Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.15

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2016 vp VNS 4/2016 vp  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.—31.12.2016

VNS 4/2016 vp
UaVM 6/2016 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.—31.12.2016 (VNS 4/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 6/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan kannanoton: 

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. Eduskunta edellyttää, että ulkoasiain- ja puolustusministeriö laativat yhteistoiminnassa Ison-Britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoron jälkeen selvityksen tähänastisen taisteluosasto-osallistumisen hyödyistä Suomelle. Selvityksessä tulisi lisäksi tarkastella Suomen tavoitteenasettelua suhteessa taisteluosastokonseptiin ja nopean toiminnan kyvyn kehittämiseen eri kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

 

Helsingissä 27.5.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri