Kansanedustajien lakialoitteet

Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

Valtiopäiväasia
LA 12/2020 vp

Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 11/2020 vp

Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 10/2020 vp

Lakialoite laiksi lääkelain 57 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 9/2020 vp

Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 8/2020 vp

Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 7/2020 vp

Lakialoite laeiksi nuorisolain 17 §:n ja liikuntalain 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 6/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 47 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 5/2020 vp

Lakialoite laiksi metsästyslain 27 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 4/2020 vp

Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 3/2020 vp

Lakialoite laiksi kansalaisaloitelain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 2/2020 vp

Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 1/2020 vp

Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 43/2019 vp

Lakialoite laeiksi kansalaisuuslain 33 a §:n ja rikoslain 34 a luvun 5 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 42/2019 vp

Lakialoite laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 41/2019 vp

Lakialoite laeiksi rikoslain 34 a luvun ja kansalaisuuslain 33 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 40/2019 vp

Lakialoite laiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 39/2019 vp

Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 38/2019 vp

Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 37/2019 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 36/2019 vp

Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 35/2019 vp

Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 34/2019 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 33/2019 vp

Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 32/2019 vp

Lakialoite laiksi saattohoidon järjestämisestä

Valtiopäiväasia
LA 31/2019 vp

Lakialoite laiksi työsopimuslain 2 ja 4 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 30/2019 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 29/2019 vp

Lakialoite laiksi kuntalain 82 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 28/2019 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 27/2019 vp

Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 26/2019 vp

Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 25/2019 vp

Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 24/2019 vp

Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 23/2019 vp

Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 22/2019 vp

Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 21/2019 vp

Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 20/2019 vp

Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 19/2019 vp

Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 18/2019 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 17/2019 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 16/2019 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 15/2019 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 14/2019 vp

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 13/2019 vp

Lakialoite laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 12/2019 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 11/2019 vp

Lakialoite laeiksi varhaiskasvatuslain 39 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
LA 10/2019 vp

Lakialoite laiksi opintotukilain 17 ja 27 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 9/2019 vp

Lakialoite laiksi työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 8/2019 vp

Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 7/2019 vp

Lakialoite laeiksi työntekijän eläkelain 98 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja maatalousyrittäjän eläkelain 85 §:n, merimieseläkelain 102 §:n ja yrittäjän eläkelain 90 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 6/2019 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.