Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.20

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2018 vp VNS 3/2018 vp  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

VNS 3/2018 vp
UaVM 7/2018 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa (VNS 3/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 7/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 21.6.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri