Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

TPA 88/2020 vp
Toimenpidealoite ympärivuorokautisen hoivan valtakunnallisista yhtenäisistä kriteereistä
TPA 90/2020 vp
Toimenpidealoite ensihoitoajoneuvojen määrittelystä verovapaiksi
TPA 89/2020 vp
Toimenpidealoite asiakkaiden istumapaikkavaatimuksen poistamisesta ulkoilmatapahtumien anniskelualueilla
TPA 87/2020 vp
Toimenpidealoite ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden vierailuohjeistuksesta
TPA 83/2020 vp
Toimenpidealoite maataloustuotannon seuraavan kasvukauden varmuusvarastojen riittävyydestä
TPA 84/2020 vp
Toimenpidealoite psykologian koulutusohjelman aloituspaikkojen lisäämisestä
TPA 85/2020 vp
Toimenpidealoite Verohallinnon kotitalousvähennyslomakkeen lähettämisestä esitäytetyn veroilmoituksen mukana yli 65-vuotiaille
TPA 86/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhen aiheuttamien vahinkojen täysimääräisestä korvaamisesta ja metsästysasetuksen muuttamisesta
TPA 80/2020 vp
Toimenpidealoite turkiseläintuotantoa koskevan selvityksen käynnistämisestä
TPA 82/2020 vp
Toimenpidealoite etäyhteydellä tapahtuvan tietokonehuollon lisäämisestä kotitalousvähennyksen piiriin
TPA 81/2020 vp
Toimenpidealoite ulosottotoiminnan kehittämisestä ja ulosottomiesten palkkausjärjestelmän uudistamisesta
TPA 79/2020 vp
Toimenpidealoite arvonlisäveron tilapäisestä alentamisesta
TPA 78/2020 vp
Toimenpidealoite puhelinpalveluiden jonotusajan maksuttomuudesta
TPA 77/2020 vp
Toimenpidealoite nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamisesta myös kotitalouksissa, kesätöihin palkkaamista koskevien käytäntöjen yhtenäistämisestä sekä kesäsetelin kaksisuuntaistamisesta
TPA 76/2020 vp
Toimenpidealoite ravitsemisliikkeiden rajoitustoiminnan päättämisestä ja ravitsemistoiminnan vapauttamisesta Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa
TPA 75/2020 vp
Toimenpidealoite pakolaisvakoilun kriminalisoimisesta
TPA 74/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhen siirtämiseksi metsästyslain piiriin
TPA 73/2020 vp
Toimenpidealoite ravintoloiden toiminnan ja anniskelualan sääntelyn siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle
TPA 72/2020 vp
Toimenpidealoite alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella ravintoloitsijoilta perittävien maksujen väliaikaisesta helpottamisesta
TPA 70/2020 vp
Toimenpidealoite vesiosuuskuntien roolien ja vastuiden selkiyttämisestä ajantasaisella ohjeistuksella
TPA 71/2020 vp
Toimenpidealoite kansallisen muistiohjelman jatkamisesta
TPA 69/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhien metsästyksen sallivien poikkeuslupien laajemmasta myöntämisestä sekä satovahinkokorvausten nostamisesta todellisia kuluja vastaavalle tasolle
TPA 68/2020 vp
Toimenpidealoite elimenluovuttajien yhdenvertaisesta kohtelusta
TPA 66/2020 vp
Toimenpidealoite luottotiedottomien henkilöiden kotivakuutuskelpoisuusrekisterin luomisesta
TPA 67/2020 vp
Toimenpidealoite ajoneuvoveron alentamiseksi useamman kuin kahden auton omistajille
TPA 65/2020 vp
Toimenpidealoite selvityksen käynnistämisestä kotimaisen rokotetuotannon palauttamisen mahdollisuuksista
TPA 63/2020 vp
Toimenpidealoite valtionyhtiö Postin toimipaikkojen sijoituspaikkojen tarkistamisesta
TPA 64/2020 vp
Toimenpidealoite kuluttajansuojan vahvistamisesta peruutustilanteissa ja ilmaisen koeajan tai myöhemmin maksullisena jatkuvan tilausjakson tapauksissa
TPA 62/2020 vp
Toimenpidealoite velvoittamisesta kasvomaskien käyttöön kaupoissa, joukkoliikennevälineissä sekä julkisissa tiloissa
TPA 60/2020 vp
Toimenpidealoite turvallisten tapaamisten järjestämisestä hoivalaitoksissa sekä ulkona myös koronavirusepidemian aikana
TPA 61/2020 vp
Toimenpidealoite ilmastoehtojen liittämisestä osaksi Finnair Oyj:n tulevia tukitoimia
TPA 57/2020 vp
Toimenpidealoite sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä
TPA 58/2020 vp
Toimenpidealoite veroparatiiseja hyödyntävien ja isoja osinkoja maksavien yritysten rajaamisesta jatkossa koronatukien ulkopuolelle
TPA 59/2020 vp
Toimenpidealoite suomalaisen maatalouden tukemisesta ja kotimaisen ruoantuotannon turvaamisesta poikkeusoloissa
TPA 56/2020 vp
Toimenpidealoite vierailujen ja kuntoutuspalveluiden mahdollistamiseksi ikäihmisten ja muiden riskiryhmissä olevien luona
TPA 55/2020 vp
Toimenpidealoite eläinsuojeluun keskittyvän poliisitoiminnan laajentamisesta
TPA 54/2020 vp
Toimenpidealoite hoitohenkilöstön erityistekijälisän käyttöönoton aikaansaamisesta
TPA 53/2020 vp
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen enimmäismäärän ja korvausprosentin väliaikaisesta nostamisesta
TPA 52/2020 vp
Toimenpidealoite Luumäki—Imatra-kaksoisraiteen rakentamisesta
TPA 50/2020 vp
Toimenpidealoite etäopiskelun mahdollistavan opetussuunnitelman laatimisesta
TPA 51/2020 vp
Toimenpidealoite virike- ja kulttuurisetelien käytön väliaikaisesta laajentamisesta kirjaostoihin
TPA 49/2020 vp
Toimenpidealoite kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulon turvaamisesta poikkeusaikana ja välittömästi sen jälkeen
TPA 48/2020 vp
Toimenpidealoite valtakunnallisen koronavirusneuvonnan puhelinpalvelun laajentamiseksi myös sunnuntaihin
TPA 47/2020 vp
Toimenpidealoite kodinomaisten vanhustenhoivayksikköjen koronaviruspotilaiden erikoissairaanhoidon ja saattohoidon laadun, inhimillisyyden ja oikea-aikaisuuden turvaamisesta
TPA 44/2020 vp
Toimenpidealoite Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä
TPA 45/2020 vp
Toimenpidealoite valtatien 15 kunnostuksesta ja laajennuksesta
TPA 46/2020 vp
Toimenpidealoite sairaalatarvikkeiden ja -tuotteiden ja erilaisten tekstiili - ja suojamateriaalien desinfiointiin ja kierrättämiseen liittyvän osaamisen ja teknologian edistämisestä sekä suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksista huoltovarmuuden kannalta tärkeiden tuotteiden tuottajina ja toimittajina
TPA 42/2020 vp
Toimenpidealoite kevään yhteishakuun liittyvien yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeiden järjestämisestä
TPA 43/2020 vp
Toimenpidealoite autoilun kustannusten pienentämisestä uuden koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia
TPA 41/2020 vp
Toimenpidealoite suojavarusteiden tasapuolisen jakautumisen turvaamisesta koronakriisin aikana kaikille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville toimijoille, sekä suojavarusteiden jakamista ja käyttöä koskevien yhtenäisten ohjeiden laatimisesta erityisvastuualueille ja sairaanhoitopiireille

 Lisää tietoa