​​​​​​​

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

Valtiopäiväasia
TPA 80/2021 vp

Toimenpidealoite kansallisen imetyskoordinaation toimintaedellytysten palauttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 78/2021 vp

Toimenpidealoite koronapassin vaatimisesta työntekijöiltä

Valtiopäiväasia
TPA 77/2021 vp

Toimenpidealoite mittariston kehittämiseksi biodiversiteettijalanjäljen seurantaan

Valtiopäiväasia
TPA 76/2021 vp

Toimenpidealoite mielenosoituksia valvoville poliiseille maksettavasta korvauksesta

Valtiopäiväasia
TPA 75/2021 vp

Toimenpidealoite oikeudesta hyvään kuolemaan

Valtiopäiväasia
TPA 74/2021 vp

Toimenpidealoite ammattibiodieselin käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 73/2021 vp

Toimenpidealoite poliisin määrärahojen alijäämän korjaamisesta ja niiden turvaamisesta pysyvälle tasolle ylivaalikautisesti

Valtiopäiväasia
TPA 72/2021 vp

Toimenpidealoite vammais- ja harvinaissairausvaltuutetun viran perustamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 71/2021 vp

Toimenpidealoite omaishoidon tuesta ja sen kriteerien valtakunnallisesta yhtenäistämisestä Suomessa

Valtiopäiväasia
TPA 69/2021 vp

Toimenpidealoite poliisin virka-avun maksullisuuden poistamisesta kiireellisissä lastensuojelu- ja eläintensuojelutehtävissä

Valtiopäiväasia
TPA 70/2021 vp

Toimenpidealoite ilmastohaitallisen mainonnan kieltämisestä Suomessa

Valtiopäiväasia
TPA 68/2021 vp

Toimenpidealoite kuntien purkukuntoisten rakennusten purkamisen tukemisesta

Valtiopäiväasia
TPA 67/2021 vp

Toimenpidealoite viranomaisten tiedonkulun parantamisesta lasten ja nuorten asioiden hoitamisessa

Valtiopäiväasia
TPA 66/2021 vp

Toimenpidealoite toimenpideohjelman käynnistämisestä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä varhaiskasvatuksen opettajien työvoimapulan ratkaisemiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 65/2021 vp

Toimenpidealoite liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhtenäistämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 64/2021 vp

Toimenpidealoite MAL-sopimusjärjestelmän uudistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 63/2021 vp

Toimenpidealoite kansanmurhaan liittyvien tunnusten demonstratiivisen esittämisen kriminalisoinnista

Valtiopäiväasia
TPA 61/2021 vp

Toimenpidealoite lainsäädäntötoimiin ryhtymisestä liittyen kansallisen rajamenettelyn käyttöönottoon ja mahdollisuuteen rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella

Valtiopäiväasia
TPA 62/2021 vp

Toimenpidealoite turvapaikkapolitiikan järkeistämisestä kotimaassa lomailun suhteen

Valtiopäiväasia
TPA 59/2021 vp

Toimenpidealoite finanssipolitiikan sääntöjen uudistamisesta ja velkakatosta

Valtiopäiväasia
TPA 60/2021 vp

Toimenpidealoite synnyttäneiden terveysneuvonnan ja kuntoutustarpeen arvioinnin edistämisestä osana valtioneuvoston asetusta neuvolatoiminnasta

Valtiopäiväasia
TPA 57/2021 vp

Toimenpidealoite tehdaslaitteiden hävittämisen estämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 58/2021 vp

Toimenpidealoite kansalaisraadin perustamisesta ilmastotoimien nopeuttamiseksi ja oikeudenmukaiseksi toteuttamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 56/2021 vp

Toimenpidealoite poliisin valmiuksien kehittämisestä eläimiin liittyviin rikoksiin puuttumisessa

Valtiopäiväasia
TPA 55/2021 vp

Toimenpidealoite turvapaikkajärjestelmän kehittämisestä Tanskassa käyttöön otetun mallin mukaiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 54/2021 vp

Toimenpidealoite käteismaksamisen ja käteisen rahan saatavuuden turvaamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 53/2021 vp

Toimenpidealoite Länsi-Pohjan keskussairaalan lisäämisestä terveydenhuoltolakiin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköksi

Valtiopäiväasia
TPA 51/2021 vp

Toimenpidealoite kuljetusten järjestämisestä vammaisille lapsille molemmista kodeista

Valtiopäiväasia
TPA 52/2021 vp

Toimenpidealoite Suomen lainsäädännön päivittämisestä kansanryhmää vastaan kiihottamisen sulkemiseksi kansanedustajan syytesuojan ulkopuolelle

Valtiopäiväasia
TPA 50/2021 vp

Toimenpidealoite laajan ympärivuorokautisen päivystyksen saamisesta Kymenlaakson keskussairaalaan

Valtiopäiväasia
TPA 49/2021 vp

Toimenpidealoite turvapaikanhakijoiden vastaanottolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 48/2021 vp

Toimenpidealoite immateriaalioikeuksiin perustuvan korvauksen huomioonottamisesta työttömyysetuutta määrittäessä

Valtiopäiväasia
TPA 47/2021 vp

Toimenpidealoite vesimaksuilla tapahtuvan piiloverotuksen lopettamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 45/2021 vp

Toimenpidealoite rikosoikeudellisen ikärajan alentamisesta ja nuorten tekemien väkivaltarikoksien rangaistuksien koventamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 46/2021 vp

Toimenpidealoite omaishoitajien aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 44/2021 vp

Toimenpidealoite yritysten velkaperinnän lainsäädännön kohtuullistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 43/2021 vp

Toimenpidealoite järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiasta

Valtiopäiväasia
TPA 42/2021 vp

Toimenpidealoite ulosoton uudistamisesta ja suomalaisten ylivelkaantumisen ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
TPA 41/2021 vp

Toimenpidealoite koronatodistuksen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 40/2021 vp

Toimenpidealoite yrittäjien eläkevakuutusmaksujen kohtuullistamisesta ja maksatusten siirtämisestä koronapandemian jälkeiseen aikaan

Valtiopäiväasia
TPA 36/2021 vp

Toimenpidealoite e-lääkekortin kehittämisestä Suomeen

Valtiopäiväasia
TPA 37/2021 vp

Toimenpidealoite ekologisen siirtymän joukkojen perustamisesta Suomeen

Valtiopäiväasia
TPA 38/2021 vp

Toimenpidealoite kehitysyhteistyörahoituksen jäädyttämisestä koronapandemian ajaksi ja rajoitustoimien yrityksille aiheuttamien kustannuksien kattamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 39/2021 vp

Toimenpidealoite kokeilusta koulutussetelin tarjoamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 35/2021 vp

Toimenpidealoite kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman päivittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 34/2021 vp

Toimenpidealoite sotasankari Lauri Törnin upseerinarvon palauttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 33/2021 vp

Toimenpidealoite lapsikuolemaperheiden aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 32/2021 vp

Toimenpidealoite kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisten tulonmenetysten korvaamisesta koronaepidemian aikana

Valtiopäiväasia
TPA 30/2021 vp

Toimenpidealoite poliisien, Tullin ja rajan henkilöstön sekä kriisinhallinnan asiantuntijoiden pikaisesta koronarokottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 31/2021 vp

Toimenpidealoite suunnitelluista ulkonaliikkumiskielloista luopumisesta