​​​​​​​​​

Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

Valtiopäiväasia
LA 58/2021 vp

Lakialoite laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 57/2021 vp

Lakialoite laiksi pakkokeinolain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 56/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 55/2021 vp

Lakialoite laiksi vammaisasiavaltuutetusta

Valtiopäiväasia
LA 54/2021 vp

Lakialoite laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 53/2021 vp

Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 52/2021 vp

Lakialoite laiksi opintotukilain 17 ja 27 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 51/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 6 luvun 8:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 50/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 57 §:n ja 98 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 49/2021 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 48/2021 vp

Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 47/2021 vp

Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 46/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 45/2021 vp

Lakialoite laeiksi mielenterveyslain ja terveydenhuoltolain 27 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 44/2021 vp

Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 43/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 42/2021 vp

Lakialoite laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 41/2021 vp

Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 40/2021 vp

Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 39/2021 vp

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 38/2021 vp

Lakialoite laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 37/2021 vp

Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 36/2021 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 35/2021 vp

Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 12 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 34/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 33/2021 vp

Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 32/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 31/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 30/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 29/2021 vp

Lakialoite laiksi opintotukilain 15 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 28/2021 vp

Lakilaloite laiksi tartuntatautilain 58 d §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 27/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 23 luvun 9 §:n sekä pakkokeinolain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 26/2021 vp

Lakialoite laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 25/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 50 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 24/2021 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 23/2021 vp

Lakialoite laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 22/2021 vp

Lakialoite laiksi Sipoonkorven kansallispuiston alueen laajentamisesta Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön alueilla

Valtiopäiväasia
LA 21/2021 vp

Lakialoite laiksi yliopistolain 46 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 20/2021 vp

Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 19/2021 vp

Lakialoite laiksi luonnonsuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 18/2021 vp

Lakialoite laiksi liikenteen palveluista annetun lain 182 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 17/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 16/2021 vp

Lakialoite laiksi tieliikennelain liitteen 6.6 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 15/2021 vp

Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 14/2021 vp

Lakialoite laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 13/2021 vp

Lakialoite laiksi lääkelain 91 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 12/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 11/2021 vp

Lakialoite laeiksi perusopetuslain 11 §:n ja lukiolain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 10/2021 vp

Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 33 b §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 9/2021 vp

Lakialoite laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta