​Pääministerin ilmoitukset

Pääministerin ilmoitus on pääministerin tai pääministerin määräämän valtioneuvoston muun jäsenen eduskunnalle antama suullinen ilmoitus, joka koskee ajankohtaista asiaa.

Pääministerin ilmoitusta ei lähetetä valiokuntaan käsiteltäväksi eikä siitä tehdä päätöstä.

 Uusimmat pääministerin ilmoitukset

PI 5/2020 vp
Pääministerin ilmoitus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymiskokonaisuudesta
PI 4/2020 vp
Pääministerin ilmoitus koronakriisin hoidosta
PI 3/2020 vp
Pääministerin ilmoitus Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen
PI 2/2020 vp
Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajakaudesta
PI 1/2020 vp
Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2020 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä
PI 1/2019 vp
Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmasta; Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus 1.7.-31.12.2019
PI 3/2018 vp
Pääministerin ilmoitus kehityspolitiikan tulosraportista 2018
PI 2/2018 vp
Pääministerin ilmoitus maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä alkamaan 1.1.2021
PI 1/2018 vp
Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2018 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä
PI 5/2017 vp
Pääministerin ilmoitus Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmasta 2018 – 2028
PI 4/2017 vp
Pääministerin ilmoitus ajankohtaisista EU-asioista
PI 3/2017 vp
Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista
PI 2/2017 vp
Pääministerin ilmoitus lainsäädännön valmistelusta
PI 1/2017 vp
Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2017 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä
PI 3/2016 vp
Pääministerin ilmoitus Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen johdosta
PI 2/2016 vp
Pääministerin ilmoitus valtion omistajaohjauspolitiikasta
PI 1/2016 vp
Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2016 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä
PI 4/2015 vp
Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta ja itsehallintoalueiden muodostamisesta
PI 3/2015 vp
Pääministerin ilmoitus ydinjätehuollon tutkimuksen ja turvallisuuden arvioinnista
PI 2/2015 vp
Pääministerin ilmoitus kärkihankkeista ja reformeista
PI 1/2015 vp
Pääministerin ilmoitus normien purkamisesta