

Keskustelualoite eduskunnalle budjetin ja talousarvion käsittelystä

Valtiopäiväasia
KA 11/2019 vp

Keskustelualoite seniorikansalaisten hyvän elämän edellytyksistä ja ikäpolitiikasta

Valtiopäiväasia
KA 10/2019 vp

Keskustelualoite sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tilanteesta, sisällöstä ja aikataulusta

Valtiopäiväasia
KA 9/2019 vp

Keskustelualoite YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa

Valtiopäiväasia
KA 8/2019 vp

Keskustelualoite koulujen turvallisuudesta ja eriarvoisuuden torjumisesta

Valtiopäiväasia
KA 7/2019 vp

Keskustelualoite lasten ja nuorten mielenterveysongelmista

Valtiopäiväasia
KA 3/2019 vp

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Valtiopäiväasia
KA 4/2019 vp

Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Valtiopäiväasia
KA 5/2019 vp

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Valtiopäiväasia
KA 6/2019 vp

Keskustelualoite Liike nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Valtiopäiväasia
KA 2/2019 vp

Keskustelualoite velkaantumiseen liittyvistä ongelmista