​​​​​​​

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

Valtiopäiväasia
TPA 60/2022 vp

Toimenpidealoite metsänomistajien hankintahakkuun verovapauden nostamisesta 125 kuutiosta 500 kuutioon

Valtiopäiväasia
TPA 61/2022 vp

Toimenpidealoite palveluista ja niiden saatavuudesta hyvinvointialueuudistuksessa

Valtiopäiväasia
TPA 62/2022 vp

Toimenpidealoite lastensuojelulain kokonaisuudistuksen käynnistämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 59/2022 vp

Toimenpidealoite saattohoidon saamiseksi lainsäädäntöön

Valtiopäiväasia
TPA 57/2022 vp

Toimenpidealoite raja-aidan rakentamisesta itärajalle

Valtiopäiväasia
TPA 58/2022 vp

Toimenpidealoite hybridivaikuttamisen torjunnan tehostamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 56/2022 vp

Toimenpidealoite Saimaan kanavan suurremontista vapautuvien väylärahojen käyttämisestä Itä-Suomen alueen infran rakentamiseen

Valtiopäiväasia
TPA 55/2022 vp

Toimenpidealoite ruoantuottajien työhyvinvoinnin ja henkisen kestokyvyn tukemisesta

Valtiopäiväasia
TPA 54/2022 vp

Toimenpidealoite kehitysavun uudistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 53/2022 vp

Toimenpidealoite päästökauppatulojen käyttämisestä turvealan tukemiseen

Valtiopäiväasia
TPA 52/2022 vp

Toimenpidealoite päihdehoidon kehittämisestä ja päihdehoitotakuun käyttöön ottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 50/2022 vp

Toimenpidealoite nestemäisten polttoaineiden tuotantokapasiteetin nostamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 51/2022 vp

Toimenpidealoite Venäjän kansalaisten omistamien kiinteistöjen tilanteesta ja maakauppojen taustojen selvittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 49/2022 vp

Toimenpidealoite väestönsuojien kunnostamisen nopeuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 48/2022 vp

Toimenpidealoite korkeakoulupudokkuutta ehkäisevien hyvinvointihankkeiden jatkamisesta ja pudokkuutta koskevan selvityksen ja suositusten laatimisesta

Valtiopäiväasia
TPA 47/2022 vp

Toimenpidealoite sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumisesta turvallisuusympäristön muutosta koskevaan ajankohtaisselontekoon ja sen käsittelyssä huomioitavista sosiaali- ja terveyspoliittisista näkemyksistä

Valtiopäiväasia
TPA 46/2022 vp

Toimenpidealoite vapaaehtoisen kansalaispalveluksen kehittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 45/2022 vp

Toimenpidealoite maakaasusta luopumiseen liittyvästä kotitalousvähennyksestä

Valtiopäiväasia
TPA 44/2022 vp

Toimenpidealoite biodiversiteettiseurannat turvaavan lainsäädännön luomisesta

Valtiopäiväasia
TPA 43/2022 vp

Toimenpidealoite kehitysavun lakkauttamisesta määrättyihin valtioihin

Valtiopäiväasia
TPA 41/2022 vp

Toimenpidealoite kiukaiden ja takkojen konversiotuen käyttöönoton nopeuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 42/2022 vp

Toimenpidealoite maanpuolustuskoulutuksen resurssien turvaamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 40/2022 vp

Toimenpidealoite kansallisen informaatioturvallisuuden strategian laatimisesta

Valtiopäiväasia
TPA 39/2022 vp

Toimenpidealoite yksityisteiden valtionavustusprosentin korottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 36/2022 vp

Toimenpidealoite opiskelijalounaiden ulosmyynnin mahdollistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 38/2022 vp

Toimenpidealoite reserviläistoiminnan kulujen verovähennysoikeudesta

Valtiopäiväasia
TPA 37/2022 vp

Toimenpidealoite pormestarin valitsemisesta suorilla vaaleilla kuntavaalien yhteydessä

Valtiopäiväasia
TPA 35/2022 vp

Toimenpidealoite polttoaineen käyttövoimaveron alentamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 34/2022 vp

Toimenpidealoite Ottawan miinasopimuksesta irtautumisesta sekä henkilömiinavalmistuksen aloittamisesta Suomessa

Valtiopäiväasia
TPA 32/2022 vp

Toimenpidealoite palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärien nostamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 33/2022 vp

Toimenpidealoite Kelan matkakorvausten korottamisesta kohonneiden polttoainekustannusten kompensoimiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 31/2022 vp

Toimenpidealoite kaksoiskansalaisuuden rajaamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 28/2022 vp

Toimenpidealoite vammaisten ja erityistä tukea vaativien lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeytyksettömän ja lapsen edun mukaisen palvelun turvaamisesta sote-muutoksessa

Valtiopäiväasia
TPA 29/2022 vp

Toimenpidealoite seniorineuvolatoiminnasta

Valtiopäiväasia
TPA 30/2022 vp

Toimenpidealoite paloturvallisten orgaanisten eristemateriaalien käytön edistämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 27/2022 vp

Toimenpidealoite polttoaineiden jakeluvelvoitteen poistamisesta ja ammattidieselin käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 26/2022 vp

Toimenpidealoite maanpuolustusjärjestöjen rahoituksesta

Valtiopäiväasia
TPA 25/2022 vp

Toimenpidealoite miljonääriveron käyttöönoton valmistelun aloittamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 23/2022 vp

Toimenpidealoite väestönsuojien päivittämisestä, hälytyssireenien toiminnan takaamisesta ja varautumistiedon jakamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 24/2022 vp

Toimenpidealoite turvetuotantoalueiden käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 22/2022 vp

Toimenpidealoite uusien yhdistelmähoitojen käyttöönotosta syövän hoidossa

Valtiopäiväasia
TPA 21/2022 vp

Toimenpidealoite turvetuotantokoneiden romutustuesta annetun asetuksen kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 20/2022 vp

Toimenpidealoite käteisen rahan turvaamisesta Suomessa jatkossakin kattavasti käypänä maksuvälineenä

Valtiopäiväasia
TPA 18/2022 vp

Toimenpidealoite Ottawan sopimuksesta irtautumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 19/2022 vp

Toimenpidealoite turpeen palauttamisesta energiantuotantoon

Valtiopäiväasia
TPA 17/2022 vp

Toimenpidealoite omaishoidon tuen harmonisoimisesta hyvinvointialueilla

Valtiopäiväasia
TPA 16/2022 vp

Toimenpidealoite maataloustuottajien ALV-maksuhelpotuksista ja maatilalainojen lyhennysvapaista

Valtiopäiväasia
TPA 14/2022 vp

Toimenpidealoite ravintolarajoitusten purkamisesta, koronapassin käytön lopettamisesta ja hoitohenkilöstön pakkorokotuksista luopumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 15/2022 vp

Toimenpidealoite ulkomailta Suomeen saapuvien eläinten karanteenitilojen järjestämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 12/2022 vp

Toimenpidealoite riittävän pitkän siirtymäajan järjestämisestä soten hyvinvointialueiden ja kuntien ruokahuoltoon