Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.19

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2018 vp K 7/2018 vp  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2017

K 7/2018 vp
UaVM 6/2018 vp

Asia

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2017 (K 7/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 6/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 13.6.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri